Samospráva

Obec Okna 9 Obec 9 Samospráva

Doubková Květoslava
starostka

Henc Libor
místostarosta

Zastupitelé obce (2022-2026):

Doubková Květoslava

Havlín Stanislav

Henc Libor

Horčíková Ivana

Müllerová Eva

Šulcová Zdena

Vysušil Milan 

Předseda finančního výboru:

Horčíková Ivana

Předseda kontrolního výboru: 

Šulcová Zdena

Účetní obce:

Čápová Helena