Původní úřední deska

Obec Okna 9 Původní úřední deska
Zobrazit původní úřední desku
Jiné správní úřady - Mikroregion Podralsko - Obecní úřad Okna - Svazek obcí Máchův kraj - Zastupitelstvo obce

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 1.6.2021  18.6.2021  OúO/182/2021  Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek [PDF 374kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.6.2021  18.6.2021  OúO/182/2021  Návrh opatření obecné povahy - vydání Národního plánu povodí Labe [PDF 278kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.5.2021  5.6.2021  OúO/163/2021  SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu [PDF 1,263kB]  Ostatní informace
 4.5.2021  20.5.2021  OúO/148/2021  Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Okna v Podbezdězí - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek [PDF 289kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.4.2021  23.5.2021  OúO/137/2021  Zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění (ochrana odběratele) [PDF 2,291kB]  Ostatní informace
 22.4.2021  23.5.2021  OúO/136/2021  Veřejná vyhláška - FÚ pro LB kraj - daně z nemovitých věcí na rok 2021 [PDF 65kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.4.2021  23.5.2021  OúO/136/2021  Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021 [PDF 427kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.4.2021  23.5.2021  OúO/136/2021  Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021 [PDF 458kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.4.2021  1.5.2021  OúO/128/2021  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 2,604kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.4.2021  28.4.2021  OúO/122/2021  Veřejná vyhláška-oznámení Vydání aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje LB kraje a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje LB kraje [PDF 1,313kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.3.2021  4.4.2021  OúO/94/2021  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 363kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.3.2021  31.3.2021  OúO/89/2021  Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Obora v Podbezdězí - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků [PDF 467kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.3.2021  20.3.2021  OúO/81/2021  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 362kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.2.2021  3.3.2021  OúO/38/2021  Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu [PDF 1,019kB]  Ostatní informace
 13.1.2021  29.1.2021  OúO/9/2021  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 362kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.1.2021  27.1.2021  OúO/8/2021  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 449kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2020  3.2.2021  OúO/409/2020  Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednávání návrhu změny č. 3 Územního plánu Okna [PDF 54kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2020  3.2.2021  OúO/409/2020  Okna návrh [PDF 1,328kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2020  3.2.2021  OúO/409/2020  Okna odůvodnění [PDF 2,142kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2020  3.2.2021  OúO/409/2020  Okna odůvodnění [PDF 588kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2020  3.2.2021  13/409/2020  Okna - Výkres základního členění [PDF 408kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2020  3.2.2021  OúO/409/2020  Okna - Hlavní výkres [PDF 684kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2020  3.2.2021  OúO/409/2020  Okna - Výkres VPS a VPO [PDF 435kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2020  3.2.2021  OúO/409/2020  Okna - Výkres koncepce technické infrastruktury [PDF 660kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2020  3.2.2021  OúO/409/2020  Okna - Koordinační výkres [PDF 1,318kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2020  3.2.2021  OúO/409/2020  Výkres předpokládaných záborů ZPF [PDF 699kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2020  3.2.2021  OúO/409/2020  Okna - Výkres širších vztahů [PDF 24kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.8.2020  29.8.2020  OúO/251/2020  Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Okna v Podbezdězí - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků [PDF 188kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.7.2020  31.12.2022  OúO/226/2020  Veřejná vyhláška MZE, opatření obecné povahy [PDF 220kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.7.2020  31.12.2022  OúO/226/2020  Příloha č. 1 seznam katastrálních území  [PDF 1,644kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.7.2020  93.8.2020  OúO/220/2020  Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje - mimořádné opatření při epidemii na území LB kraje [PDF 128kB]  Ostatní informace
 15.7.2020  31.7.2020  OúO/209/2020  Pozemkové úpravy v katastrálním území Obora v Podbezdězí - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků [PDF 803kB]  Zahájení územního řízení
 18.6.2020  6.8.2020  OúO/171/2020  Veřejná vyhláška - doručení NÁVRHU změny č. 3 ÚP Okna [PDF 35kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2020  6.8.2020  OúO/171/2020  Příloha č1 k Veřejné vyhlášce - doručení návrhu změny č. 3 ÚP Okna [PDF 1,467kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2020  6.8.2020  OúO/171/2020  Příloha č. 2 k Veřejné vyhlášce - doručení NÁVRHU změny č. 3 ÚP Okna [PDF 540kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2020  6.8.2020  OúO/171/2020  Příloha č. 3 k Veřejné vyhlášce - doručení návrhu ZMĚNY č. 3 ÚP Okna [PDF 1,238kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2020  6.8.2020  OúO/171/2020  Příloha č. 4 k Veřejné vyhlášce - doručení návrhu ZMĚNY č. 3 ÚP Okna [PDF 686kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2020  6.8.2020  OúO/171/2020  Příloha č. 5 k Veřejné vyhlášce - doručení návrhu ZMĚNY č. 3 ÚP Okna [PDF 1,566kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2020  6.8.2020  OúO/171/2020  Příloha č. 6 k Veřejné vyhlášce - doručení návrhu ZMĚNY č. 3 ÚP Okna [PDF 430kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2020  6.8.2020  OúO/171/2020  Příloha č. 9 k Veřejné vyhlášce - doručení NÁVRHU změny č. 3 ÚP Okna [PDF 406kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2020  6.8.2020  OúO/171/2020  Příloha č. 8 k Veřejné vyhlášce - doručení návrhu ZMĚNY č. 3 ÚP Okna [PDF 738kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2020  6.8.2020  OúO/171/2020  Příloha č. 7 k Veřejné vyhlášce - doručení návrhu ZMĚNY č. 3 ÚP Okna [PDF 661kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2020  30.7.2020  OúO/174/2020  Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území a o konání veřejného projednání [PDF 437kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.5.2020  4.6.2020  OúO/108/2020  Vyúčtování ceny pro vodné a stočné za rok 2019 [PDF 226kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.4.2020  27.5.2020  OúO/103/2020  Veřejná vyhláška - FÚ pro LB kraj - daň z nemovitých věcí na rok 2020 [PDF 1,281kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.4.2020  27.5.2020  OúO/103/2020  Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2020 [PDF 401kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.4.2020  27.5.2020  OúO/103/2020  Leták - zaslání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem [PDF 435kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.4.2020  4.5.2020  OúO/100/2020  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 336kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.4.2020  23.4.2020  OúO/96/2020  Rozhodnutí-povolení nakládání s vodami a stavební povolení na akci \"Okna odkanalizování obce a ČOV\" [PDF 10,659kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.4.2020  31.12.2022  OúO/95/2020  Ministerstvo zemědělství-Veřejná vyhláška opatření obecné povahy-ochrana lesů [PDF 4,495kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.2.2020  28.3.2020  OúO/54/2020  Dražební vyhláška [PDF 583kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.1.2020  17.2.2020  OúO/34/2020  Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a stavebního řízení \" Okna - odkanalizování obce a ČOV [PDF 374kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.1.2020  7.2.2020  OúO/21/2020  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 11,766kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.1.2020  31.1.2020  OúO/17/2020  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 254kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.12.2019  15.1.2020  OúO/460/2019  Rozhodnutí - územní rozhodnutí \"Okna - odkanalizování obce a ČOV\" [PDF 613kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.12.2019  3.1.2020  OúO/452/2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 266kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.12.2019  29.12.2019  OúO/448/2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 274kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.12.2019  29.12.2019  OúO/448/2019  Příloha č. 1 k veřejné vyhlášce č. jedn. OúO/448/2019 [PDF 1,569kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.12.2019  31.12.2022  OúO/446/2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  [PDF 208kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.12.2019  31.12.2022  OúO/446/2019  Příloha č. 1 seznam k.ú.  [PDF 665kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.11.2019  27.11.2019  OúO/405/2019  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Okna v Podbezdězí oznámení o pokračování prací a pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti [PDF 2,148kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.9.2019  9.10.2019  OúO/314/2019  Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům dle zákona č. 229/1991 Sb. [PDF 504kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.9.2019  3.10.2019  OúO/312/2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  [PDF 195kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.8.2019  28.9.2019  OúO/309/2019  Upozornění pro obyvatele a návštěvníky [PDF 78kB]  Ostatní informace
 27.8.2019  26.9.2019  OúO/305/2019  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - doručení Návrhu Zadání změny č. 3 ÚP Okna [PDF 40kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.8.2019  12.9.2019  OúO/306/2019  Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Okna [PDF 216kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.8.2019  26.9.2019  OúO/306/2019  Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Okna [PDF 216kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.7.2019  1.10.2019  OúO/264/2019  Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod [PDF 272kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.4.2019  31.5.2019  OúO/168/2019  Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 [PDF 2,444kB]  Ostatní informace
 26.4.2019  27.5.2019  OúO/166/2019  Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019 [PDF 65kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.4.2019  27.5.2019  15/166/2019  Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019 [PDF 497kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.4.2019  27.5.2019  OúO/166/2019  Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019 [PDF 497kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.4.2019  9.5.2019  OúO/147/2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  [PDF 210kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.11.2018  14.12.2018  OúO/402/2018  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 569kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.11.2018  6.12.2018  OúO/391/2018  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 588kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.8.2018  1.9.2018  OúO/264/2018  Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu [PDF 1,144kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.7.2018  27.8.2018  OúO/253/2018  Veřejná vyhláška - Nový návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje [PDF 276kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.5.2018  30.9.2018  OúO/214/2018  Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod [PDF 281kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.5.2018  30.5.2018  OúO/185/2018  Oznámení o pozastavení zpracování komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Okna v Podbezdězí [PDF 218kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.4.2018  1.6.2018  30.4.2018  Vyúčtování vodné a stočné za rok 2017 [PDF 323kB]  Ostatní informace
 26.4.2018  28.5.2018  OúO/162/2018  Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018 [PDF 4,727kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.2.2018  7.3.2018  OúO/68/2018  Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu [PDF 1,778kB]  Ostatní informace
 12.1.2018  29.1.2018  OúO/24/2017  Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci  [PDF 3,285kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.1.2018  26.1.2018  OúO/7/2018  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 472kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.11.2017  3.12.2017  OúO/597/2017  Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu [PDF 105kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.11.2017  26.11.2017  OúO/584/2017  Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - zpracováni těžeb v lesních porostech [PDF 274kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.10.2017  14.11.2017  OúO/546/2017  Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy k uplatnění připomínek nebo námitek [PDF 153kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.9.2017  20.9.2017  OúO/500/2017  Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy v lesních porostech [PDF 223kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.9.2017  15.11.2017  OúO/504/2017  Upozornění k odstranění stromoví [PDF 2,071kB]  Ostatní informace
 22.8.2017  30.11.2017  22/08/2017  Společensky účelové pracovní místo v Oknech [PDF 201kB]  Ostatní informace
 2.8.2017  2.9.2017  OúO/406/2017  Nabídka pozemků k pronájmu ( pachtu ) [PDF 779kB]  Ostatní informace
 14.7.2017  27.8.2017  OúO/365/2017  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 3,313kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.7.2017  27.8.2017  OúO/365/2017  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, plánek - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - příloha [PDF 778kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.7.2017  24.7.2017  07.07.2017  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 3,313kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.7.2017  24.7.2017  07.07.2017  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, plánek - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - příloha [PDF 397kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.5.2017  3.6.2017  OúO/247/2017  Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu [PDF 1,127kB]  Ostatní informace
 28.4.2017  30.5.2017  OúO/240/2017  Severočeská vodárenská společnost - vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2016 informace dle § 36, z. 274/2001 Sb. - ochrana odběratele [PDF 235kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.4.2017  30.5.2017  OúO/239/2017  Finanční úřad pro Liberecký kraj - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017 [PDF 4,663kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.3.2017  15.4.2017  29/03/2017  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 3,316kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.3.2017  15.4.2017  14/09/2017  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 997kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.3.2017  30.3.2017  OúO/164/2017  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Okna v Podbezdězí - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek. [PDF 1,418kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.1.2017  30.2.2017  OúO/55/2017  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu [PDF 4,424kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.1.2017  30.2.2017  OúO/55/2017  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu [PDF 4,424kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.1.2017  23.2.2017  OúO/51/2017  Dražební vyhláška [PDF 180kB]  Ostatní informace
 9.1.2017  25.1.2017  OúO/1/2017  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích [PDF 3,326kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.1.2017  20.1.2017  OúO/934/2016  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích [PDF 3,329kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.12.2016  20.1.2017  OúO/916/2016  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu. [PDF 172kB]  Ostatní informace
 21.11.2016  10.12.2016  OúO/844/2016  Oznámení o konání opakované dražby [PDF 764kB]  Ostatní informace
 14.10.2016  14.11.2016  OúO/766/2016  Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí [PDF 2,544kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.10.2016  10.11.2016  OúO/757/2016  VV Návrhu zprávy o uplatnování Územního plánu Okna v uplynulém období [PDF 57kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.9.2016  16.11.2016  OúO/725/2016  Dražební vyhláška [PDF 761kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.9.2016  31.12.2016  OúO/166/2016  Oznámení o stavbě [PDF 2,077kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.7.2016  10.8.2016  OúO/562/2016  Veřejná vyhláška - stavební povolení [PDF 462kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.7.2016  1.8.2016  Oúo/487/2016  Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací na digitální podobu [PDF 165kB]  Zahájení územního řízení
 1.7.2016  31.8.2016  oÚo/496/2016  ROZHODNUTÍ - Dočasné vyloučení vstupu do lesa [PDF 99kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.5.2016  16.6.2016  OúO/413/2016  Oznámení o zahájení stavebního řízení [PDF 212kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.5.2016  1.8.2016  OúO/408/2016  Program zlepšování kvality ovzduší zóna severovýchod - CZ05 [PDF 466kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.5.2016  4.6.2016  OúO/307/2016  Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí [PDF 328kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.5.2016  4.6.2016  OúO/332/2016  Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu [PDF 5,019kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.5.2016  4.6.2016  OúO/307/2016  Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016 [PDF 65kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.5.2016  4.6.2016  OúO/307/2016  Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí [PDF 173kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.5.2016  4.6.2016  OúO/318/2016  Vyúčtování vodného a stočného za rok 2016 [PDF 7,098kB]  Doručení veřejnou vyhláškou

Mikroregion Podralsko - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 23.3.2021  31.12.2021  OúO/97/2021  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Mikroregion Podralsko [PDF 518kB]  Ostatní informace
 26.2.2021  14.3.2021  OúO/71/2021  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Podralsko  [PDF 862kB]  Ostatní informace
 26.2.2021  14.3.2021  OúO/70/2021  Návrh Závěrečného účtu svazku obcí Mikroregion Podralsko za rok 2020 [PDF 681kB]  Ostatní informace
 1.1.2021  23.3.2021  OúO/16/2021  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Mikroregion Podralsko [PDF 611kB]  Ostatní informace
 20.11.2020  27.11.2020  OúO/363/2020  Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Mikroregionu Podralsko 26.11.2020 [PDF 360kB]  Ostatní informace
 2.11.2020  17.11.2020  OúO/340/2020  Návrh rozpočtu Mikroregionu Podralsko na rok 2021 [PDF 301kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
 2.11.2020  17.11.2020  OúO/341/2020  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Podralsko na roky 2022 - 2023 [PDF 241kB]  Ostatní informace
 8.6.2020  31.12.2020  OúO/160/2020  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Mikroregion Podralsko [PDF 701kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
 20.5.2020  29.5.2020  OúO/140/2020  Pozvánka na členskou schůzi Mikroregionu Podralsko, která se koná dne 28.5.2020 [PDF 365kB]  Ostatní informace
 8.4.2020  23.4.2020  OúO/97/2020  Návrh Závěrečného účtu svazku obcí Mikroregion Podralsko za rok 2019 [PDF 2,051kB]  Ostatní informace
 23.1.2020  1.2.2020  OúO/30/2020  Pozvánka na členskou schůzi Mikroregionu Podralsko, která se koná dne 31.1.2020 [PDF 365kB]  Ostatní informace
 17.12.2019  9.6.2020  OúO/451/2020  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Mikroregion Podralsko [PDF 520kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
 26.11.2019  6.12.2019  OúO/435/2019  Pozvánka na členskou schůzi Mikroregionu Podralsko, která se koná dne 5.12.2019 [PDF 362kB]  Ostatní informace
 12.11.2019  28.11.2019  OúO/407/2019  Návrh rozpočtu Mikroregionu Podralsko na rok 2020 [PDF 291kB]  Ostatní informace
 12.11.2019  28.11.2019  OúO/407/2019  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Podralsko na roky 2021 - 2022 [PDF 410kB]  Ostatní informace
 8.5.2019  31.12.2019  08/05/2019  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Mikroregion Podralsko [PDF 786kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
 21.3.2019  8.4.2019  OúO/128/2019  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Podralsko za rok 2018 - AUDIT [PDF 4,124kB]  Ostatní informace
 21.3.2019  8.4.2019  OúO/129/2019  Návrh Závěrečného účtu svazku obcí Mikroregion Podralsko za rok 2018 [PDF 835kB]  Ostatní informace
 20.2.2019  1.3.2019  OúO/97/2019  Pozvánka na členskou schůzi Mikroregionu Podralsko, která se koná dne 28.2.2019 [PDF 366kB]  Ostatní informace
 15.1.2019  31.1.2019  15/01/2019  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Mikroregionu Podralsko [PDF 78kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
 5.12.2018  14.12.2018  OúO/418/2018  Pozvánka na členskou schůzi Mikroregionu Podralsko, která se koná dne 13.12.2018 [PDF 368kB]  Ostatní informace
 26.10.2018  14.11.2018  OúO/363/2018  Návrh rozpočtu Mikroregionu Podralsko na rok 2019 [PDF 269kB]  Ostatní informace
 26.10.2018  14.11.2018  OúO/363/2018  Návrh rozpočtového výhledu Mikroregionu Podralsko na období 2020 - 2021 [PDF 249kB]  Ostatní informace
 6.11.2017  22.11.2017  OúO/573/2017  Mikroregion Podralsko - střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021 [PDF 1,351kB]  Rozpočet a finance
 3.11.2017  19.11.2017  OúO/572/2017  Mikroregion Podralsko - návrh rozpočtu na rok 2018 [PDF 1,999kB]  Rozpočet a finance
 16.5.2017  2.6.2017  OúO/259/2017  Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2016 [PDF 586kB]  Závěrečný účet
 16.5.2017  2.6.2017  OúO/259/2017  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podralsko za rok 2016. [PDF 699kB]  Ostatní informace
 4.11.2016  20.11.2016  OúO/811/2016  Rozpočtový výhled na rok 2017 [PDF 270kB]  Rozpočet a finance
 4.11.2016  20.11.2016  OúO/811/2016  Rozpočtový výhled na ro 2018 - 2020 [PDF 251kB]  Rozpočet a finance
 6.11.2013  22.11.2013  06/11/2013  návrh rozpočtu 2014 Podralsko [PDF 163kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.5.2013  22.6.2013  07/06/2013  závěrečný účet 2012 Podralsko  [PDF 115kB]  Závěrečný účet
 13.3.2013  29.3.2013  13/03/2013   [PDF 1,840kB]  Závěrečný účet
 7.1.2013  23.1.2013  04/01/13  Mikroregion Podralsko - rozpočet 2013 [PDF 63kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.3.2012  15.4.2012  29/03/2012  Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko [PDF 172kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.11.2011  7.12.2011  21/11/2011  rozpočet na rok 2012 [PDF 43kB]  Rozpočet a finance
 14.11.2011  30.11.2011  14/112011  rozpočtové opatření [PDF 77kB]  Rozpočet a finance
 1.7.2011  18.7.2011  27/06/2011  Rozpočtový výhled na období let 2011 - 2013 [PDF 108kB]  Rozpočet a finance
 1.6.2011  16.6.2011  01/06/2011  rozpočtové opatření [PDF 71kB]  Rozpočet a finance
 26.11.2010  11.12.2010  26/11/2010  návrh rozpočtu - rozpočtové opatření [PDF 43kB]  Rozpočet a finance
 26.11.2010  11.12.2010  26/11/2010/1  rozpočtové opatření [PDF 65kB]  Rozpočet a finance
 19.5.2010  3.6.2010  19/2010  závěrečný účet MR Podralsko [PDF 138kB]  Závěrečný účet
 10.5.2010  25.5.2010  10/2010  MR Podralsko - rozpočtové opatření [PDF 69kB]  Rozpočet a finance
 14.9.2009  29.9.2009    Rozpočtové opatření č. 2/2009 - Mikroregion Podralsko [PDF 136kB]  Rozpočet
 14.9.2009  29.9.2009    Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko 4/2009 [PDF 90kB]  Ostatní informace
 18.5.2009  2.6.2009    Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2008 [PDF 205kB]  Závěrečný účet
 30.4.2009  14.9.2009    Rozpočtové opatření č. 1/2009 - Mikroregion Podralsko [PDF 111kB]  Rozpočet
 12.12.2008  27.12.2008    Rozpočtové opatření č. 3/2008 - Mikroregion Podralsko [PDF 416kB]  Rozpočet
 12.12.2008  27.12.2008    Rozpočtový výhled do roku 2012 - Mikroregion Podralsko [PDF 75kB]  Rozpočet
 10.11.2008  25.11.2008    Rozpočtové opatření č. 2/2008 - Mikroregion Podralsko [PDF 488kB]  Rozpočet
 10.11.2008  25.11.2008    Rozpočet rok 2009 - Mikroregion Podralsko [PDF 515kB]  Rozpočet
 9.6.2008  24.6.2008    Rozpočtové opatření č. 1/2008 - Mikroregion Podralsko [PDF 1,045kB]  Rozpočet
 12.11.2007  27.11.2007    Rozpočet rok 2008 - Mikroregion Podralsko [PDF 495kB]  Rozpočet

Obecní úřad Okna - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 22.6.2021  8.7.2021  OúO/200/2021  Rozpočtová opatření č. 4/2021 [PDF 24kB]  Ostatní informace
 21.6.2021  7.7.2021  OúO/204/2021  Oznámení o záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 271/5 [PDF 732kB]  Ostatní informace
 21.6.2021  7.7.2021  OúO/205/2021  Oznámení o záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 271/5 [PDF 621kB]  Ostatní informace
 21.6.2021  7.7.2021  OúO/203/2021  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku p.č. 301/37 [PDF 717kB]  Ostatní informace
 21.6.2021  7.7.2021  OúO/202/2021  Oznámení o záměru pronájmu pozemku ve vlastnictví obce p.č. 268/4 [PDF 753kB]  Ostatní informace
 21.6.2021  7.7.2021  OúO/200/2021  Rozpočtová opatření č. 4/2021 [PDF 606kB]  Ostatní informace
 17.6.2021  3.7.2021  OúO/199/2021  Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č. 3 Územního plánu Okna [PDF 338kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.6.2021  3.7.2021  OúO/199/2021  Okna_UPZ3_NAVYDANI_01_Vykres zakladního cleneni uzemi [PDF 405kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.6.2021  3.7.2021  OúO/199/2021  Okna_UPZ3_NAVYDANI_02A_Hlavni vykres [PDF 737kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.6.2021  3.7.2021  OúO/199/2021  Okna_UPZ3_NAVYDANI_02B_Vykres koncepce technicke infrastruktury [PDF 662kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.6.2021  3.7.2021  OúO/199/2021  Okna_UPZ3_NAVYDANI_03_Vykres VPS a VPO [PDF 442kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.6.2021  3.7.2021  OúO/199/2021  Okna_UPZ3_NAVYDANI_04_Koordinacni vykres [PDF 1,579kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.6.2021  3.7.2021  OúO/199/2021  Okna_UPZ3_NAVYDANI_06_Vykres sirsich vztahu - menší [PDF 1,198kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.6.2021  3.7.2021  OúO/199/2021  Okna_UPZ3_NAVYDANI_07_Vykres predpokladanych zaboru ZPF [PDF 712kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.6.2021  3.7.2021  OúO/199/2021  Okna_UPZ3_NAVYDANI_text celek [PDF 3,704kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.6.2021  3.7.2021  OúO/199/2021  Okna_UP_UPLNE_ZNENI PO Z3 [PDF 916kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.6.2021  3.7.2021  OúO/199/2021  Okna_UP_UPLNE_ZNENI_PO Z3_01_Vykres zakladniho cleneni uzemi [PDF 411kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.6.2021  3.7.2021  OúO/199/2021  Okna_UP_UPLNE_ZNENI_PO Z3_02A_Hlavni vykres [PDF 926kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.6.2021  3.7.2021  OúO/199/2021  Okna_UP_UPLNE_ZNENI_PO Z3_02B-Vykres koncepce technicke infrastruktury [PDF 590kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.6.2021  3.7.2021  OúO/199/2021  Okna_UP_UPLNE_ZNENI_PO Z3_03_Vykres VPS a VPO [PDF 442kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.6.2021  3.7.2021  OúO/199/2021  Okna_UP_UPLNE_ZNENI_PO Z3_04_Koordinacni vykres [PDF 1,483kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.6.2021  17.6.2021  OúO/192/2021  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 16.6.2021 [PDF 381kB]  Ostatní informace
 31.5.2021  16.6.2021  OúO/179/2021  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní a Mateřské školy , Okna, přísp. org., okr. Česká Lípa roky 2021 až 2023 [PDF 311kB]  Ostatní informace
 24.5.2021  31.12.2021  OúO/175/2021  Rozpočtová opatření č. 3/2021 [PDF 621kB]  Ostatní informace
 13.5.2021  29.5.2021  OúO/135/2021  Návrh Závěrečného účtu obce Okna za rok 2020 včetně přílohy [PDF 5,236kB]  Ostatní informace
 11.5.2021  20.5.2021  OúO/166/2021  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 19.5.2021 [PDF 1,033kB]  Ostatní informace
 6.5.2021  6.5.2023  OúO/152/2021  Střednědobý výhled rozpočtu obce Okna na roky 2021 - 2023 [PDF 366kB]  Ostatní informace
 6.5.2021  31.12.2021  OúO/151/2021  Rozpočtová opatření č. 2/2021 [PDF 567kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.4.2021  6.5.2021  OúO/139/2021  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 5.5.2021 [PDF 323kB]  Ostatní informace
 19.4.2021  30.6.2022  OúO/132/2021  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2020  [PDF 5,762kB]  Ostatní informace
 29.3.2021  7.4.2021  OúO/106/2021  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 6.4.2021 [PDF 265kB]  Ostatní informace
 19.2.2021  11.3.2021  OúO/68/2021  Oznámení o konání sčítání lidu, domů, a bytů v roce 2021 v České republice [PDF 450kB]  Ostatní informace
 17.2.2021  25.2.2021  OúO/60/2021  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 24.2.2021 [PDF 992kB]  Ostatní informace
 9.2.2021  15.2.2021  09/02/2021  Usnesení vlády ČR ze dne 8.2.2021 č. 119 o přijetí krizovách opatření [PDF 24kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.2.2021  15.2.2021  09/02/2021  Usnesení vlády ČR ze dne 8.2.2021 č. 119 o přijetí krizovách opatření [PDF 90kB]  Ostatní informace
 1.2.2021  31.12.2021  OúO/28/2021  Rozpočtová opatření č. 1/2021 [PDF 2,075kB]  Ostatní informace
 29.1.2021  15.2.2021  29/01/2021  Usnesení vlády ČR ze dne 28.1.2021 č. 78 o přijetí kriz. opatření [PDF 123kB]  Ostatní informace
 19.1.2021  23.1.2021  19/01/2021  Usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2021 č. 53 o přijetí krizových opatření [PDF 1,132kB]  Ostatní informace
 19.1.2021  28.1.2021  OúO/17/2021  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 27.1.2021 [PDF 926kB]  Ostatní informace
 8.1.2021  24.1.2021  08/01/2021  Usnesení vlády ČR ze dne 7.1.2021 č. 12 o změně kriz. opatření [PDF 104kB]  Ostatní informace
 5.1.2021  21.1.2021  OúO/27/2020  Rozpočtová opatření č. 12/2021 [PDF 2,718kB]  Ostatní informace
 1.1.2021  31.12.2021  OúO/14/2021  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů obce Okna [PDF 630kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
 23.12.2020  10.1.2021  23/12/2020  Usnesení vlády ČR ze dne 23.12..2020 č. 1379 o přijetí kriz. opatření [PDF 146kB]  Ostatní informace
 22.12.2020  31.12.2021  OúO/410/2020  Rozpočet pro ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové organizace, okr. Česká Lípa na rok 2021 [PDF 3,483kB]  Ostatní informace
 22.12.2020  31.12.2021  OúO/401/2020  Rozpočet obce Okna na rok 2021 [PDF 2,187kB]  Ostatní informace
 18.12.2020  31.1.2020  18/12/2020  Usnesení vlády ČR 532,533 ze dne 14.12.2020 č. 1325, 1332 o přijetí kriz. opatření [PDF 123kB]  Ostatní informace
 18.12.2020  31.12.2020  18/12/2020  Usnesení vlády ČR 564 ze dne 17.12.2020 č. 1341 o přijetí kriz. opatření [PDF 93kB]  Ostatní informace
 14.12.2020  22.12.2020  OúO/400/2020  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 21.12.2020 [PDF 1,203kB]  Ostatní informace
 11.12.2020  24.12.2020  11/12/2020  Usnesení vlády ČR 521 ze dne 10.12.2020 č. 1294 o prodloužení nouzového stavu [PDF 94kB]  Ostatní informace
 8.12.2020  13.12.2020  08/12/2020  Usnesení vlády ČR 511 ze dne 7.12.2020 č. 1290 o přijetí krizových opatření [PDF 112kB]  Ostatní informace
 7.12.2020  31.12.2021  OúO/395/2020  Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2020 [PDF 4,986kB]  Ostatní informace
 3.12.2020  19.12.2020  OúO/392/2020  Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Okna narok 2021 [PDF 1,731kB]  Ostatní informace
 3.12.2020  19.12.2021  OúO/382/2020  Návrh rozpočtu obce Okna na rok 2021 [PDF 601kB]  Ostatní informace
 1.12.2020  13.12.2020  01/12/2020  Usneseni vlády 498 ze dne 30.11.2020 č. 1262  [PDF 120kB]  Ostatní informace
 24.11.2020  3.12.2020  OúO/369/2020  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 2.12.2020 [PDF 1,255kB]  Ostatní informace
 23.11.2020  13.12.2020  23.11.2020  Usnesení vlády 471 ze dne 20.11.2020 č. 1195 - prodloužení nouzového stavu [PDF 148kB]  Ostatní informace
 10.11.2020  31.12.2020  OúO/353/2020  Oznámení o záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 271/5 [PDF 1,253kB]  Ostatní informace
 10.11.2020  31.12.2020  OúO/354/2020  Oznámení o záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 271/5 [PDF 1,046kB]  Ostatní informace
 5.11.2020  21.11.2020  OúO/345/2020  Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Okna v Podbezdězí - pozvánka k došetření průběhu hranic pozemků [PDF 2,292kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.11.2020  21.11.2020  03/11/2020  Usnesení vlády ČR 440 z 30.10..2020 č. 1109 o přijetí kriz. opatření [PDF 138kB]  Ostatní informace
 27.10.2020  5.11.2020  OúO/329/2020  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 4.11.2020 [PDF 943kB]  Ostatní informace
 27.10.2020  4.11.2020  27/10/2020  Usnesení vlády ČR 431 z 26.10.2020 č.1102 o přijetí krizových opatření [PDF 114kB]  Ostatní informace
 23.10.2020  4.11.2020  23/10/2020  Usnesení vlády ČR ze dne 23.10.2020 č. 1085 o přijetí kriz. opatření [PDF 87kB]  Ostatní informace
 22.10.2020  5.11.2020  22/10/2020  Usnesení vlády 421 z 19.10.2020 č. 1074 [PDF 89kB]  Ostatní informace
 22.10.2020  5.11.2020  22/10/2020  Usnesení vlády ČR 424 ze dne 21.10..2020 č. 1078 o přijetí kriz. opatření [PDF 115kB]  Ostatní informace
 13.10.2020  4.11.2020  13/10/2020  Usnesení vlády ČR 409 až 414 ze dne 12.10.2020 [PDF 257kB]  Ostatní informace
 12.10.2020  5.11.2020  12.10.2020  Usnesení vlády č. 398 o přijetí krizových opatření [PDF 128kB]  Ostatní informace
 2.10.2020  4.11.2020  OúO/303/2020  Vyhlášení nouzového stavu od 5.10.2020 [PDF 97kB]  Ostatní informace
 14.9.2020  4.10.2020  OúO/291/2020  OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje [PDF 1,007kB]  Volby
 14.9.2020  11.10.2020  OúO/291/2020  OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR [PDF 1,114kB]  Volby
 14.9.2020  24.9.2020  OúO/292/2020  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 23.9.2020 [PDF 1,123kB]  Ostatní informace
 2.9.2020  4.10.2020  OúO/284/2020  Svolání prvního zasedání okrskové volební komise, které se uskuteční 7.9.2020 [PDF 1,608kB]  Volby
 2.9.2020  4.10.2020  OúO/285/2020  Vyrozumění o termínu a místě školení pro volby 2. a 3. října 2020. [PDF 1,349kB]  Volby
 18.8.2020  27.9.2020  OúO/262/2020  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 26.8.2020 [PDF 927kB]  Ostatní informace
 17.8.2020  2.9.2020  OúO/253/2020  Obecně závazná vyhláška 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy. třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF 3,617kB]  Ostatní informace
 17.8.2020  4.10.2020  OúO/246/2020  Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků obce Okna pro volby do Senátu Parlamentu ČR 2. a 3. října 2020 [PDF 972kB]  Volby
 17.8.2020  2.9.2020  OúO/249/2020  Oznámení o záměru pronajmout pozemek v majetku obce [PDF 2,320kB]  Ostatní informace
 17.8.2020  4.10.2020  OúO/246/2020  Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků obce Okna pro volby do Zastupitelstva Libereckého kraje - 2. a 3. října 2020  [PDF 1,016kB]  Volby
 4.8.2020  13.8.2020  OúO/237/2020  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 12.8.2020 [PDF 1,000kB]  Ostatní informace
 20.7.2020  31.12.2020  OúO/215/2020  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů obce Okna [PDF 699kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
 20.7.2020  20.8.2020  OúO/212/2020  Oznámení směny obecních pozemků s doplatkem [PDF 1,340kB]  Ostatní informace
 7.7.2020  16.7.2020  OúO/196/2020  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 15.7.2020 [PDF 851kB]  Ostatní informace
 22.6.2020  30.6.2021  OúO/178/2020  Závěrečný účet obce Okna za rok 2019 s přílohou finanční zprávy [PDF 8,499kB]  Ostatní informace
 5.6.2020  30.6.2020  05/06/2020  Opatření vlády ČR - ochrana vnitřních hranic ČR [PDF 210kB]  Ostatní informace
 27.5.2020  15.6.2020  OúO/124/2020  Návrh Závěrečného účtu obce Okna za rok 2019 s příloh [PDF 5,136kB]  Ostatní informace
 11.5.2020  27.5.2020  OúO/120/2020  Řád pro pohřebiště v obci Okna [PDF 6,912kB]  Ostatní informace
 4.5.2020  18.5.2020  4.5.2020  Prodloužení nouzového stavu ČR do 17.5.2020 [PDF 118kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.5.2020  18.5.2020  04/05/2020  Krizová opatření vlády ČR od 11.5.2020 [PDF 117kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.4.2020  7.5.2020  OúO/105/2020  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 6.5.2020 [PDF 854kB]  Ostatní informace
 24.4.2020  1.5.2020  24.04.2020  193 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020 č. 443 o přijetí krizového opatření [PDF 140kB]  Ostatní informace
 14.4.2020  30.4.2020  14/04/2020  Prodloužení nouzového stavu ČR do 30.4.2020 [PDF 116kB]  Ostatní informace
 14.4.2020  30.4.2020  14/04/2020  Kompenzační bonus [PDF 114kB]  Ostatní informace
 7.4.2020  23.4.2020  OúO/96/2020  Rozhodnutí-povolení s nakládání s vodami-stavební povolení na akci Okna odkanalizování obce a ČOV [PDF 10,659kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.4.2020  30.4.2020  07/04/2020  Usnesení vlády ČR ze dne 6.4.2020 č. 387  [PDF 102kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.4.2020  12.4.2020  1.4.2020  Mimořádné opatření prodloužení pohybu osob [PDF 217kB]  Ostatní informace
 1.4.2020  31.5.2020  1.4.2020  Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest [PDF 206kB]  Ostatní informace
 1.4.2020  17.4.2020  1.4.2020  Mimořádné opatření prodloužení nařízení omezení provozu OVM a SO [PDF 24kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.4.2020  12.4.2020  1.4.2020  Mimořádné opatření prodloužení zákazu maloobchodního prodeje a služeb [PDF 228kB]  Ostatní informace
 1.4.2020  31.5.2020  1.4.2020  Usnesení vlády č. 332 ze dne 30.3.2020 [PDF 110kB]  Ostatní informace
 30.3.2020  30.6.2021  OúO/88/2020  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2019 - AUDIT [PDF 7,956kB]  Ostatní informace
 24.3.2020  2.4.2020  24.3.2020  Mimořádné opatření prodejní doba senioři [PDF 667kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.3.2020  2.4.2020  23.3.2020  Mimořádné opatření pohyb osob [PDF 839kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.3.2020  2.4.2020  23.3.2020  Mimořádné opatření OVM [PDF 879kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.3.2020  2.4.2020  24/03/2020  Oznámení o změně úředních hodin OÚ Okna [PDF 649kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.3.2020  12.4.2020  1.4.2020  Mimořádné opatření prodloužení nařízení omezení provozu OVM a SO [PDF 216kB]  Ostatní informace
 20.3.2020  30.4.2020  07/04/2020  Mimořádná opatření pohyb osob [PDF 242kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.3.2020  13.4.2020  18/03/2020  ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu [PDF 420kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.3.2020  2.4.2020  24.03.2020  Usnesení vlády ze dne 23.3.2020 č. 274 [PDF 111kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.3.2020  30.4.2020  12/03/2020  Usnesení vlády ČR ze dne 12.3.2020 O VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU [PDF 92kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.3.2020  12.3.2020  OúO/73/2020  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 11.3.2020 [PDF 1,058kB]  Ostatní informace
 18.2.2020  5.3.2020  OúO/46/2020  Rozpočtová opatření č. 1/2020 [PDF 1,072kB]  Ostatní informace
 3.2.2020  13.2.2020  OúO/39/2020  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 12.2.2020. [PDF 1,057kB]  Ostatní informace
 6.1.2020  22.1.2020  OúO/4/2020  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku [PDF 4,031kB]  Ostatní informace
 6.1.2020  22.1.2020  OúO/6/2019  Rozpočtová opatření č. 10/2019 [PDF 148kB]  Ostatní informace
 19.12.2019  3.1.2020  OúO/456/2019  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 2.1.2020. [PDF 1,048kB]  Ostatní informace
 10.12.2019  26.12.2019  OúO/440/2019  Rozpočtová opatření č. 9/2019 [PDF 639kB]  Ostatní informace
 10.12.2019  31.12.2020  OúO/437/2019  Rozpočet obce Okna na rok 2020 [PDF 3,699kB]  Ostatní informace
 10.12.2019  31.12.2020  OúO/439/2019  Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2019 [PDF 7,643kB]  Ostatní informace
 10.12.2019  31.12.2020  OúO/430/2018  Střednědobý výhled rozpočtu obce Okna na roky 2019 - 2021 [PDF 117kB]  Ostatní informace
 10.12.2019  31.12.2020  OúO/447/2019  Rozpočet pro ZŠ a MŠ Okna na rok 2020 [PDF 2,665kB]  Ostatní informace
 10.12.2019  20.7.2020  OúO/444/2019  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů obce Okna [PDF 541kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
 26.11.2019  5.12.2019  OúO/419/2019  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 4.12.2019 [PDF 858kB]  Ostatní informace
 19.11.2019  20.12.2019  OúO/413/2019  Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - místní úprava provozu [PDF 11,528kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.11.2019  15.12.2019  OúO/412/2019  Oznámení o zahájení územního řízení ,, Okna, odkanalizování obce a ČOV \" [PDF 6,836kB]  Zahájení územního řízení
 11.11.2019  27.11.2019  OúO/404/2019  Rozpočtová opatření č. 8/2019 [PDF 381kB]  Ostatní informace
 11.11.2019  27.11.2019  OúO/401/2019  Návrh rozpočtu obce Okna na rok 2020 [PDF 509kB]  Ostatní informace
 11.11.2019  27.11.2019  OúO/406/2019  Návh rozpočtu ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové organizace, okr. Česká Lípa na rok 2020 [PDF 201kB]  Ostatní informace
 29.10.2019  7.11.2019  OúO/383/2019  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 6.11.2019 [PDF 856kB]  Ostatní informace
 14.10.2019  30.10.2019  OúO/373/2019  Rozpočtová opatření č. 7/2019 [PDF 175kB]  Ostatní informace
 1.10.2019  10.10.2019  OúO/353/2019  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 9.10.2019. [PDF 859kB]  Ostatní informace
 16.9.2019  2.10.2019  OúO/332/2019  Rozpočtová opatření č. 6/2019 [PDF 800kB]  Ostatní informace
 2.9.2019  12.9.2019  OúO/313/2019  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 11.9.2019 [PDF 948kB]  Ostatní informace
 6.8.2019  15.8.2019  OúO/279/2019  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna, které se koná 14.8.2019 [PDF 205kB]  Ostatní informace
 26.7.2019  31.7.2020  OúO/224/2019  Závěrečný účet obce Okna za rok 2018 s přílohou financní zprávy [PDF 1,259kB]  Ostatní informace
 3.7.2019  12.7.2019  15/241/2019  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 11.7.2019. [PDF 1,131kB]  Ostatní informace
 21.6.2019  7.7.2019  OúO/223/2019  Rozpočtová opatření č. 5/2019 [PDF 137kB]  Ostatní informace
 21.6.2019  31.12.2019  21/06/2019  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů obce Okna [PDF 140kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
 21.6.2019  7.7.2019  OúO/224/2019  Závěrečný účet obce Okna za rok 2018  [PDF 1,029kB]  Ostatní informace
 30.5.2019  15.6.2020  OúO/206/2019  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2018 [PDF 1,394kB]  Ostatní informace
 30.5.2019  20.6.2019  OúO/207/2019  Návrh Závěrečného účtu obce Okna za rok 2018  [PDF 1,013kB]  Ostatní informace
 14.5.2019  23.5.2019  OúO/183/2019  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 22.5.2019. [PDF 115kB]  Ostatní informace
 8.5.2019  24.5.2019  OúO/182/2019  Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu [PDF 113kB]  Volby
 30.4.2019  16.5.2019  OúO/169/2019  Veřejná vyhláška - rozhodnutí o povolení kácení dřevin na p.č. 868/86 [PDF 239kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.4.2019  6.5.2019  OúO/158/2019  Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Okna [PDF 235kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.4.2019  29.4.2019  OúO/154/2019  Svolání 1. zasedání OVK [PDF 123kB]  Ostatní informace
 12.4.2019  29.4.2019  OúO/151/2019  Rozpočtová opatření č. 3/2019 [PDF 122kB]  Ostatní informace
 2.4.2019  18.4.2019  OúO/144/2019  Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o povolení kácení dřevin na p.č. 868/86 [PDF 559kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.4.2019  11.4.2019  OúO/145/2019  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 10.4.2019 [PDF 92kB]  Ostatní informace
 29.3.2019  26.5.2019  OúO/136/2019  Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 24.5. - 25.5.2019 [PDF 74kB]  Ostatní informace
 15.3.2019  1.4.2019  OúO/122/2019  Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací [PDF 274kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.3.2019  14.3.2019  OúO/115/2019  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 13.3.2019 [PDF 113kB]  Ostatní informace
 18.2.2019  6.3.2019  OúO/56/2019  Rozpočtové opatření č. 2/2018 [PDF 516kB]  Ostatní informace
 18.2.2019  14.3.2019  OúO/58/2019  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku p. č. 338/2 [PDF 207kB]  Ostatní informace
 5.2.2019  21.2.2019  OúO/44/2019  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 13.2.2019 [PDF 217kB]  Ostatní informace
 21.1.2019  6.2.2019  OúO/20/2019  Rozpočtová opatření č. 1/2019 [PDF 706kB]  Ostatní informace
 21.1.2019  1.4.2019  OúO/25/2019  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku p.č.879 [PDF 110kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.1.2019  31.1.2019  OúO/19/2019  Rozpočtová opatření č. 10/2018 [PDF 312kB]  Ostatní informace
 12.1.2019  31.12.2019  OúO/430/2018  Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021 [PDF 117kB]  Ostatní informace
 10.1.2019  20.6.2019  10.01.2019  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů obce Okna [PDF 628kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
 8.1.2019  17.1.2019  OúO/7/2019  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 16.1.2019. [PDF 85kB]  Ostatní informace
 7.1.2019  21.6.2019  07/01/2019  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů svazku obcí Máchův kraj [PDF 200kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
 2.1.2019  31.12.2019  OúO/429/2018  Rozpočet obce Okna na rok 2019 [PDF 338kB]  Ostatní informace
 21.12.2018  7.1.2019  OúO/425/2018  Rozpočtová opatření č. 9/2018 [PDF 93kB]  Ostatní informace
 21.12.2018  7.1.2019  OúO/429/2018  Rozpočet obce Okna na rok 2019 [PDF 338kB]  Ostatní informace
 21.12.2018  7.1.2019  OúO/430/2018  Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021 [PDF 117kB]  Ostatní informace
 11.12.2018  20.12.2018  OúO/419/2018  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 19.12.2018 [PDF 1,133kB]  Ostatní informace
 26.11.2018  12.12.2018  OúO/394/2018  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Okna na rok 2019 [PDF 327kB]  Ostatní informace
 26.11.2018  12.12.2018  OúO/393/2018  Návrh rozpočtu obce Okna na rok 2019 [PDF 322kB]  Ostatní informace
 26.11.2018  12.12.2018  OúO/395/2018  Návh rozpočtu ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové organizace, okr. Česká Lípa na rok 2019 [PDF 269kB]  Ostatní informace
 19.11.2018  5.12.2018  OúO/385/2018  Rozpočtová opatření č. 82018 [PDF 102kB]  Ostatní informace
 19.11.2018  18.12.2018  OúO/389/2018  Oznámení záměru prodeje obecního pozemku [PDF 268kB]  Ostatní informace
 5.11.2018  14.11.2018  OúO/371/2018  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 13.11.2018. [PDF 94kB]  Ostatní informace
 22.10.2018  7.11.2018  OúO/352/2018  INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Okna [PDF 958kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.10.2018  26.10.2018  06/10/2018  Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Okna [PDF 170kB]  Ostatní informace
 4.9.2018  13.9.2018  OúO/313/2018  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 12.9.2018. [PDF 86kB]  Ostatní informace
 31.8.2018  16.9.2018  OúO/310/2018  Svolání 1. zasedání OVK [PDF 120kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.8.2018  9.9.2018  OúO/299/2018  Oznámení hejtmana Libereckého kraje - zrušení platnosti opatření se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru [PDF 43kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.8.2018  11.9.2018  OúO/289/2018  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku [PDF 226kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.8.2018  5.9.2018  OúO/281/2018  Rozpočtová opatření č. 6/2018 [PDF 49kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.8.2018  7.10.2018  OúO/282/2018  Informace o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do ZO 2018 [PDF 75kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.8.2018  2.10.2018  OúO/294/2018  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Okna [PDF 98kB]  Ostatní informace
 7.8.2018  16.8.2018  OúO/272/2018  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 15.8.2018. [PDF 82kB]  Ostatní informace
 27.7.2018  24.8.2018  OúO/262/2018  Oznámení hejtmana Libereckého kraje - začátek doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru [PDF 280kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.7.2018  30.9.2018  OúO/262/2018  Věštník Libereckého kraje - nařízení Libereckého kraje č,3/2018, kterým se stanoví podmínky požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  [PDF 1,027kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.7.2018  30.5.2019  OúO/119/2018  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2017 - AUDIT [PDF 5,828kB]  Ostatní informace
 9.7.2018  31.7.2019  OúO/154/2018  Závěrečný účet obce Okna za rok 2017 [PDF 995kB]  Ostatní informace
 25.6.2018  11.7.2018  OúO/227/2018  Rozpočtová opatření č. 5/2018 [PDF 79kB]  Rozpočet a finance
 25.6.2018  31.12.2018  20/06/2018  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Máchův kraj [PDF 207kB]  Ostatní informace
 25.6.2018  30.7.2018  OúO/232/2018  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku [PDF 232kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.6.2018  21.6.2018  OúO/226/2018  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 20.6.2018. [PDF 906kB]  Ostatní informace
 30.5.2018  31.12.2018  30/05/2018  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů obce Okna [PDF 642kB]  Ostatní informace
 30.5.2018  31.7.2018  OúO/203/2018  Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Okna pro následující volební období 2018 - 2022 [PDF 634kB]  Ostatní informace
 28.5.2018  13.6.2018  OúO/198/2018  Rozpočtová opatření č. 4/2018 [PDF 52kB]  Rozpočet a finance
 25.5.2018  10.6.2018  OúO/202/2018  Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2017 [PDF 377kB]  Závěrečný účet
 25.5.2018  10.6.2018  OúO/203/2018  Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Okna pro následující volební období 2018 - 2022 [PDF 942kB]  Ostatní informace
 17.5.2018  13.6.2018  OúO/64/2018  Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Máchův kraj, která se koná dne 12.6.2018 [PDF 304kB]  Ostatní informace
 17.5.2018  25.5.2018  OúO/188/2018  Pozvánka na členskou schůzi Mikroregionu Podralsko, která se koná dne 24.5.2018 [PDF 223kB]  Ostatní informace
 15.5.2018  24.5.2018  OúO/186/2018  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 23.5.2018 [PDF 630kB]  Ostatní informace
 17.4.2018  26.4.2018  OúO/158/2018  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 25.4.2018 [PDF 629kB]  Ostatní informace
 16.4.2018  17.5.2018  OúO/154/2018  Návrh závěrečného účtu obce Okna za rok 2017 [PDF 6,606kB]  Rozpočet a finance
 16.4.2018  17.5.2018  OúO/119/2018  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2017 - AUDIT [PDF 5,828kB]  Rozpočet a finance
 27.3.2018  31.12.2018  27.3.2018  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Mikroregionu Podralsko [PDF 353kB]  Ostatní informace
 26.3.2018  11.4.2018  OúO/126/2018  Rozpočtová opatření č. 2/2018 [PDF 340kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.3.2018  28.3.2018  OúO/116/2018  Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Máchův kraj, která se koná dne 27.3.2018 [PDF 309kB]  Ostatní informace
 14.3.2018  23.3.2018  OúO/117/2018  Pozvánka na členskou schůzi Mikroregionu Podralsko, která se koná dne 22.3.2018 [PDF 224kB]  Ostatní informace
 13.3.2018  22.3.2018  OúO/113/2018  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 21.3.2018 [PDF 632kB]  Ostatní informace
 1.3.2018  20.3.2018  OúO/100/2018  Mikroregion Podralsko - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 - návrh [PDF 758kB]  Závěrečný účet
 28.2.2018  28.2.2019  OúO/105/2018  Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti Obecního úřadu Okna v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím [PDF 1,163kB]  Ostatní informace
 7.2.2018  16.2.2018  OúO/69/2018  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 15.2.2018. [PDF 839kB]  Ostatní informace
 17.1.2018  2.2.2018  OúO/32/2018  Rozpočtové opatření č. 10/2017 [PDF 440kB]  Rozpočet a finance
 16.1.2018  28.1.2018  OúO/29/2018  Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby prezidenta [PDF 637kB]  Ostatní informace
 15.1.2018  25.1.2018  OúO/25/2018  Protokol o převzetí výsledku hlasování ČSÚ a opis výsledků hlasování v obci Okna [PDF 1,909kB]  Ostatní informace
 9.1.2018  18.1.2018  OúO/18/2018  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 17.1.2018 [PDF 626kB]  Ostatní informace
 14.12.2017  19.12.2017  OúO/645/2017  Svolání 1. zasedání okrskové volební komise pro volby prezidenta [PDF 916kB]  Ostatní informace
 14.12.2017  14.1.2018  OúO/646/2017  Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta [PDF 620kB]  Ostatní informace
 14.12.2017  31.12.2017  OúO/641/2017  Rozpočet obce Okna na rok 2018 [PDF 6,132kB]  Rozpočet a finance
 14.12.2017  31.12.2017  OúO/637/2017  Rozpočtová opatření č. 9/2017 [PDF 1,044kB]  Rozpočet a finance
 14.12.2017  31.12.2017  OúO/638/2017  Rozočet ZŠ a MŠ na rok 2018 [PDF 1,809kB]  Rozpočet a finance
 14.12.2017  31.12.2017  OúO/639/2017  Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové organizace 2018 - 2020 [PDF 505kB]  Rozpočet a finance
 4.12.2017  13.12.2017  OúO/627/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 12.12.2017 [PDF 629kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.11.2017  14.1.2018  OúO/606/2017  INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ [PDF 966kB]  Ostatní informace
 24.11.2017  29.1.2018  OúO/606/2017  INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ [PDF 966kB]  Ostatní informace
 15.11.2017  23.11.2017  OúO/595/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 22.11.2017 [PDF 630kB]  Ostatní informace
 31.10.2017  1.12.2017  OúO/568/2017  Rozpočtové opatření č. 7/2017 [PDF 1,314kB]  Rozpočet a finance
 17.10.2017  26.10.2017  OúO/558/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 25.10.2017 [PDF 624kB]  Ostatní informace
 12.10.2017  14.11.2017  02/11/2017  Směrnice č. 13 [PDF 5,165kB]  Ostatní informace
 3.10.2017  22.10.2017  03/10/2017  Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR [PDF 407kB]  Ostatní informace
 27.9.2017  5.10.2017  OúO/519/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 4.10.2017 [PDF 639kB]  Ostatní informace
 22.9.2017  8.10.2017  OúO/515/2017  Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Okna v Podbezdězí - pověření ke vstupu a vjezdu [PDF 155kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.9.2017  30.9.2017  OúO/511/2017  Svolání 1. zasedání OVS pro volby do Parlamentu ČR 2017 [PDF 515kB]  Ostatní informace
 5.9.2017  14.9.2017  OúO/485/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 132017 [PDF 24kB]  Ostatní informace
 5.9.2017  14.9.2017  OúO/485/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 13.9.2017. [PDF 263kB]  Ostatní informace
 4.9.2017  22.10.2017  OúO/481/2017  Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků. [PDF 1,053kB]  Ostatní informace
 28.8.2017  13.9.2017  OúO/468/2017  Oznámení o záměru obce prodat obecní pozemek p.č. 921 v k.ú. Okna v Podbezdězí [PDF 747kB]  Zahájení územního řízení
 26.8.2017  27.9.2017  OúO/466/2017  Rozpočtová opatření č. 6/2017 [PDF 364kB]  Rozpočet a finance
 15.8.2017  24.8.2017  OúO/454/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 23.8.2017 [PDF 340kB]  Ostatní informace
 28.7.2017  14.8.2017  OúO/387/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 26.7.2017 [PDF 24kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.7.2017  14.8.2017  OúO/388/2017  Rozpočtová opatření č. 5/2017 [PDF 816kB]  Rozpočet a finance
 18.7.2017  27.7.2017  OúO/372/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 26.7.2017 [PDF 260kB]  Ostatní informace
 13.6.2017  22.6.2017  OúO/313/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 21.6.2017 [PDF 266kB]  Ostatní informace
 30.5.2017  20.5.2017  OúO/287/2017  Oznámení o záměru obce prodat obecní pozemek p.č. 378/3 v k.ú. Okna v Podbezdězí [PDF 1,663kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.5.2017  20.5.2017  OúO/288/2017  Oznámení o záměru obce prodat obecní pozemek p.č. st. 105 v k.ú. Okna v Podbezdězí [PDF 2,661kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.5.2017  20.6.2017  OúO/287/2017  Oznámení o záměru obce prodat obecní pozemek p.č. 378/3 v k.ú. Okna v Podbezdězí [PDF 1,663kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.5.2017  20.6.2017  OúO/288/2017  Oznámení o záměru obce prodat obecní pozemek p.č. st.105 v k.ú. Okna v Podbezdězí [PDF 2,661kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  25.5.2017  OúO/261/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 24.5.2017 [PDF 262kB]  Ostatní informace
 17.4.2017  26.4.2017  OúO/222/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 25.4.2017 [PDF 261kB]  Ostatní informace
 5.4.2017  21.4.2017  OúO/200/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 12.4.2017 [PDF 24kB]  Ostatní informace
 5.4.2017  10.5.2017  OúO/191/2017  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2016 [PDF 1,336kB]  Rozpočet a finance
 5.4.2017  10.5.2017  OúO/201/2017  Závěrečný účet obce Okna za rok 2016 [PDF 3,752kB]  Rozpočet a finance
 4.4.2017  13.4.2017  OúO/200/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 12.4.2017 [PDF 268kB]  Ostatní informace
 8.3.2017  16.3.2017  OúO/151/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 15.3.2017 [PDF 460kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.3.2017  6.4.2017  OúO/141/2017  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu  [PDF 472kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.2.2017  5.3.2017  OúO/112/2017  Rozpočtová opatření č. 1/2017 [PDF 537kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.2.2017  16.2.2017  OúO/86/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 15.2.2017 [PDF 264kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.1.2017  26.1.2017  OúO/22/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 18.1.2017 [PDF 262kB]  Ostatní informace
 5.1.2017  21.1.2017  OúO/941/2016  Rozpočtové opatření č. 9/2016 [PDF 549kB]  Rozpočet a finance
 5.1.2017  21.1.2017  OúO/942/2016  Rozpočtové opatření č. 10/2016 [PDF 1,194kB]  Rozpočet a finance
 23.12.2016  23.1.2017  OúO/925/2016  Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2016 [PDF 2,196kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.12.2016  22.12.2016  OúO/909/2016  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 21.12.2016 [PDF 265kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.12.2016  31.12.2016  OúO/907/2016  Dotační fond Libereckého kraje [PDF 320kB]  Ostatní informace
 31.10.2016  16.11.2016  OúO/781/2016  Rozpočtové opatření č.7/2016 [PDF 338kB]  Rozpočet a finance
 10.10.2016  10.11.2016  OúO/757/2016  Návrh Zprávy o uplatnování Územního plánu Okna Období 12/2012 – 12/2016 [PDF 158kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.9.2016  9.10.2016  19/09/2016  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje [PDF 568kB]  Ostatní informace
 6.9.2016  15.9.2016  OúO/677/2016  Pozvánka na veřejné zasedání ZO Okna konané 14.9.2016 [PDF 199kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.8.2016  11.8.2016  OúO/594/2016  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna 10.8.2016 [PDF 1,053kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.7.2016  31.7.2016  OúO/526/2016  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 13.7.2016 [PDF 589kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.7.2016  31.7.2016  OúO/529/2016  DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ PLATNÉ ZE DNE 24. 03. 2006 o zajištění výkonu přestupkové agendy uzavřené mezi městem Doksy a obcí Okna [PDF 482kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.7.2016  14.7.2016  OúO/503/2016  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna, které se koná dne 13.7.2016. [PDF 189kB]  Ostatní informace
 21.6.2016  7.7.2016  OúO/473/2016  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku [PDF 780kB]  Zahájení územního řízení
 20.6.2016  6.7.2016  OúO/468/2016  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 15.6.2016 [PDF 601kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.6.2016  16.6.2016  OúO/449/2016  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna, které se koná 15.6.2016 [PDF 536kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.5.2016  29.5.2016  OúO/355/2016  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2015 [PDF 17,564kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.5.2016  29.5.2016  OúO/356/2016  Závěrečný účet obce Okna za rok 2015 [PDF 11,288kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.5.2016  28.5.2016  OúO/354/2016  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 9.5.2016 [PDF 649kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.5.2016  19.5.2016  OúO/316/2016  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna, které se koná 9.5.2016 [PDF 60kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.5.2016  19.5.2016  OúO/318/2016  Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok [PDF 7,098kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.4.2016  11.5.2016  OúO/295/2016  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 20.4.2016 [PDF 86kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.4.2016  21.4.2016  OuO/264/2016  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna, které se koná 20.4.2016 [PDF 58kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.4.2016  23.4.2016  OúO/244/2016  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu ne pozemních komunikacích [PDF 331kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.4.2016  17.4.2016  OúO/229/2016  Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozamní komunikaci [PDF 262kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.4.2016  17.4.2016  OúO/229/2016  Příloha č.1 k veřejné vyhlášce, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. [PDF 2,530kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.3.2016  8.4.2016  OúO/214/2016  Závěrečný účet mikroregionu [PDF 8,462kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.3.2016  2.4.2016  OúO/203/2016  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 15.3.2016 [PDF 87kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.3.2016  14.4.2016  14/03/2016  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu obce Okna č. 1/2016 [PDF 2,566kB]  Rozpočet a finance
 7.3.2016  16.3.2016  OúO/177/2016  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 15.3.2016 [PDF 58kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.3.2016  23.3.2016  OúO/172/2015  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 2.3.2016. [PDF 90kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.2.2016  3.3.2016  OúO/131/2016  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 2.3.2016 [PDF 57kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.2.2016  18.5.2016  oÚo/123/2016  SPÚ - oznámení o zamýšleném převodu [PDF 715kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.2.2016  18.5.2016  OúO/123/2016  SPÚ - oznámení o zamýšleném převodu [PDF 409kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.2.2016  3.3.2016  OúO/103/2016  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 10.2.2016 [PDF 87kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.2.2016  14.3.2016  OúO/98/2016  Opatření obecné povahy, výzva k uplatnění připomínek. [PDF 2,561kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.2.2016  14.3.2016  OúO/98/2016  Opatření obecné povahy, výzva k uplatnění připomínek [PDF 289kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.2.2016  11.2.2016  OúO/73/2016  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 10.2.2016 [PDF 59kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.2.2016  3.3.2016  OúO/66/2016  Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad [PDF 382kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.1.2016  31.1.2016  OúO/30/2015  Usnesení z jednání zastupitelstva obce Okna konané dne 13.1.2016. [PDF 85kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.1.2016  31.1.2016  8/2015  Rozpočtová opatření č. 8/2015 [PDF 45kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.1.2016  14.1.2016  05/01/2016  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 13.1.2016 [PDF 56kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.12.2015  3.1.2016  OúO/341/2015  Rozpočet obce Okna na rok 2016 [PDF 392kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.12.2015  3.1.2016   OúO/340/2015  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 17.12.2015 [PDF 99kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.12.2015  3.1.2016  OúO/343/2015  Obecně závazná vyhláška 3/2015 [PDF 65kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.12.2015  3.1.2016  OúO/345/2015  Obecně závazná vyhláška 4/2015 [PDF 72kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.12.2015  3.1.2016  OúO/342/2015  Rozpočtová opatření č. 7/2015 [PDF 42kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.12.2015  25.12.2015  OúO/317/2015  Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna, které se koná ve čtvrtek 17.12.2015 [PDF 171kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.12.2015  17.12.2015  OúO/284/2015  Návrh nové obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 [PDF 229kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.11.2015  16.12.2015  OúO/277/2015  Usnesení ze zasedání zastupitalstva obce Okna konaného 26.11.2015 [PDF 87kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.11.2015  16.12.2015  OúO/281/2015  Návrh rozpočtu obce Okna na rok 2016 [PDF 125kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.11.2015  27.11.2015  OúO/259/2015  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna konané ve čtvrtek 26.11.2015 [PDF 167kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.11.2015  7.12.2015  OúO/262/2015  Mikroregion Podralsko - Rozpočet na rok 2016 [PDF 1,540kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.11.2015  5.12.2015  OúO/263/2015  Mikroregion Podralsko - Rozpočtový výhled na období 2017 - 2019 [PDF 1,317kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.11.2015  7.12.2015  19/11/2015  Rozpočtové opatření č. 6 /2015 [PDF 946kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.11.2015  7.12.2015  OúO/261/2015  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 18.11.2015 [PDF 2,568kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.11.2015  28.11.2015  OúO/248/2015  Svazek obcí Máchův kraj Návrh rozpočtu na rok 2016 [PDF 1,672kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.11.2015  19.11.2015  OúO/243/2015  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 18.11.2015 [PDF 169kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.11.2015  6.12.2015  OúO/240/2015  Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu [PDF 438kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.10.2015  25.10.2015  Číslo jednací: OúO/195/2015  Usnesení ze Zastupitelstva obce Okna konané dne 7.10.2015 [PDF 104kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.10.2015  25.10.2015  5/2015  Rozpočtová opatření č. 5/2015 [PDF 43kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.10.2015  25.10.2015  OúO/196/2015  Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Doksy a obcí Okna - zápis údajů do RUIAN [PDF 132kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.9.2015  8.10.2015  OúO/161/2015  Pozvánka na zasedání ZO Okna konané dne 7.10.2015 [PDF 77kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.9.2015  2.11.2015  Oúo/144/2015  Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Lib. kraje. [PDF 361kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.8.2015  12.9.2015  OúO/115/2015  Usnesení ze zastupitelstva obce Okna konané 26.8.2015 [PDF 89kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.8.2015  4.9.2015  OúO/102/2015  ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje č. 2/2015 [PDF 217kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.8.2015  0.0.2015  OúO/88/2015  Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č. 1/2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  [PDF 552kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.8.2015  4.9.2015  OúO/74/2015  Nemovitosti k pronájmu [PDF 410kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.7.2015  23.8.2015  OúO/38/2015  Veřejná vyhláška - Ministerstva životního prostředí [PDF 541kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.7.2015  26.7.2015  OúO/18/2015  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané 8.7.2015. [PDF 90kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.6.2015  5.7.2015  19/06/2015  Usnesení ze zastupitelstva obce Okna konané dne 17.6.2015 [PDF 76kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2015  4.7.2015  19/06/2015  Záměr obce prodat nemovitost v majetku obce [PDF 273kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.6.2015  18.6.2015  09/06/2015  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 17.6.2015 [PDF 64kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.5.2015  10.6.2015  25/05/2015  Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2014 [PDF 394kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.5.2015  10.6.2015  25/05/2015  Usnesení z veřejného zasedání ZO Okna - 20.5.2015 [PDF 1,071kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.5.2015  21.5.2015  12/05/2015  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna konané 20.5.2015 [PDF 186kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.5.2015  18.5.2015  04/05/2015  Závěrečný účet mikroregionu Podralsko za rok 2014 [PDF 363kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.4.2015  31.12.2015  30/04/2015  Oznámení o výkonu topografických prací ZAGABED v roce2015 [PDF 582kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.4.2015  31.5.2015  30/04/2015  Vyúčtování vodného a stočného za rok 2014 [PDF 878kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.4.2015  1.6.2015  30/04/2015  Veřejná vyhláška finančního úřadu pro Liberecký kraj - daň z nemovitých věcí na rok 2015 [PDF 66kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.4.2015  1.6.2015  30/04/2015  Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí [PDF 177kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.4.2015  14.5.2015  28/04/2015  Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2014 [PDF 22,416kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.4.2015  14.5.2015  28/04/2015  Závěrečný účet obce Okna za rok 2014 [PDF 10,685kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.4.2015  1.5.2015  23/03/2015  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna konané 21.4.2015. [PDF 313kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.4.2015  22.4.2015  14/04/2015  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna konané 21.4.2015 [PDF 58kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.4.2015  22.6.2015  03/04/2015  Výzva k uplatnění připomínek [PDF 88kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.4.2015  19.4.2015  03/04/2015  Návrh opatření obecné povahy [PDF 196kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.3.2015  4.4.2015  20/03/15  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna dne 18.3.2015 [PDF 306kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.3.2015  19.3.2015  1/2015  Záměr obce prodat lesní pozemek [PDF 467kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.3.2015  19.3.2015  10/03/2015  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 18.3.2015 [PDF 57kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.2.2015  16.6.2015  27/02/2015  Nařízení města Česká Lípa č. 1/2015 [PDF 944kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.2.2015  18.3.2015  27/02/2015  Obecně závazná vyhláška 1/2015 [PDF 214kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.2.2015  7.3.2015  27/02/2015  Usnesení zastupitelstva obce Okna ze dne 25.2.2015 [PDF 462kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.2.2015  26.2.2015  17/02/2015  Pozvánka na veřejné zasedání 25.2.2015 [PDF 130kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.2.2015  28.2.2015  11/02/2015  Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2015 [PDF 407kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.1.2015  8.2.2015  Z1/2015  Prodej pozemku [PDF 273kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.1.2015  10.2.2015  22/01/2015  Usnesesení ze zastupitelstva obce Okna konané 21.1.2015 [PDF 82kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.1.2015  0.0.0  15/01/2015  Rozpočet obce Okna na rok 2015 [PDF 24kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.1.2015  0.0.2015  15/01/2015  Usnesení z veřejného zasedání konané 17.12.2014 [PDF 216kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.1.2015  13.2.2015  05.01.2015  „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ [PDF 240kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.1.2015  22.1.2015  13/01/2015  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna konané 21.1.2015 [PDF 62kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.1.2015  9.2.2015  05/01/2015  Národní plán povodí Labe [PDF 239kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.12.2014  5.1.2015  18/12/2014  Rozpočet obce Okna na rok 2015 [PDF 117kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.11.2014  6.12.2014  20/11/2014  Návrh rozpočtu obce Okna na rok 2015 [PDF 118kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.10.2014  28.10.2014  11/10/2014  zápis o výsledku voleb [PDF 507kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.10.2014  19.10.2014  1/10/2014  Usnesení 1.10.2014 [PDF 65kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.9.2014  11.9.2014  02/09/2014  Pozvánka na veřejné zasedání dne 10.9.2014 [PDF 40kB]  Ostatní informace
 20.8.2014  10.10.2014  20/08/2014  Informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 99kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.8.2014  28.9.2014  08/08/2014  Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise [PDF 65kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.7.2014  16.8.2014  30/07/2014  Pozvánka na veřejné zasedání dne 6.srpna [PDF 42kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.7.2014  7.8.2014  17/07/2014  Stanovisko k posouzení vlivů [PDF 1,056kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.7.2014  31.0.2014  10/07/2014  záměr obce prodat pozemek [PDF 82kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.7.2014  10.7.2014  02/07/2014  pozvánka na zasedání 9.7.2014 [PDF 43kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.6.2014  22.6.2014  06/06/2014  Opatření obecné povahy - změna ÚP OKNA č.2 [PDF 323kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.5.2014  7.6.2014  22/05/2014  Usnesení - dražební vyhláška [PDF 362kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.5.2014  5.6.2014  06/05/2014  zpráva o hospodaření za rok 2013 [PDF 1,318kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.5.2014  5.6.2014  07/05/2014  závěrečný účet 2013 [PDF 816kB]  Závěrečný účet
 5.5.2014  25.5.2014  05/05/2014  Oznámení o místě a době konání voleb do EP [PDF 79kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 2.4.2014  26.5.2014  02/04/2014  Informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 81kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.4.2014  10.4.2014  01/04/2014  pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 9.dubna 2014 [PDF 41kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.3.2014  23.4.2014  10/03/2014  Veřejné projednání změny Územního plánu Okna [PDF 37kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.3.2014  13.3.2014  05/03/2014  Pozvánka na veřejné zasedání [PDF 42kB]  Ostatní informace
 24.1.2014  9.2.2014  24/01/2014  veřejná vyhláška - komplexní pozemkové úpravy [PDF 488kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.1.2014  16.1.2014  08/01/2014  Pozvánka na veřejné zasedání dne 15.1.2014 [PDF 40kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.0.2014  31.10.2014  29/06/2014  Zákaz odběru povrchových vod [PDF 93kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.12.2013  19.12.2013  11/12/2013  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ DNE 18.12.2013 [PDF 40kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.12.2013  20.1.2014  03/12/2013  doručení návrhu změny č.2 ÚP OKNA [PDF 50kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.11.2013  4.12.2013  14/11/2013  záměr prodat pozemek v majetku obce [PDF 83kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.11.2013  30.11.2013  15/11/2013   [PDF 62kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.10.2013  10.11.2013  10/10/2013  Oznámení - přeložka silnice I/38 [PDF 249kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.10.2013  11.11.2013  03/10/2013  záměr pronajmou pozemky [PDF 302kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.10.2013  13.11.2013  04/10/2013  záměr obce prodat [PDF 301kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.9.2013  9.10.2013  23/09/2013  Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 76kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.9.2013  19.9.2013  03/09/2013  dražební vyhláška [PDF 151kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.8.2013  25.9.2013  29/08/2013  záměr obce pronajmout pozemek [PDF 525kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.8.2013  29.8.2013  22/08/2013  Pozvánka na veřejné zasedání - 28.srpna 2013 [PDF 42kB]  Zahájení územního řízení
 9.8.2013  9.9.2013  15/08/2013  nabídka pozemků SPÚ [PDF 422kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.7.2013  21.8.2013  18/07/2013  návrh zprávy o uplatňování ZÚRLK [PDF 108kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.5.2013  5.6.2013  29/05/2013  pozvánka na veřejné zasedání [PDF 29kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.5.2013  7.6.2013  21/05/2013  závěrečný účet za rok 2012 [PDF 129kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.5.2013  14.6.2013  15/05/2013  Veřejná vyhláška - Návrh zadání změny č. 2 územního plánu Okna [PDF 75kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.5.2013  15.5.2013  09/05/2013  pozvánka na veřejné zasedání [PDF 30kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.2.2013  19.3.2013  18/02/2013  Aktualizace BPEJ [PDF 338kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.2.2013  21.2.2013  13/02/2013  Pozvánka na veřejné zasedání  [PDF 30kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.1.2013  27.1.2013  15/01/2013  INFORMACE PRO VOLIČE [PDF 56kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.1.2013  17.1.2013  09/01/2013  pozvánka na veřejné zasedání 16.1.2013 [PDF 28kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.12.2012  6.1.2013  21/12/2012  informace o době a místě konání voleb [PDF 70kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.12.2012  10.1.2013     [PDF 24kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.12.2012  6.1.2013  20/12/2012  usnesení z veřejného zasedání 19.12.2012 [PDF 70kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.12.2012  19.12.2012  12/12/2012  pozvánka na veřejné zasedání [PDF 31kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.12.2012  10.1.2013  06/12/2012  oznámení starosty o svolání prvního zasedání okrskové volební komise [PDF 73kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.11.2012  10.1.2013  26/11/2012  oznámení o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 69kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.9.2012  3.10.2012  26/09/2012  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 29kB]  Ostatní informace
 25.9.2012  13.10.2012  25/09/2012  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje [PDF 52kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.9.2012  30.10.2012  09/09/2012  nabídka pozemků - veřejná soutěž [PDF 233kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.9.2012  30.10.2012  09/2012  nabídka pozemků - veřejná soutěž [PDF 233kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.8.2012  3.10.2012  31/08/2012  Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím [PDF 198kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.8.2012  3.10.2012  31/08/2012  Nabídka pozemků [PDF 128kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.8.2012  3.10.2012  31/08/2012  nabídka pozemků [PDF 1,369kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.8.2012  6.9.2012  28/08/2012  Pozvánka na zasedání [PDF 30kB]  Ostatní informace
 19.6.2012  5.7.2012  19/06/2012  vyučtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné [PDF 123kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.6.2012  16.8.2012  06/06/2012  seznam pozemkůpro veř.soutěž [PDF 233kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.6.2012  5.9.2012  05/06/2012  Oznámení o zamýšleném převodu [PDF 187kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.5.2012  10.6.2012  29/05/2012  Pozvánka na zasedání 6.6.2012 [PDF 29kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.5.2012  6.6.2012  21/12/2012  záměr obce - pronájem nemovitosti [PDF 72kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.4.2012  10.5.2012  30/04/2012  Pozvánka na zasedání 9.5.2012 [PDF 29kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.4.2012  10.5.2012  20/04/2012  závěrečný účet 2011 [PDF 121kB]  Závěrečný účet
 5.4.2012  21.4.2012  05/04/2012  Nařízení města Česká Lípa [PDF 643kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.4.2012  19.4.2012  03/04/2012  Veřejná vyhláška [PDF 65kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.3.2012  5.4.2012  28/03/2012  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ [PDF 31kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.3.2012  5.4.2012  21/03/2012  záměr pronajmout pozemek v majetku obce [PDF 72kB]  Ostatní informace
 16.3.2012  1.4.2012  16/03/2012  nabídka pozemků PF ČR [PDF 121kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.2.2012  9.3.2012  22/02/2012/2  oznámení o zahájení aktualizace BPEJ a oznámení o pověření ke vstupu na pozemky [PDF 784kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.2.2012  1.3.2012  21/02/2012  pozvánka na veřejné zasedání dne 29.února 2012 [PDF 49kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.1.2012  15.2.2012  30/01/2012  rozhodnutí o dělení pozemku [PDF 147kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.1.2012  25.1.2012  17/01/2012  pozvánka na veřejné zasedání [PDF 29kB]  Ostatní informace
 22.12.2011  24.1.2012  22/12/2011  Oznámení zahájení územního řízení [PDF 137kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.12.2011  10.1.2012  21/12/2011  Oznámení o vydání [PDF 576kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2011  30.12.2011  14/12/2011  pozvánka na veřejné zasedání [PDF 28kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.12.2011  9.1.2012  12/12/2011  Nabídka pozemků určených k převodu [PDF 254kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.12.2011  25.12.2011  09/12/2011  usnesení 7.12.2011 [PDF 61kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.11.2011  7.12.2011  30/11/2011  pozvánka na zasedání 7.12.2011 [PDF 29kB]  Ostatní informace
 22.11.2011  22.2.2012  22/11/2011  Oznámení o zamyšleném převodu [PDF 187kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.11.2011  7.12.2011  18/11/2011  záměr obce [PDF 73kB]  Ostatní informace
 7.11.2011  17.11.2011  07/11/2011  Pozvánka na veřejné zasedání [PDF 34kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.10.2011  16.11.2011  13/10/2011  záměr obce prodat pozemek [PDF 95kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.10.2011  13.10.2011  04/10/2011  pozvánka na veřejné zasedání  [PDF 39kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.9.2011  12.10.2011  12/09/2011  nabídka pozemků [PDF 119kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.9.2011  12.10.2011  12/09/2011  text k nabídce PF [PDF 204kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.9.2011  14.9.2011  7/09/2011  pozvánka na zasedání září 2011 [PDF 37kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.7.2011  13.9.2011  15/07/2011  Oznámení o veřejném projednání návrhu [PDF 753kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.7.2011  24.7.2011  08/07/2011  usnesení z veřejného zasedání 7.7.2011 [PDF 68kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.6.2011  30.7.2011  30/06/2011  Přeložka silnice I/38 Doksy - Obora [PDF 783kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.6.2011  8.7.2011  01/07/2011  pozvánka na veřejné zasedání [PDF 40kB]  Ostatní informace
 20.6.2011  3.8.2011  20/06/2011  veřejná vyhláška - projednáí změny č.1 ÚP Okna [PDF 118kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.6.2011  9.8.2011  12/06/2011  Seznam pozemků pro veřejnou soutěž [PDF 197kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.6.2011  29.6.2011  08/06/2011  usnesení z veřejného zasedání 8.6.2011 [PDF 79kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 31.5.2011  9.6.2011  31/05/2011  pozvánka na veřejné zasedání 8.6.2011 [PDF 29kB]  Ostatní informace
 16.5.2011  1.6.2011  16/05/2011  veřejná vyhláška [PDF 64kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.5.2011  8.6.2011  09/05/2011  záměr obce o prodeji [PDF 71kB]  Ostatní informace
 5.5.2011  25.5.2011  04/05/2011  usnesení z veřejného zasedání [PDF 78kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 28.4.2011  4.5.2011  28/04/2011  pozvánka na veřejné zasedání [PDF 30kB]  Ostatní informace
 20.4.2011  20.7.2011  20/4/2011  Oznámení o zamýšleném převodu dle §15 odst. 3) zákona o prodeji půdy [PDF 232kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.4.2011  4.5.2011  18/4/2011  Závěrečný účet obce Okna za rok 2011 [PDF 122kB]  Závěrečný účet
 1.3.2011  10.3.2011  07/03/2011  pozvánka na veřejné zasedání [PDF 30kB]  Ostatní informace
 11.2.2011  1.3.2011  11/2/2011  oznámení o konání společného jednní o návrhu změny č.1 ÚP Okna [PDF 126kB]  Ostatní informace
 2.2.2011  18.3.2011  2/2/2011  rozpočet obce na rok 2011 [PDF 120kB]  Rozpočet a finance
 18.1.2011  2.2.2011  18/01/2011  návrh rozpočtu na rok 2011 [PDF 107kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.12.2010  11.1.2011  27/12/2010  OZV- poplatek za kom.odpad [PDF 135kB]  Ostatní informace
 27.12.2010  11.1.2011  27/12/2010-1  Místní program obnovy venkova [PDF 54kB]  Ostatní informace
 23.12.2010  6.1.2011  23/12/2010  záměr obce [PDF 70kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.11.2010  10.12.2010  24/11/2010  usnesení 24.11.2010 [PDF 97kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.11.2010  10.12.2010  25/11/2010  záměr obce [PDF 70kB]  Ostatní informace
 25.11.2010  21.12.2010  25/11/2010  záměr obce p.č. 178/1 [PDF 83kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.10.2010  9.11.2010  25/10/2010  informace o konání ustavujícího zasedání [PDF 82kB]  Ostatní informace
 22.10.2010  15.1.2011  122/12/2010  usnesení 21.12.2010 [PDF 99kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.10.2010  3.11.2010  17/2010  výsledky voleb do zastupitelstva obce [PDF 729kB]  Ostatní informace
 6.10.2010  21.10.2010  05/10/2010  usnesení zastupitelstva obce 5.10.2010 [PDF 72kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.9.2010  5.10.2010  20/09/2010  Oznámení o uložení psemnosti [PDF 81kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.9.2010  5.10.2010  20/09/2010  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce [PDF 80kB]  Ostatní informace
 1.9.2010  16.9.2010  01/09/2010  Usnesení 31.8.2010 [PDF 78kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 31.8.2010  15.10.2010  31/08/2010  Informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 80kB]  Ostatní informace
 25.8.2010  9.9.2010  2/08/2010  rozpočtové opatření [PDF 63kB]  Rozpočet a finance
 25.8.2010  9.9.2010  3/08/2010  rozpočtový výhled [PDF 48kB]  Rozpočet a finance
 23.8.2010  7.9.2010  1/08/2010  Oznámení - zahájení územního řízení [PDF 489kB]  Zahájení územního řízení
 23.8.2010  7.9.2010  1/08/2010  Oznámení - zahájení územního řízení [PDF 422kB]  Zahájení územního řízení
 23.8.2010  7.9.2010  1/08/2010  Oznámení - zahájení územního řízení [PDF 711kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.7.2010  10.8.2010  21/2010  počet členů zastupitelstva [PDF 44kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 2.6.2010  17.6.2010  02/06/2010  usnesení - červen 2010 [PDF 64kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 2.6.2010  17.6.2010  02/06/2010  záměr obce [PDF 72kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.5.2010  25.5.2010  10/2010  Usnesení - květen 2010 [PDF 71kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.5.2010  25.5.2010  10/2/2010  záměr obce [PDF 73kB]  Ostatní informace
 15.4.2010  31.4.2010  15/04/2010  Oznámení o zahájení řízení o zrušení trvalého pobytu [PDF 81kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.4.2010  27.4.2010  12/4/2010  informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 71kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.4.2010  24.4.2010  9/4/2010  doručení veřejnou vyhláškou [PDF 22kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.4.2010  24.4.2010  8/4/2010  nabídka -Pozemkový fond [PDF 120kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.3.2010  25.3.2010  10/2010  záměr obce - směna pozemku [PDF 114kB]  Ostatní informace
 5.3.2010  20.3.2010  2/2010  Usnesení - březen 2010 [PDF 77kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.2.2010  19.2.2010  1/02/2010  Usnesení - 2.2.2010 [PDF 71kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.2.2010  19.2.2010  2/022010  záměr obce [PDF 62kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.12.2009  13.1.2010  21.12/09   [PDF 66kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.12.2009  13.1.2010  12/09  Rozpočet obce na rok 2010 [PDF 118kB]  Rozpočet a finance
 3.12.2009  18.12.2009    rozpočtové opatření 3/09 mikroregion Podralsko [PDF 68kB]  Rozpočet a finance
 3.12.2009  18.12.2009    návrh rozpočtu na rok 201 - mikroregion Podralsko [PDF 44kB]  Rozpočet a finance
 3.12.2009  18.12.2009    Návrh rozpočtu Obce Okna na rok 2010 [PDF 99kB]  Rozpočet a finance
 3.12.2009  18.12.2009    usnesení prosinec 2009 [PDF 69kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 0.0.0  0.0.0     [PDF 175kB]  
 0.0.0  0.0.0     [PDF 24kB]  
 0.0.0  0.0.0     [PDF 24kB]  
 0.0.0  0.0.0     [PDF 24kB]  

Svazek obcí Máchův kraj - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 26.5.2021  11.6.2021  OúO/176/2021  Návrh Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Máchův kraj za rok 2020 [PDF 287kB]  Ostatní informace
 21.5.2021  16.6.2021  OúO/173/2021  Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Máchův kraj 15.6.2021 [PDF 448kB]  Ostatní informace
 1.1.2021  31.12.2021  OúO/15/2021  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů svazku obcí Máchův kraj [PDF 210kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
 1.12.2020  16.12.2020  OúO/376/2020  Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Máchův kraj 15.12.2020 [PDF 446kB]  Ostatní informace
 23.11.2020  9.12.2020  OúO/364/2020  Návrh rozpočtu na rok 2021 DSO Máchův kraj [PDF 351kB]  Ostatní informace
 23.11.2020  9.12.2020  OúO/365/2020  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024 DSO Máchův kraj [PDF 260kB]  Ostatní informace
 22.6.2020  3.7.2020  OúO/179/2020  Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Máchův kraj 2.7.2020 [PDF 527kB]  Ostatní informace
 1.6.2020  17.6.2020  OúO/153/2020  Návrh Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Máchův kraj za rok 2019 [PDF 558kB]  Ostatní informace
 27.4.2020  13.5.2020  OúO/104/2020  Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Máchův kraj 12.5.2020 [PDF 544kB]  Ostatní informace
 17.12.2019  31.12.2020  OúO/450/2019  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů svazku obcí Máchův kraj [PDF 201kB]  Ostatní informace
 13.11.2019  4.12.2019  OúO/408/2019  Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Máchův kraj, která se koná 3.12.2019 [PDF 406kB]  Ostatní informace
 16.10.2019  1.11.2019  OúO/375/2019  Svazek obcí Máchův kraj - Návrh rozpočtu na rok 2020 [PDF 571kB]  Ostatní informace
 16.10.2019  1.11.2019  OúO/374/2019  Svazek obcí Máchův kraj - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 - 2023 [PDF 571kB]  Ostatní informace
 21.6.2019  11.12.2019  21/06/2019  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů svazku obcí Máchův kraj [PDF 281kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
 30.5.2019  10.6.2019  OúO/209/2019  Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Máchův kraj, která se koná dne 11.6.2019 [PDF 427kB]  Ostatní informace
 23.5.2019  8.6.2019  OúO/194/2019  Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2018 [PDF 466kB]  Ostatní informace
 22.2.2019  20.3.2019  OúO/96/2019  Pozvánka na členskou schůzi svazku obcí Máchův kraj, která se koná dne 19.3.2019 [PDF 323kB]  Ostatní informace
 3.12.2018  12.12.2018  OúO/417/2018  Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Máchův kraj, která se koná dne 11.12.2018 [PDF 314kB]  Ostatní informace
 9.11.2018  25.11.2018  OúO/376/2018  Návrh rozpočtu svazku obcí Máchův kraj na rok 2019 [PDF 269kB]  Ostatní informace
 10.11.2017  26.11.2017  10/11/2017  Svazek obcí Máchův kraj: Pozvánka na členskou schůzi konanou dne 28.11.2017 [PDF 305kB]  Ostatní informace
 8.11.2017  24.11.2017  OúO/580/2017  Svazek obcí Máchův kraj - Návrh rozpočtu na rok 2018 [PDF 1,215kB]  Rozpočet a finance
 8.11.2017  24.11.2017  OúO/581/2017  Máchův kraj - Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021 [PDF 1,152kB]  Rozpočet a finance
 16.5.2017  12.6.2017  OúO/260/2017  Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2016 [PDF 3,232kB]  Závěrečný účet
 26.10.2016  11.11.2016  OúO/779/2016  Návrh rozpočtu Svazku obcí Máchův kraj na rok 2017 [PDF 383kB]  Rozpočet a finance
 6.10.2016  22.10.2016  OúO/746/2016  Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2015. [PDF 517kB]  Závěrečný účet
 24.5.2016  9.6.2016  OúO/395/2016  Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj [PDF 477kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.11.2013  20.11.2013  04/11/2013  Návrh rozpočtu 2014 - Svazek obcí Máchův kraj [PDF 93kB]  Rozpočet a finance
 1.6.2013  22.6.2013  08/06/2013  závěrečný účet 2012 M8chův kraj [PDF 176kB]  Závěrečný účet
 9.5.2012  26.5.2012  09/05/2012  Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2011 [PDF 962kB]  Závěrečný účet
 26.5.2011  13.6.2011  26/052011  závěrečný účet - Máchův kraj za rok 2010 [PDF 155kB]  Závěrečný účet
 2.12.2010  17.12.2010  02/12/2010  Rozpočet 2011 DSO Máchův kraj [PDF 69kB]  Rozpočet a finance
 17.5.2010  1.6.2010  12/2010  závěrečný účet - Svazek obcí Máchův kraj [PDF 145kB]  Závěrečný účet
 25.11.2009  10.12.2009    Návrh rozpočtu Svazku obcí Máchův kraj pro rok 2010 s komentářem [PDF 166kB]  Rozpočet a finance
 25.11.2009  10.12.2009    Rozpočtový výhled Svazku obcí Máchův kraj do roku 2012 [PDF 113kB]  Rozpočet a finance

Zastupitelstvo obce - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 21.6.2021  7.7.2021  OúO/201/2021  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 16.6.2021 [PDF 1,973kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 24.5.2021  9.6.2021  OúO/174/2021  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 19.5.2021 [PDF 679kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.5.2021  26.5.2021  OúO/158/2021  Oznámení o záměru pronájmu obecního pozemku [PDF 879kB]  Ostatní informace
 10.5.2021  26.5.2021  OúO/161/2021  Oznámení o záměru prodeje části obecního pozemku  [PDF 608kB]  Ostatní informace
 10.5.2021  26.5.2021  OúO/149/2021  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 5.5.2021 [PDF 1,185kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.4.2021  23.4.2021  OúO/113/2021  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 6.4.2021 [PDF 357kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.3.2021  14.4.2021  OúO/98/2021  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 24.3.2021 [PDF 1,076kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.3.2021  15.5.2021  OúO/104/2021  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku p.č. 378/5 a části pozemku p. č. 377/2 [PDF 669kB]  Ostatní informace
 29.3.2021  27.4.2021  OúO/105/2021  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku p.č. 307/7 [PDF 1,305kB]  Ostatní informace
 22.3.2021  15.4.2021  OúO/96/2021  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Okna na roky 2021 - 2023 [PDF 385kB]  Ostatní informace
 16.3.2021  25.3.2021  OúO/91/2021  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 24.3.2021 [PDF 1,298kB]  Ostatní informace
 2.3.2021  18.3.2021  OúO/171/2021  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 24.2.2021 [PDF 855kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.2.2021  17.2.2021  OúO/29/2021  Oznámení o záměru pronájmu části obecního pozemku p.č. 118/1 [PDF 4,033kB]  Ostatní informace
 1.2.2021  17.2.2021  OúO/23/2021  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku p.č. 338/2 [PDF 4,488kB]  Ostatní informace
 1.2.2021  17.2.2021  OúO/24/2021  Obecně závazná vyhláška 1/2021 [PDF 934kB]  Ostatní informace
 1.2.2021  17.2.2021  OúO/28/2021  Rozpočtová opatření č. 1/2021 [PDF 934kB]  Ostatní informace
 1.2.2021  17.2.2021  OúO/25/2021  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 27.1.2021 [PDF 2,138kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.2.2021  31.3.2021  OúO/23/2021  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku [PDF 760kB]  Ostatní informace
 22.12.2020  7.1.2021  OúO/408/2020  Rozpočtová opatření č. 11/2020 [PDF 2,812kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.12.2020  7.1.2021  OúO/404/2020  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 21.12.2020 [PDF 1,620kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.12.2020  23.12.2020  OúO/386/2020  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 2.12..2020 [PDF 2,411kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.12.2020  31.12.2020  OúO/347/2020  Rozpočtová opatření č. 9/2020 [PDF 3,089kB]  Ostatní informace
 7.12.2020  31.12.2020  OúO/396/2020  Rozpočtová opatření č. 10/2020 [PDF 1,463kB]  Ostatní informace
 9.11.2020  25.11.2020  OúO/347/2020  Rozpočtová opatření č. 9/2020 [PDF 3,089kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.11.2020  25.11.2020  OúO/350/2020  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 4.11.2020 [PDF 467kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.9.2020  15.10.2020  OúO/294/2020  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 23.9.2020 [PDF 3,918kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.9.2020  31.12.2020  OúO/295/2020  Rozpočtová opatření č. 8/2020 [PDF 2,990kB]  Ostatní informace
 31.8.2020  16.9.2020  OúO/274/2020  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 26.8.2020 [PDF 2,279kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 31.8.2020  31.12.2020  OúO/277/2020  Rozpočtová opatření č. 7/2019 [PDF 2,537kB]  Ostatní informace
 17.8.2020  31.12.2020  OúO/254/2020  Rozpočtová opatření č. 6/2020 [PDF 352kB]  Ostatní informace
 17.8.2020  2.9.2020  OúO/248/2020  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 12.8.2020 [PDF 2,650kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.7.2020  5.8.2020  OúO/211/2020  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 15.7.2020 [PDF 459kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.7.2020  31.12.2020  OúO/214/2020  Rozpočtová opatření č. 5/2020 [PDF 2,352kB]  Ostatní informace
 26.6.2020  31.12.2020  OúO/180/2020  Rozpočtová opatření č. 4/2020 [PDF 2,576kB]  Ostatní informace
 22.6.2020  8.7.2020  OúO/165/2020  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 17.6.2020 [PDF 463kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.5.2020  27.5.2020  OúO/118/2020  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 6.5.2020 [PDF 1,273kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.5.2020  27.5.2020  OúO/119/2020  Rozpočtová opatření č. 3/2020 [PDF 481kB]  Ostatní informace
 11.5.2020  31.5.2020  OúO/125/2020  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku p.č. 868/26 [PDF 609kB]  Ostatní informace
 11.5.2020  31.12.2020  OúO/119/2020  Rozpočtová opatření č. 3/2020 [PDF 481kB]  Ostatní informace
 16.3.2020  1.4.2020  OúO/78/2020  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 11.3.2020 [PDF 457kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.3.2020  1.4.2020  OúO/82/2020  Rozpočtová opatření č. 2/2020 [PDF 2,061kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 16.3.2020  1.4.2020  OúO/84/2020  Nařízení obce Okna č. 1/2020 [PDF 323kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 16.3.2020  31.12.2020  OúO/82/2020  Rozpočtová opatření č. 2/2020 [PDF 2,061kB]  Ostatní informace
 18.2.2020  5.3.2020  OúO/48/2020  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 12.2.2020 [PDF 687kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.2.2020  31.12.2020  OúO/46/2020  Rozpočtová opatření č. 1/2020 [PDF 1,072kB]  Ostatní informace
 6.1.2020  22.1.2020  OúO/3/2020  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 2.1.2020 [PDF 605kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.12.2019  26.12.2019  OúO/442/2019  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 4.12.2019 [PDF 472kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.11.2019  27.11.2019  OúO/398/2019  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 6.11.2019 [PDF 534kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.11.2019  27.11.2019  OúO/399/2019  Obecně závazná vyhláška 2/2019 o místním poplatku z pobytu  [PDF 378kB]  Ostatní informace
 11.11.2019  27.11.2019  OúO/400/2019  Obecně závazná vyhláška 3/2019 o místním poplatku ze psů  [PDF 24kB]  Ostatní informace
 14.10.2019  30.10.2019  OúO/372/2019  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 9.10.2019 [PDF 538kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 16.9.2019  2.10.2019  OúO/319/2019  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 11.9.2019 [PDF 468kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.8.2019  10.9.2019  OúO/292/2019  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku p.č. 878 [PDF 178kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.8.2019  5.9.2019  OúO/285/2019  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 14.8.2019 [PDF 697kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 12.7.2019  30.7.2019  OúO/256/2019  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 11.7.2019 [PDF 244kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.6.2019  8.7.2019  OúO/220/2019  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce okna konané dne 19.6.2019 [PDF 264kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.6.2019  20.6.2019  OúO/215/2019  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 19.6.2019 [PDF 86kB]  Ostatní informace
 27.5.2019  12.6.2019  OúO/195/2019  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 22.5.2019 [PDF 207kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 27.5.2019  12.6.2019  OúO/196/2019  Obecně závazná vyhláška 1/2019 [PDF 335kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 27.5.2019  18.6.2019  OúO/197/2019  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku [PDF 170kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 27.5.2019  12.6.2019  OúO/26/2019  Rozpočtová opatření č. 4/2019 [PDF 190kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.4.2019  20.5.2019  OúO/155/2019  Oznámení záměru pronajmout pozemek ve vlastnictví obce [PDF 152kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 12.4.2019  29.4.2019  OúO/150/2019  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce okna konané dne 10.4.2019 [PDF 251kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.3.2019  1.4.2019  OúO/119/2019  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce okna konané dne 13.3.2019 [PDF 309kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.2.2019  6.3.2019  OúO/57/2019  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 13.2.2019 [PDF 212kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.1.2019  12.2.2019  15/26/2019  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 16.1.2019 [PDF 739kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.1.2019  12.2.2019  OúO/24/2019  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku p.č. 330/9 [PDF 247kB]  Ostatní informace
 15.1.2019  31.1.2019  OúO/400/2019  Obecně závazná vyhláška 3/2019 o místním poplatku ze psů  [PDF 358kB]  Ostatní informace
 21.12.2018  7.1.2019  OúO/426/2018  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce okna konané dne 19.12.2018 [PDF 409kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 26.11.2018  12.12.2018  OúO/392/2018  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce okna konané dne 21.11.2018 [PDF 140kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 26.11.2018  7.12.2018  OúO/426/2018  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce okna konané dne 19.12.2018 [PDF 409kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.11.2018  5.12.2018  OúO/388/2018  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce okna konané dne 13.11.2018 [PDF 266kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.11.2018  21.11.2018  OúO/370/2018  Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 30.10.2018 [PDF 318kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.9.2018  3.10.2018  OúO/319/2018  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 12.9.2018 [PDF 203kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.9.2018  10.10.2018  OúO/323/2018  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku [PDF 180kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.9.2018  3.10.2018  OúO/320/2018  Rozpočtová opatření č. 7/2018 [PDF 95kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.9.2018  10.11.2018  OúO/323/2018  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku [PDF 180kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.8.2018  10.9.2018  OúO/288/2018  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 15.8.2018 [PDF 202kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.6.2018  11.7.2018  OúO/231/2018  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce okna konané dne 20.6..2018 [PDF 219kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.6.2018  11.7.2018  OúO/229/2018  Obecně závazná vyhláška 1/2018 [PDF 102kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.6.2018  11.7.2018  OúO/230/2018  Obecně závazná vyhláška 2/2018 [PDF 101kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.5.2018  13.6.2018  OúO/205/2018  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce okna konané dne 23.5.2018 [PDF 258kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.4.2018  16.5.2018  OúO/168/2018  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce okna konané dne 25.4.2018 [PDF 584kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.4.2018  16.5.2018  OúO/167/2018  Rozpočtová opatření č. 3/2018 [PDF 566kB]  Rozpočet a finance
 30.4.2018  16.5.2018  30.4.2018  Směrnice číslo 14 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu [PDF 686kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 26.3.2018  11.4.2018  OúO/123/2018  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 21.3. 2018 [PDF 376kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.2.2018  7.3.2018  OúO/80/2018  Rozpočtové opatření č. 1/2018 [PDF 556kB]  Rozpočet a finance
 19.2.2018  7.3.2018  OúO/81/2018  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce okna konané dne 15.2.2018 [PDF 464kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.1.2018  6.2.2018  OúO/38/2018  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 12.12 .2017 [PDF 2,238kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.12.2017  31.12.2017  OúO/640/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 12.12. 2017 [PDF 455kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 24.11.2017  11.12.2017  OúO/604/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 22.11.2017 [PDF 3,101kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 24.11.2017  11.12.2017  OúO/605/2017  Návrh rozpočtu obce Okna na rok 2018 [PDF 3,875kB]  Rozpočet a finance
 24.11.2017  10.12.2017  OúO/603/2017  Rozpočtová opatření č. 8/2017 [PDF 867kB]  Rozpočet a finance
 24.11.2017  11.12.2017  OúO/615/2017  Návrh rozpočtu Základní a Mateřské školy Okna, příspěvkové organizace na rok 2018 [PDF 1,833kB]  Rozpočet a finance
 24.11.2017  11.12.2017  OúO/616/2017  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní a Mateřské školy Okna, příspěvkové organizace. [PDF 1,053kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 31.10.2017  16.11.2017  OúO/567/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 25.10.2017 [PDF 2,954kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.10.2017  25.10.2017  OúO/534/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 4.10.2017 [PDF 706kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.9.2017  4.10.2017  OúO/498/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 13.9.2017 [PDF 788kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 28.8.2017  13.9.2017  OúO/467/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 23.8.2017 [PDF 2,883kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 28.7.2017  14.8.2017  OúO/387/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 26.7.2017 [PDF 357kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 26.6.2017  12.7.2017  OúO/318/2017  Rozpočtová opatření č. 4/2017 [PDF 499kB]  Rozpočet a finance
 26.6.2017  20.7.2017  OúO/317/2017  Oznámení o záměru obce prodat obecní pozemek p.č. 301/35 v k.ú. Okna v Podbezdězí [PDF 3,215kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 26.6.2017  12.7.2017  OúO/322/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 21.6.2017 [PDF 1,229kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.5.2017  14.6.2017  OúO/274/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 24.5.2017 [PDF 2,236kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 26.4.2017  12.5.2017  OúO/234/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 25.4.2017 [PDF 1,238kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.4.2017  4.5.2017  OúO/218/2017  Rozpočtové opatření č. 3/2017 [PDF 789kB]  Rozpočet a finance
 18.4.2017  4.5.2017  OúO/217/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 12.4.2017 [PDF 380kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.3.2017  10.4.2017  OúO/170/2017  Oznámení o záměru obce prodat obecní pozemek p.č. 330/8 v k.ú. Okna v Podbezdězí [PDF 978kB]  Ostatní informace
 21.3.2017  10.4.2017  OúO/171/2017  Oznámení o záměru obce prodat obecní pozemek p.č. 330/6 v k.ú. Okna v Podbezdězí [PDF 1,014kB]  Ostatní informace
 20.3.2017  5.4.2017  OúO/167/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 15.3.2017. [PDF 380kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.3.2017  5.4.2017  OúO/169/2017  Rozpočtové opatření č. 2/2017 [PDF 547kB]  Rozpočet a finance
 20.2.2017  8.3.2017  OúO/108/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 15.2.2017 [PDF 2,596kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.2.2017  8.3.2017  OúO/115/2017  Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 [PDF 4,309kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 12.1.2017  8.2.2017  OúO/49/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 18.1.2017 [PDF 2,492kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.12.2016  8.1.2017  OúO/926/2016  Rozpočet obce Okna na rok 2017 [PDF 586kB]  Rozpočet a finance
 23.12.2016  8.1.2017  OúO/922/2016  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 21.12.2016 [PDF 379kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.12.2016  23.12.2016  OúO/902/2016  Rozpočtové opatření č.8/2016 [PDF 405kB]  Rozpočet a finance
 21.11.2016  7.12.2016  OúO/843/2016  Návrh rozpočtu obce Okna na rok 2017 [PDF 586kB]  Rozpočet a finance
 21.11.2016  7.12.2016  OúO/842/2016  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 16.11.2016 [PDF 509kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.11.2016  17.11.2016  OúO/826/2016  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 16.11.2016 [PDF 262kB]  Ostatní informace
 31.10.2016  16.11.2016  OúO/780/2016  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 26,10,2016 [PDF 363kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 31.10.2016  16.11.2016  OúO/783/2016  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku [PDF 573kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.10.2016  27.10.2016  OúO/771/2016  Pozvánka na veřejné zasedání ZO Okna 26.10.2016 [PDF 264kB]  Ostatní informace
 23.9.2016  9.10.2016  OúO/707/2016  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku [PDF 505kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.9.2016  5.10.2016  OúO/704/2016  Rozpočtový výhled obce Okna do roku 2018 [PDF 635kB]  Rozpočet a finance
 19.9.2016  5.10.2016  OúO/693/2016  Rozpočtové opatření obce Okna č. 6/2016 [PDF 694kB]  Rozpočet a finance
 19.9.2016  5.10.2016  OúO/695/2016  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 14.9.2016 [PDF 371kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.8.2016  11.9.2016  OúO/530/2016  Rozpočtové opatření č. 4/2016 [PDF 562kB]  Rozpočet a finance
 26.8.2016  11.9.2016  OúO/619/2016  Rozpočtové opatření č. 5/2016 [PDF 332kB]  Rozpočet a finance
 15.8.2016  31.8.2016  OúO/624/2016  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 10.8.2016 [PDF 369kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.7.2016  12.9.2016  OúO/543/2016  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku [PDF 784kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.11.2014  19.12.2014  19/11/2014  Usnesení z veřejného zasedání [PDF 215kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.9.2014  1.10.2014  10/09/2014  usnesení 10.září 2014 [PDF 74kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.8.2014  28.8.2014  06/08/2014  Usnesení ze dne 6.srpna 2014 [PDF 68kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.7.2014  26.7.2014  10/07/2014  Usnesení ze dne 9.července 2014 [PDF 70kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.6.2014  6.8.2014  10/06/2014  OZNÁMENÍ O STANOVENÍ POČTU ČLENŮ [PDF 83kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.6.2014  21.6.2014  04/06/2014  usnesení z veřejného zasedání 4.6.2014 [PDF 77kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.6.2014  21.6.2014  05/06/2014  záměr obce prodat pozemek [PDF 80kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.4.2014  9.5.2014  09/04/2014  Usnesení z 9.4.2014 [PDF 91kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.3.2014  30.3.2014  13/03/2014-2  usnesení 12.3.2014 [PDF 98kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.3.2014  10.4.2014  13/03/2014  záměr obce prodat pozemek [PDF 97kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.3.2014  10.4.2014  13/03/2014-1  záměr prodat pozemek v majetku obce [PDF 431kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 16.1.2014  1.2.2014  15/01/2014  usnesení 15.1.2014 [PDF 69kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.12.2013  16.1.2014  05/12/2013  Návrh rozpočtu obce na rok 2014 [PDF 170kB]  Rozpočet a finance
 5.12.2013  21.12.2013  06/12/2013  usnesení z 4.12.2013 [PDF 75kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.11.2013  30.11.2013  13/11/2013  usnesení z veřejného zasedání 13.11.2013 [PDF 85kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.10.2013  20.10.2013  02/10/2013  usnesení z veřejného zasedání 2.10.2013 [PDF 90kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.8.2013  14.9.2013  29/08/2013  usnesení z 28.8.2013 [PDF 71kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.6.2013  22.6.2013  06/06/213  usnesení 5.6.2013 [PDF 86kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.1.2013  2.2.2013  16/01/2013  usnesení z veřejného zasedání  [PDF 65kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.1.2013  21.2.2013  17/01/2013  Návrh rozpočtu obce na rok 2013 [PDF 127kB]  Rozpočet a finance
 8.11.2012  24.11.2012  7/11/2012  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce 7.11.2012 [PDF 65kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 8.11.2012  19.12.2012  8/11/2012  záměr na směnu pozemků [PDF 72kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.10.2012  21.10.2012  04/10/2012  usnesení z veřejného zasedání dne 3.října 2012 [PDF 72kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.9.2012  24.9.2012  05/09/2012  Usnesení z veřejného zasedání 5.9.2012 [PDF 89kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.9.2012  3.10.2012  06/09/2012  záměr obce prodat pozemky [PDF 73kB]  Ostatní informace
 10.5.2012  31.5.2012  10/05/2012  usnesení 9.5.2012 [PDF 102kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.5.2012  6.6.2012  10/05/2012  záměr obce prodat nemovitosti [PDF 71kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.4.2012  22.4.2012  06/04/2012   [PDF 80kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.4.2012  3.5.2012  06/04/2012  záměr obce prodat nemovitosti [PDF 74kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.3.2012  23.3.2012  29/02/2012  usnesení ze dne 29.2.2012 [PDF 82kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.3.2012  4.4.2012  01/03/2012  záměr obce prodat pozemek [PDF 552kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.1.2012  15.2.2012  25/01/2012  usnesení 25.1.2012 [PDF 79kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.12.2011  25.1.2012  22/12/2011  Návrh rozpočtu na rok 2012 [PDF 127kB]  Rozpočet a finance
 9.12.2011  30.12.2011  09/12/2011  záměr obce pronajmout [PDF 283kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.11.2011  5.12.2011  16/11/2011  usnesení z 16.11.2011 [PDF 75kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.10.2011  29.10.2011  12/10/2011  usnesení 12.10.2011 [PDF 82kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.9.2011  7.10.2011  14/09/2011  usnesení září 2011 [PDF 71kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.3.2011  26.3.2011  10/03/2011  usnesení z veřejného zasedání 9.3.2011 [PDF 89kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.2.2011  18.3.2011  2/2/2011  usnesení z 2.2.2011 [PDF 81kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.10.2009  22.10.2009    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 6. října 2009 [PDF 84kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 2.9.2009  17.9.2009    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 1. září 2009 [PDF 85kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 8.7.2009  23.7.2009    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 7. července 2009 [PDF 95kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 2.6.2009  17.6.2009    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 2. června 2009 [PDF 87kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.5.2009  21.5.2009    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 5. května 2009 [PDF 107kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 8.4.2009  23.4.2009    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 7. dubna 2009 [PDF 81kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.3.2009  19.3.2009    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3. března 2009 [PDF 90kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.2.2009  19.2.2009    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3. února 2009 [PDF 84kB]  Usnesení zastupitelstva obce

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.