Archiv úřední desky

Obec Okna 9 Archiv úřední desky

Zobrazit aktuální záznamy na úřední desce

Datum vystavení Datum stažení Název Zdroj Typ
27. 6. 2022 Obecní úřad Okna Ostatní informace
16. 6. 2022 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou
6. 6. 2022 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Okna 20. 6. 2022 Obecní úřad Okna Ostatní informace
2. 6. 2022 Rozpočtová opatření č. 6/2022 Obecní úřad Okna Rozpočtová opatření
2. 6. 2022 Rozpočtová opatření č. 6/2022 Obecní úřad Okna Rozpočtová opatření
2. 6. 2022 Oznámení o záměru prodeje majetku ve vlastnictví obce Okna – vodní dílo Zastupitelstvo obce Ostatní informace
2. 6. 2022 Rozpočtová opatření 6/2022 Obecní úřad Okna Rozpočtová opatření
2. 6. 2022 Oznámení o záměru prodeje majetku ve vlastnictví obce Okna – vodní dílo Zastupitelstvo obce Ostatní informace
2. 6. 2022 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 1.6.2022 Zastupitelstvo obce Usnesení zastupitelstva obce
24. 5. 2022 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Okna, které se koná 1.6.2022 Obecní úřad Okna Ostatní informace
18. 5. 2022 Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Máchův kraj 14.6.2022 Svazek obcí Máchův kraj Ostatní informace
13. 5. 2022 Oznámení o záměru prodeje majetku ve vlastnictví obce Zastupitelstvo obce Ostatní informace
13. 5. 2022 Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Okna ze dne 10.5.2022 Zastupitelstvo obce Ostatní informace
13. 5. 2022 Rozpočtová opatření č. 5/2022 Obecní úřad Okna Ostatní informace
11. 5. 2022 Pozvánka na členskou schůzi Mikroregionu Podralsko 26. května 2022 Mikroregion Podralsko Ostatní informace
9. 5. 2022 Návrh Závěrečného účtu obce Okna za rok 2021 s přílohou finanční zprávy Obecní úřad Okna Ostatní informace
9. 5. 2022 Návrh Závěrečného účtu a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Podralsko za rok 2021 Mikroregion Podralsko Ostatní informace
4. 5. 2022 Státní pozemkový úřad – nabídka pozemků k pronájmu Jiné správní úřady Ostatní informace
29. 4. 2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce. Jiné správní úřady Ostatní informace
26. 4. 2022 Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí 2022 Jiné správní úřady Ostatní informace
19. 4. 2022 Rozpočtová opatření č. 4/2022 Obecní úřad Okna Rozpočtová opatření
19. 4. 2022 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 12.4.2022 Zastupitelstvo obce Usnesení zastupitelstva obce
4. 4. 2022 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Okna v úterý 12.4. 2022 Obecní úřad Okna Ostatní informace
28. 3. 2022 Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Okna ze dne 23.3.2022 Zastupitelstvo obce Usnesení zastupitelstva obce
28. 3. 2022 Rozpočtová opatření obce Okna č. 3/2022 Obecní úřad Okna Rozpočtová opatření
15. 3. 2022 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Okna konané 23.3.2022 Obecní úřad Okna Ostatní informace
2. 3. 2022 Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu Doksy Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou
15. 2. 2022 Oznámení o záměru pronajmout pozemek v majetku obce p.č. 301/34 Obecní úřad Okna Ostatní informace
15. 2. 2022 Oznámení o záměru pronajmout pozemek v majetku obce p.č. 301/3 Obecní úřad Okna Ostatní informace
14. 2. 2022 Rozpočtová opatření č. 2/2022 Obecní úřad Okna Rozpočtová opatření
14. 2. 2022 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 9.2.2022 Zastupitelstvo obce Usnesení zastupitelstva obce
11. 2. 2022 Nařízení města Česká Lípa č. 1/2022 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou
2. 2. 2022 Státní pozemkový úřad ČR – nabídka pozemků k pronájmu Jiné správní úřady Ostatní informace
1. 2. 2022 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Okna dne 9.2.2022 Obecní úřad Okna Ostatní informace
31. 1. 2022 Veřejná vyhláška oznámení o vydání opatření obecné povahy Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou
28. 1. 2022 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou
25. 1. 2022 Rozpočtová opatření 1/2022 Obecní úřad Okna Rozpočtová opatření
24. 1. 2022 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 18.1.2022 Zastupitelstvo obce Usnesení zastupitelstva obce
19. 1. 2022 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou
18. 1. 2022 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou
13. 1. 2022 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou
10. 1. 2022 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Okna, které se koná v úterý 18.1.2022. Obecní úřad Okna Ostatní informace
6. 1. 2022 Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Máchův kraj Svazek obcí Máchův kraj Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
6. 1. 2022 Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů obce Okna Obecní úřad Okna Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
5. 1. 2022 Rozpočtová opatření č. 10/2021 Obecní úřad Okna Rozpočtová opatření
13. 12. 2021 29. 12. 2021 Rozpočtová opatření 9/2021 Obecní úřad Okna Rozpočtová opatření
13. 12. 2021 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 7.12.2021 Zastupitelstvo obce Usnesení zastupitelstva obce
9. 12. 2021 Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou
29. 11. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna, které se koná v úterý 7.12.2021 Obecní úřad Okna Ostatní informace
26. 11. 2021 15. 12. 2021 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jiné správní úřady Ostatní informace
24. 11. 2021 31. 12. 2021 Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území Jiné správní úřady Ostatní informace
24. 11. 2021 15. 12. 2021 Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Máchův kraj 7.12.2021 Svazek obcí Máchův kraj Ostatní informace
24. 11. 2021 31. 12. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 Jiné správní úřady Ostatní informace
18. 11. 2021 15. 12. 2021 Návrh rozpočtu Základní a Mateřské školy Okna, příspěvkové organizace, okr. Česká Lípa na rok 2022 Obecní úřad Okna Ostatní informace
18. 11. 2021 4. 12. 2021 Návrh rozpočtu obce Okna na rok 2022 Obecní úřad Okna Ostatní informace
12. 11. 2021 29. 11. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Podralsko na roky 2023 – 2024 Mikroregion Podralsko Ostatní informace
12. 11. 2021 15. 11. 2021 Návrh rozpočtu Mikroregionu Podralsko na rok 2022 Mikroregion Podralsko Ostatní informace
12. 11. 2021 8. 12. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Máchův kraj na roky 2023 – 2025 Svazek obcí Máchův kraj Ostatní informace
12. 11. 2021 15. 12. 2021 Návrh rozpočtu Svazku obcí Máchův kraj na rok 2022 Svazek obcí Máchův kraj Ostatní informace
8. 11. 2021 24. 11. 2021 Rozpočtová opatření č. 8/2021 Obecní úřad Okna Rozpočtová opatření
8. 11. 2021 24. 11. 2021 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna z 3.11.2021 Zastupitelstvo obce Usnesení zastupitelstva obce
5. 11. 2021 5. 12. 2021 Státní pozemkový úřad ČR – nabídka pozemků k pronájmu Jiné správní úřady Ostatní informace
26. 10. 2021 25. 11. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Okna konané dne 3.11.2021 Obecní úřad Okna Ostatní informace
18. 10. 2021 3. 11. 2021 Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Okna ze dne 12.10.2021 Zastupitelstvo obce Usnesení zastupitelstva obce
12. 10. 2021 22. 10. 2021 P o z v á n k a na členskou schůzi Mikroregionu Podralsko Mikroregion Podralsko Ostatní informace
7. 10. 2021 7. 11. 2021 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou
4. 10. 2021 13. 10. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Okna konané 12.10.2021 Obecní úřad Okna Ostatní informace
4. 10. 2021 25. 10. 2021 Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje Jiné správní úřady Ostatní informace
1. 10. 2021 17. 10. 2021 Obecně závazná vyhláška 3/2021 stanovení školských obvodů Zastupitelstvo obce Ostatní informace
1. 10. 2021 17. 10. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Zastupitelstvo obce Ostatní informace
1. 10. 2021 17. 10. 2021 Oznámení záměru pronajmout pozemek ve vlastnictví obce Obecní úřad Okna Ostatní informace
1. 10. 2021 17. 10. 2021 Rozpočtová opatření č. 7/2021 Obecní úřad Okna Rozpočtová opatření
1. 10. 2021 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 27.9.2021 Zastupitelstvo obce Usnesení zastupitelstva obce
1. 10. 2021 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 27.9.2021 Zastupitelstvo obce Usnesení zastupitelstva obce
17. 9. 2021 8. 10. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Okna, které se koná v pondělí 27.9.2021 Obecní úřad Okna Ostatní informace
16. 9. 2021 10. 10. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Obecní úřad Okna Volby
15. 9. 2021 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2021 Obecní úřad Okna Ostatní informace
9. 9. 2021 10. 10. 2021 Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR 8. a 9. října 2021 Obecní úřad Okna Volby
9. 9. 2021 10. 10. 2021 Vyrozumění o termínu konání školení pro volby do Parlamentu ČR 8. a 9. října 2021 Obecní úřad Okna Volby
23. 8. 2021 9. 10. 2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Okna Obecní úřad Okna Volby
16. 8. 2021 Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku p.č. 271/5 Zastupitelstvo obce Usnesení zastupitelstva obce
16. 8. 2021 Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku p.č. 271/5 Zastupitelstvo obce Usnesení zastupitelstva obce
16. 8. 2021 Rozpočtová opatření č. 6/2021 Obecní úřad Okna Rozpočtová opatření
16. 8. 2021 1. 9. 2021 Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Okna ze dne 11.8.2021 Zastupitelstvo obce Usnesení zastupitelstva obce
20. 7. 2021 5. 8. 2021 Rozpočtová opatření č. 5/2021 Zastupitelstvo obce Rozpočtová opatření, Usnesení zastupitelstva obce
20. 7. 2021 5. 8. 2021 Oznámení o záměru prodeje pozemku v majetku obce p. č. 338/2 Zastupitelstvo obce Ostatní informace
20. 7. 2021 5. 8. 2021 Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Okna ze dne 14.7.2021 Zastupitelstvo obce Usnesení zastupitelstva obce
16. 7. 2021 19. 8. 2021 Veřejná vyhláška oznámení o konání veřejného projednání změny č. 1 Územního plánu Doksy Jiné správní úřady Doručení veřejnou vyhláškou
9. 7. 2021 31. 12. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Mikroregion Podralsko Mikroregion Podralsko Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
9. 7. 2021 31. 12. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Máchův kraj Svazek obcí Máchův kraj Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
9. 7. 2021 31. 12. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů obce Okna Obecní úřad Okna Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
6. 7. 2021 14. 7. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Okna konané dne 14.7.2021 Obecní úřad Okna Ostatní informace
25. 6. 2021 Závěrečný účet obce Okna za rok 2020 s přílohou finanční zprávy Obecní úřad Okna Ostatní informace
25. 6. 2021 9. 7. 2021 Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů obce Okna Obecní úřad Okna Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
21. 6. 2021 7. 7. 2021 Oznámení o záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 271/5 Obecní úřad Okna Ostatní informace
21. 6. 2021 7. 7. 2021 Oznámení o záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 271/5 Obecní úřad Okna Ostatní informace
21. 6. 2021 7. 7. 2021 Oznámení o záměru pronajmout pozemek p.č. 268/4 ve vlastnictví obce Obecní úřad Okna Ostatní informace
21. 6. 2021 7. 7. 2021 Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Okna ze dne 16.6.2021 Zastupitelstvo obce Usnesení zastupitelstva obce
21. 6. 2021 7. 7. 2021 Rozpočtová opatření 4/2021 Zastupitelstvo obce Rozpočtová opatření
21. 6. 2021 7. 7. 2021 Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku p.č. 301/37 Obecní úřad Okna Ostatní informace
17. 6. 2021 3. 7. 2021 Veřejná vyhláška – oznámení o vydání Změny č. 3 Územního plánu obce Okna Obecní úřad Okna Územní plán
24. 5. 2021 9. 6. 2021 Rozpočtová opatření č. 3/2021 Zastupitelstvo obce Rozpočtová opatření, Usnesení zastupitelstva obce
6. 5. 2021 26. 5. 2021 Rozpočtová opatření č. 2/2021 Zastupitelstvo obce Rozpočtová opatření
25. 4. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2020 Obecní úřad Okna Ostatní informace
23. 3. 2021 7. 7. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů svazku obcí Mikroregion Podralsko Mikroregion Podralsko Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
1. 2. 2021 17. 2. 2021 Rozpočtová opatření č. 1/2021 Zastupitelstvo obce Rozpočtová opatření
1. 1. 2021 7. 7. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů svazku obcí Máchův kraj Svazek obcí Máchův kraj Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
22. 12. 2020 31. 12. 2021 Rozpočet ZŠ a MŠ Okna na rok 2021 Obecní úřad Okna Ostatní informace
22. 12. 2020 31. 12. 2021 Rozpočet obce Okna na rok 2021 Obecní úřad Okna Ostatní informace
3. 12. 2020 19. 12. 2021 Návrh rozpočtu obce Okna na rok 2021 Obecní úřad Okna Ostatní informace