Úřední deska

Obec Okna 9 Úřední deska

Zobrazit archiv úřední desky – Zobrazit původní úřední desku

Datum vystavení Datum stažení Název Zdroj Typ
26. 11. 2021 13. 12. 2021 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jiné správní úřady Ostatní informace
24. 11. 2021 31. 12. 2021 Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území Jiné správní úřady Ostatní informace
24. 11. 2021 8. 12. 2021 Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Máchův kraj 7.12.2021 Svazek obcí Máchův kraj Ostatní informace
24. 11. 2021 31. 12. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 Jiné správní úřady Ostatní informace
18. 11. 2021 4. 12. 2021 Návrh rozpočtu Základní a Mateřské školy Okna, příspěvkové organizace, okr. Česká Lípa na rok 2022 Obecní úřad Okna Ostatní informace
18. 11. 2021 4. 12. 2021 Návrh rozpočtu obce Okna na rok 2022 Obecní úřad Okna Ostatní informace
12. 11. 2021 29. 11. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Podralsko na roky 2023 – 2024 Mikroregion Podralsko Ostatní informace
12. 11. 2021 29. 11. 2021 Návrh rozpočtu Mikroregionu Podralsko na rok 2022 Mikroregion Podralsko Ostatní informace
12. 11. 2021 8. 12. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Máchův kraj na roky 2023 – 2025 Svazek obcí Máchův kraj Ostatní informace
12. 11. 2021 8. 12. 2021 Návrh rozpočtu Svazku obcí Máchův kraj na rok 2022 Svazek obcí Máchův kraj Ostatní informace
5. 11. 2021 5. 12. 2021 Státní pozemkový úřad ČR – nabídka pozemků k pronájmu Jiné správní úřady Ostatní informace
4. 10. 2021 13. 10. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Okna konané 12.10.2021 Obecní úřad Okna Ostatní informace
1. 10. 2021 17. 10. 2021 Oznámení záměru pronajmout pozemek ve vlastnictví obce Obecní úřad Okna Ostatní informace
15. 9. 2021 30. 6. 2022 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2021 Obecní úřad Okna Ostatní informace
15. 9. 2021 31. 12. 2022 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy MZE-49892/2021-16212 Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou
9. 7. 2021 31. 12. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Mikroregion Podralsko Mikroregion Podralsko Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
9. 7. 2021 31. 12. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Máchův kraj Svazek obcí Máchův kraj Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
9. 7. 2021 31. 12. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů obce Okna Obecní úřad Okna Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
2. 7. 2021 2. 8. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Okna na roky 2021 – 2023 Obecní úřad Okna Ostatní informace
25. 6. 2021 30. 6. 2022 Závěrečný účet obce Okna za rok 2020 s přílohou finanční zprávy Obecní úřad Okna Ostatní informace
6. 5. 2021 6. 5. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu obce Okna na roky 2021 – 2023 Obecní úřad Okna Ostatní informace
25. 4. 2021 30. 6. 2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2020 Obecní úřad Okna Ostatní informace
22. 12. 2020 31. 12. 2021 Rozpočet ZŠ a MŠ Okna na rok 2021 Obecní úřad Okna Ostatní informace
22. 12. 2020 31. 12. 2021 Rozpočet obce Okna na rok 2021 Obecní úřad Okna Ostatní informace
3. 12. 2020 19. 12. 2021 Návrh rozpočtu obce Okna na rok 2021 Obecní úřad Okna Ostatní informace
29. 7. 2020 31. 12. 2022 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – Opatření obecné povahy Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou
7. 4. 2020 31. 12. 2022 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – Opatření obecné povahy Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou
11. 12. 2019 31. 12. 2022 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – opatření obecné povahy Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou