Odkanalizování obce a ČOV

Obec Okna 9 Odkanalizování obce a ČOV

RM_0032_Okna – rozhodnutí ministra o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP

72864_sdeleni_spolufinanc_LK_FOV_ID_2021_Okna – spolufinancování z LB kraje
Rozhodnutí – územní rozhodnutí Okna – odkanalizování a ČOV2019-9643
ROZHODNUTÍ stav povolení a nakládání s vodami priloha_770590155_0_2020-2892 (1)
Technický popis
Domácí čerpací jednotka
Katastrální situace

TABULKA TLAKOVÝCH PŘÍPOJEK 03 2020 UZNATELNÉ 

TABULKA TLAKOVÝCH PŘÍPOJEK 03 2020 neuznatelné
Smlouva o úvěru č. 0633183169