V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednání tohoto návrhu

autor: | 7. března 2023 | Archiv úřední desky

Vyhlaska_AktualizaceZURLKc2_ver_projednani

Datum vystavení: 7. 3. 2023
Datum stažení:
Původce: Jiné správní úřady
Typ: Doručení veřejnou vyhláškou

Zpět na archiv úřední desky