Úřední deska

Obec Okna 9 Úřední deska
RSS - Zobrazit archiv úřední desky
Jiné správní úřady - Mikroregion Podralsko - Obecní úřad Okna - Svazek obcí Máchův kraj - Zastupitelstvo obce

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 4.5.2021  20.5.2021  OúO/148/2021  Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Okna v Podbezdězí - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek [PDF 289kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.4.2021  23.5.2021  OúO/137/2021  Zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění (ochrana odběratele) [PDF 2,291kB]  Ostatní informace
 22.4.2021  23.5.2021  OúO/136/2021  Veřejná vyhláška - FÚ pro LB kraj - daně z nemovitých věcí na rok 2021 [PDF 65kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.4.2021  23.5.2021  OúO/136/2021  Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021 [PDF 427kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.4.2021  23.5.2021  OúO/136/2021  Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021 [PDF 458kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.7.2020  31.12.2022  OúO/226/2020  Veřejná vyhláška MZE, opatření obecné povahy [PDF 220kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.7.2020  31.12.2022  OúO/226/2020  Příloha č. 1 seznam katastrálních území  [PDF 1,644kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.4.2020  31.12.2022  OúO/95/2020  Ministerstvo zemědělství-Veřejná vyhláška opatření obecné povahy-ochrana lesů [PDF 4,495kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.12.2019  31.12.2022  OúO/446/2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  [PDF 208kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.12.2019  31.12.2022  OúO/446/2019  Příloha č. 1 seznam k.ú.  [PDF 665kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2019  31.12.2022  OúO/147/2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  [PDF 210kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2019  31.12.2022  OúO/147/2019  Příloha č. 1 seznam katastrálních území podle bodu 1. opatření [PDF 2,494kB]  Doručení veřejnou vyhláškou

Mikroregion Podralsko - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 23.3.2021  31.12.2021  OúO/97/2021  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Mikroregion Podralsko [PDF 518kB]  Ostatní informace

Obecní úřad Okna - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 6.5.2021  6.5.2023  OúO/152/2021  Střednědobý výhled rozpočtu obce Okna na roky 2021 - 2023 [PDF 366kB]  Ostatní informace
 19.4.2021  30.6.2022  OúO/132/2021  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2020  [PDF 5,762kB]  Ostatní informace
 1.1.2021  31.12.2021  OúO/14/2021  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů obce Okna [PDF 630kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
 22.12.2020  31.12.2021  OúO/410/2020  Rozpočet pro ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové organizace, okr. Česká Lípa na rok 2021 [PDF 3,483kB]  Ostatní informace
 22.12.2020  31.12.2021  OúO/401/2020  Rozpočet obce Okna na rok 2021 [PDF 2,187kB]  Ostatní informace
 7.12.2020  31.12.2021  OúO/395/2020  Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2020 [PDF 4,986kB]  Ostatní informace
 3.12.2020  19.12.2021  OúO/382/2020  Návrh rozpočtu obce Okna na rok 2021 [PDF 601kB]  Ostatní informace
 22.6.2020  30.6.2021  OúO/178/2020  Závěrečný účet obce Okna za rok 2019 s přílohou finanční zprávy [PDF 8,499kB]  Ostatní informace
 30.3.2020  30.6.2021  OúO/88/2020  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2019 - AUDIT [PDF 7,956kB]  Ostatní informace

Svazek obcí Máchův kraj - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 1.1.2021  31.12.2021  OúO/15/2021  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů svazku obcí Máchův kraj [PDF 210kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů

Zastupitelstvo obce - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 29.3.2021  15.5.2021  OúO/104/2021  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku p.č. 378/5 a části pozemku p. č. 377/2 [PDF 669kB]  Ostatní informace

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.