Fotbal

Obec Okna 9 Organizace 9 Fotbal
Tělovýchovná jednota Okna – fotbalový oddíl

Historie TJ Okna:
Fotbalový oddíl vznikl v roce 1971 přičiněním fotbalových nadšenců z nedaleké obce Obora. Protože tato obec neměla prostory pro výstavbu fotbalového hřiště bylo rozhodnuto využívat hřiště v Oknech. V Oknech byl založen fotbalový oddíl v padesátých letech, bohužel uprostřed šedesátých let byl zrušen. Fotbalové hřiště v Oknech bylo tedy k dispozici, a tak nic nebránilo tomu aby začátkem sedmdesátých let vznikla TJ Okna – Obora.

Asi v polovině osmdesátých let byl fotbalový oddíl přihlášen do soutěže už jen jako TJ Okna. Ve své čtyřicetileté historii se vystřídalo ve vedení TJ Okna několik funkcionářů, kteří nezištně zajišťovali zázemí pro fotbalisty a vytvářeli podmínky pro chod klubu. Díky těmto lidem překonal oddíl všechny potíže, které souvisí především s nedostatkem financí a fotbalový oddíl přežil do dnešních dnů.

V současné době TJ Okna fotbalový oddíl je účastníkem III. třídy Okresní soutěže. Jediným kdo pravidelně přispívá na činnost TJ je Obecní úřad v Oknech který také zajišťuje úpravu fotbalového hřiště a pronajímá bezplatně sportovní kabiny.