Samospráva

Obec Okna 9 Obec 9 Samospráva

Müllerová Eva
starostka

Henc Libor
místostarosta

Zastupitelé obce (2018-2022):

Grolmus Michal 

Holan Karel

Uhlířová Hana

Horčíková Ivana

Květoslava Doubková 

Předseda finančního výboru:   Uhlířová Hana

Předseda kontrolního výboru:  Holan Karel

Účetní obce: Čápová Helena