Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.

autor: | 29. dubna 2022 | Úřední deska

Vyúčtování VS_2021

Datum vystavení: 29. 4. 2022
Datum stažení: 30. 5. 2022
Původce: Jiné správní úřady
Typ: Ostatní informace

Zpět na úřední desku