Knihovna

Obec Okna 9 Organizace 9 Knihovna

KNIHOVNA A KOMUNITNÍ CENTRUM

přízemí obecního úřadu
471 62 Okna 40

Knihovník:
Jaroslav Kunc
tel.: +420 731 225 225
e-mail: knihovnaokna@seznam.cz

Otevřeno:
každé úterý (mimo svátky) 15 – 18 hodin
návštěvníkům knihovny je k dispozici bezplatný internet