Poskytnuté informace podle 106/1999 Sb.

Obec Okna 9 Obecní úřad 9 Poskytnuté informace podle 106/1999 Sb.

Vyřízené žádosti podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Rok 2020

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., Příloha_viz_soubor s dokumenty 1

Odpovědi, Smlouva o pronájmu hřbitova v Oknech, Smlouva 1 – dopravní obslužnost, Smlouva o nájmu hrobového místa

Žádost…

Vyplněná žádost dle zákona č. 106 – 1999 Sb.

Rok 2019

Žádost- Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ8811_2019-dotaz-na-ovm

Informace – Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ dle z.č. 101-2000 Sb.

Rok 2017

Žádost KROSS, s.r.o. o informaci a poskytnutí informace dle zákona 106-1999 Sb.

Žádost_o_poskytnuti_informace REMA AOS  dle zákona č. 106 – 1999 Sb.

Odpověď REMA AOS.cz dle zákona č. 106 – 1999 Sb.

Žádost a informace dle zákona č.106 – 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.Příloha_viz_soubor s dokumenty 1

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost a informace o zpracování os. údajů dle z.č. 101-2000 Sb.

Rok 2013

Zadost-2013

žádost o info- Dokument aplikace Microsoft Office Word