Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.

Obec Okna 9 Obecní úřad 9 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.

Odpovědi na žádosti podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Rok 2023

Výroční zpráva za rok 2023

odpověď na žádost z 8.12.2023 , cena elektro revizí ZŠ a MŠ Okna

Odpověď ze zákona 106-1999 na žádost z 16.8.

Žádost z 2.3. žádost odpověď 6.3. info.ze zák.dotazník hlášení odpady 2021  hlášení odpady 2022

Rok 2022

Výroční zpráva za rok 2022

Odpověď na žádost – investiční plány obce Okna na rok 2022
Odpověď na žádost, která nespadá do kompetence úřadu.
Odpověď na žádost, která nespadá do kompetenceš našeho úřadu.

Rok 2020

Odpovědi, Smlouva o pronájmu hřbitova v Oknech, Smlouva 1 – dopravní obslužnost, Smlouva o nájmu hrobového místa

Žádost a odpovědi

Rok 2019

Informace dle zákona č. 101-2000 Sb

Rok 2017

Informace dle zákona č. 101-2000 Sb.

Žádost a informace dle zákona č.106 – 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost a informace o zpracování os. údajů dle z.č. 101-2000 Sb.

Rok 2013

Zadost-2013

žádost o info- Dokument aplikace Microsoft Office Word