Úřední deska

RSS - Zobrazit archiv úřední desky
Jiné správní úřady - Mikroregion Podralsko - Obecní úřad Okna - Svazek obcí Máchův kraj

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 5.4.2019  31.12.2022  OúO/147/2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  [PDF 210kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2019  31.12.2022  OúO/147/2019  Příloha č. 1 seznam katastrálních území podle bodu 1. opatření [PDF 2,494kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.12.2019  31.12.2022  OúO/446/2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  [PDF 208kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.12.2019  31.12.2022  OúO/446/2019  Příloha č. 1 seznam k.ú.  [PDF 665kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.4.2020  31.12.2022  OúO/95/2020  Ministerstvo zemědělství-Veřejná vyhláška opatření obecné povahy-ochrana lesů [PDF 4,495kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.7.2020  31.12.2022  OúO/226/2020  Veřejná vyhláška MZE, opatření obecné povahy [PDF 220kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.7.2020  31.12.2022  OúO/226/2020  Příloha č. 1 seznam katastrálních území  [PDF 1,644kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2020  3.2.2021  OúO/409/2020  Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednávání návrhu změny č. 3 Územního plánu Okna [PDF 54kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2020  3.2.2021  OúO/409/2020  Okna návrh [PDF 1,328kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2020  3.2.2021  OúO/409/2020  Okna odůvodnění [PDF 2,142kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2020  3.2.2021  OúO/409/2020  Okna odůvodnění [PDF 588kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2020  3.2.2021  13/409/2020  Okna - Výkres základního členění [PDF 408kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2020  3.2.2021  OúO/409/2020  Okna - Hlavní výkres [PDF 684kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2020  3.2.2021  OúO/409/2020  Okna - Výkres VPS a VPO [PDF 435kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2020  3.2.2021  OúO/409/2020  Okna - Výkres koncepce technické infrastruktury [PDF 660kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2020  3.2.2021  OúO/409/2020  Okna - Koordinační výkres [PDF 1,318kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2020  3.2.2021  OúO/409/2020  Výkres předpokládaných záborů ZPF [PDF 699kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2020  3.2.2021  OúO/409/2020  Okna - Výkres širších vztahů [PDF 20kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.1.2021  27.1.2021  OúO/8/2021  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 449kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.1.2021  29.1.2021  OúO/9/2021  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 362kB]  Doručení veřejnou vyhláškou

Mikroregion Podralsko - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 1.1.2021  31.12.2021  OúO/16/2021  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Mikroregion Podralsko [PDF 611kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů

Obecní úřad Okna - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 30.3.2020  30.6.2021  OúO/88/2020  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2019 - AUDIT [PDF 7,956kB]  Ostatní informace
 22.6.2020  30.6.2021  OúO/178/2020  Závěrečný účet obce Okna za rok 2019 s přílohou finanční zprávy [PDF 8,499kB]  Ostatní informace
 3.12.2020  19.12.2021  OúO/382/2020  Návrh rozpočtu obce Okna na rok 2021 [PDF 601kB]  Ostatní informace
 7.12.2020  31.12.2021  OúO/395/2020  Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2020 [PDF 4,986kB]  Ostatní informace
 22.12.2020  31.12.2021  OúO/410/2020  Rozpočet pro ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové organizace, okr. Česká Lípa na rok 2021 [PDF 3,483kB]  Ostatní informace
 22.12.2020  31.12.2021  OúO/401/2020  Rozpočet obce Okna na rok 2021 [PDF 2,187kB]  Ostatní informace
 8.1.2021  24.1.2021  08/01/2021  Usnesení vlády ČR ze dne 7.1.2021 č. 12 o změně kriz. opatření [PDF 104kB]  Ostatní informace
 19.1.2021  28.1.2021  OúO/17/2021  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 27.1.2021 [PDF 926kB]  Ostatní informace
 1.1.2021  31.12.2021  OúO/14/2021  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů obce Okna [PDF 630kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů

Svazek obcí Máchův kraj - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 1.1.2021  31.12.2021  OúO/15/2021  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů svazku obcí Máchův kraj [PDF 210kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.