Úřední deska

RSS - Zobrazit archiv úřední desky
Jiné správní úřady - Mikroregion Podralsko - Obecní úřad Okna - Svazek obcí Máchův kraj - Zastupitelstvo obce

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 18.6.2020  6.8.2020  OúO/171/2020  Veřejná vyhláška - doručení NÁVRHU změny č. 3 ÚP Okna [PDF 35kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2020  6.8.2020  OúO/171/2020  Příloha č1 k Veřejné vyhlášce - doručení návrhu změny č. 3 ÚP Okna [PDF 1,467kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2020  6.8.2020  OúO/171/2020  Příloha č. 2 k Veřejné vyhlášce - doručení NÁVRHU změny č. 3 ÚP Okna [PDF 540kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2020  6.8.2020  OúO/171/2020  Příloha č. 3 k Veřejné vyhlášce - doručení návrhu ZMĚNY č. 3 ÚP Okna [PDF 1,238kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2020  6.8.2020  OúO/171/2020  Příloha č. 4 k Veřejné vyhlášce - doručení návrhu ZMĚNY č. 3 ÚP Okna [PDF 686kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2020  6.8.2020  OúO/171/2020  Příloha č. 5 k Veřejné vyhlášce - doručení návrhu ZMĚNY č. 3 ÚP Okna [PDF 1,566kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2020  6.8.2020  OúO/171/2020  Příloha č. 6 k Veřejné vyhlášce - doručení návrhu ZMĚNY č. 3 ÚP Okna [PDF 430kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2020  6.8.2020  OúO/171/2020  Příloha č. 9 k Veřejné vyhlášce - doručení NÁVRHU změny č. 3 ÚP Okna [PDF 406kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2020  6.8.2020  OúO/171/2020  Příloha č. 8 k Veřejné vyhlášce - doručení návrhu ZMĚNY č. 3 ÚP Okna [PDF 738kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2020  6.8.2020  OúO/171/2020  Příloha č. 7 k Veřejné vyhlášce - doručení návrhu ZMĚNY č. 3 ÚP Okna [PDF 661kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2020  30.7.2020  OúO/174/2020  Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území a o konání veřejného projednání [PDF 437kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.4.2020  31.12.2022  OúO/95/2020  Ministerstvo zemědělství-Veřejná vyhláška opatření obecné povahy-ochrana lesů [PDF 4,495kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.12.2019  31.12.2022  OúO/446/2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  [PDF 208kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.12.2019  31.12.2022  OúO/446/2019  Příloha č. 1 seznam k.ú.  [PDF 665kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2019  31.12.2022  OúO/147/2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  [PDF 210kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2019  31.12.2022  OúO/147/2019  Příloha č. 1 seznam katastrálních území podle bodu 1. opatření [PDF 2,494kB]  Doručení veřejnou vyhláškou

Mikroregion Podralsko - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 8.6.2020  31.12.2020  OúO/160/2020  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Mikroregion Podralsko [PDF 701kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů

Obecní úřad Okna - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 7.7.2020  16.7.2020  OúO/196/2020  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 15.7.2020 [PDF 851kB]  Ostatní informace
 30.3.2020  30.6.2021  OúO/88/2020  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2019 - AUDIT [PDF 7,956kB]  Ostatní informace
 10.12.2019  31.12.2020  OúO/437/2019  Rozpočet obce Okna na rok 2020 [PDF 3,699kB]  Ostatní informace
 10.12.2019  31.12.2020  OúO/439/2019  Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2019 [PDF 7,643kB]  Ostatní informace
 10.12.2019  31.12.2020  OúO/430/2018  Střednědobý výhled rozpočtu obce Okna na roky 2019 - 2021 [PDF 117kB]  Ostatní informace
 10.12.2019  31.12.2020  OúO/444/2019  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů obce Okna [PDF 541kB]  Ostatní informace
 10.12.2019  31.12.2020  OúO/447/2019  Rozpočet pro ZŠ a MŠ Okna na rok 2020 [PDF 2,665kB]  Ostatní informace
 26.7.2019  31.7.2020  OúO/224/2019  Závěrečný účet obce Okna za rok 2018 s přílohou financní zprávy [PDF 1,259kB]  Ostatní informace

Svazek obcí Máchův kraj - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 17.12.2019  31.12.2020  OúO/450/2019  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů svazku obcí Máchův kraj [PDF 201kB]  Ostatní informace

Zastupitelstvo obce - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 26.6.2020  31.12.2020  OúO/180/2020  Rozpočtová opatření č. 4/2020 [PDF 2,576kB]  Ostatní informace
 22.6.2020  30.6.2021  OúO/178/2020  Závěrečný účet obce Okna za rok 2019 s přílohou [PDF 20kB]  Ostatní informace
 11.5.2020  31.12.2020  OúO/119/2020  Rozpočtová opatření č. 3/2020 [PDF 481kB]  Ostatní informace
 16.3.2020  31.12.2020  OúO/82/2020  Rozpočtová opatření č. 2/2020 [PDF 2,061kB]  Ostatní informace
 18.2.2020  31.12.2020  OúO/46/2020  Rozpočtová opatření č. 1/2020 [PDF 1,072kB]  Ostatní informace

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.