Úřední deska

Obec Okna 9 Úřední deska

Zobrazit archiv úřední desky – Zobrazit původní úřední desku

Datum vystavení Datum stažení Název Zdroj Typ
20. 5. 2022 Náhled smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu kanalizační přípojky Obecní úřad Okna Ostatní informace
18. 5. 2022 15. 6. 2022 Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Máchův kraj 14.6.2022 Svazek obcí Máchův kraj Ostatní informace
13. 5. 2022 29. 6. 2022 Oznámení o záměru prodeje majetku ve vlastnictví obce Zastupitelstvo obce Ostatní informace
13. 5. 2022 29. 5. 2022 Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Okna ze dne 10.5.2022 Zastupitelstvo obce Ostatní informace
13. 5. 2022 29. 5. 2022 Rozpočtová opatření č. 5/2022 Obecní úřad Okna Ostatní informace
11. 5. 2022 27. 6. 2022 Pozvánka na členskou schůzi Mikroregionu Podralsko 26. května 2022 Mikroregion Podralsko Ostatní informace
9. 5. 2022 30. 6. 2023 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2021 Obecní úřad Okna Ostatní informace
9. 5. 2022 25. 5. 2022 Návrh Závěrečného účtu obce Okna za rok 2021 s přílohou finanční zprávy Obecní úřad Okna Ostatní informace
9. 5. 2022 25. 5. 2022 Návrh Závěrečného účtu a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Podralsko za rok 2021 Mikroregion Podralsko Ostatní informace
4. 5. 2022 5. 6. 2022 Státní pozemkový úřad – nabídka pozemků k pronájmu Jiné správní úřady Ostatní informace
29. 4. 2022 30. 5. 2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce. Jiné správní úřady Ostatní informace
26. 4. 2022 26. 5. 2022 Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí 2022 Jiné správní úřady Ostatní informace
19. 4. 2022 30. 6. 2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2021 Jiné správní úřady Ostatní informace
14. 4. 2022 25. 9. 2022 Oznámení o počtu členů zastupitelstva obce Okna, který má být zvolen pro volební období 2022 – 2026 Obecní úřad Okna Volby
6. 1. 2022 31. 12. 2022 Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Máchův kraj Svazek obcí Máchův kraj Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
6. 1. 2022 31. 12. 2022 Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů svazku obcí Mikroregion Podralsko Mikroregion Podralsko Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
6. 1. 2022 31. 12. 2022 Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů obce Okna Obecní úřad Okna Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
13. 12. 2021 31. 12. 2022 Rozpočet Základní a Mateřské školy Okna, příspěvkové organizace na rok 2022 Obecní úřad Okna Ostatní informace
13. 12. 2021 31. 12. 2022 Rozpočet obce Okna na rok 2022 Obecní úřad Okna Rozpočtová opatření
15. 9. 2021 30. 6. 2022 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2021 Obecní úřad Okna Ostatní informace
15. 9. 2021 31. 12. 2022 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy MZE-49892/2021-16212 Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou
2. 7. 2021 2. 8. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Okna na roky 2021 – 2023 Obecní úřad Okna Ostatní informace
25. 6. 2021 30. 6. 2022 Závěrečný účet obce Okna za rok 2020 s přílohou finanční zprávy Obecní úřad Okna Ostatní informace
6. 5. 2021 6. 5. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu obce Okna na roky 2021 – 2023 Obecní úřad Okna Ostatní informace
25. 4. 2021 30. 6. 2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2020 Obecní úřad Okna Ostatní informace
29. 7. 2020 31. 12. 2022 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – Opatření obecné povahy Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou
7. 4. 2020 31. 12. 2022 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – Opatření obecné povahy Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou
11. 12. 2019 31. 12. 2022 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – opatření obecné povahy Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou