Návrh Závěrečného účtu a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Podralsko za rok 2021

autor: | 9. května 2022 | Úřední deska

návrh-závěrečného účtu 2021 v užším rozsahu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2021

Datum vystavení: 9. 5. 2022
Datum stažení: 25. 5. 2022
Původce: Mikroregion Podralsko
Typ: Ostatní informace

Zpět na úřední desku