Úřední deska

Obec Okna 9 Úřední deska

Zobrazit archiv úřední desky – Zobrazit původní úřední desku

Datum vystavení Datum stažení Název Zdroj Typ
17. 9. 2021 28. 9. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Okna, které se koná v pondělí 27.9.2021 Obecní úřad Okna Ostatní informace
16. 9. 2021 10. 10. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Obecní úřad Okna Volby
15. 9. 2021 30. 6. 2022 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2021 Obecní úřad Okna Ostatní informace
15. 9. 2021 31. 12. 2022 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy MZE-49892/2021-16212 Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou
9. 9. 2021 10. 10. 2021 Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR 8. a 9. října 2021 Obecní úřad Okna Volby
9. 9. 2021 10. 10. 2021 Vyrozumění o termínu konání školení pro volby do Parlamentu ČR 8. a 9. října 2021 Obecní úřad Okna Volby
23. 8. 2021 9. 10. 2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Okna Obecní úřad Okna Volby
9. 7. 2021 31. 12. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Mikroregion Podralsko Mikroregion Podralsko Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
9. 7. 2021 31. 12. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Máchův kraj Svazek obcí Máchův kraj Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
9. 7. 2021 31. 12. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů obce Okna Obecní úřad Okna Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
2. 7. 2021 2. 8. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Okna na roky 2021 – 2023 Obecní úřad Okna Ostatní informace
25. 6. 2021 30. 6. 2022 Závěrečný účet obce Okna za rok 2020 s přílohou finanční zprávy Obecní úřad Okna Ostatní informace
6. 5. 2021 6. 5. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu obce Okna na roky 2021 – 2023 Obecní úřad Okna Ostatní informace
25. 4. 2021 30. 6. 2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2020 Obecní úřad Okna Ostatní informace
22. 12. 2020 31. 12. 2021 Rozpočet ZŠ a MŠ Okna na rok 2021 Obecní úřad Okna Ostatní informace
22. 12. 2020 31. 12. 2021 Rozpočet obce Okna na rok 2021 Obecní úřad Okna Ostatní informace
3. 12. 2020 19. 12. 2021 Návrh rozpočtu obce Okna na rok 2021 Obecní úřad Okna Ostatní informace
29. 7. 2020 31. 12. 2022 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – Opatření obecné povahy Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou
7. 4. 2020 31. 12. 2022 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – Opatření obecné povahy Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou
11. 12. 2019 31. 12. 2022 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – opatření obecné povahy Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou