Úřední deska

RSS - Zobrazit archiv úřední desky
Jiné správní úřady - Obecní úřad Okna

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 1.8.2018  1.9.2018  OúO/264/2018  Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu [PDF 1,144kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.7.2018  27.8.2018  OúO/253/2018  Veřejná vyhláška - Nový návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje [PDF 276kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.5.2018  30.9.2018  OúO/214/2018  Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod [PDF 281kB]  Doručení veřejnou vyhláškou

Obecní úřad Okna - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 7.8.2018  16.8.2018  OúO/272/2018  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 15.8.2018. [PDF 82kB]  Ostatní informace
 27.7.2018  30.9.2018  OúO/262/2018  Oznámení hejtmana Libereckého kraje - začátek doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru [PDF 280kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.7.2018  30.9.2018  OúO/262/2018  Věštník Libereckého kraje - nařízení Libereckého kraje č,3/2018, kterým se stanoví podmínky požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  [PDF 1,027kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.6.2018  31.12.2018  20/06/2018  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Máchův kraj [PDF 207kB]  Ostatní informace
 30.5.2018  31.12.2018  30/05/2018  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů obce Okna [PDF 642kB]  Ostatní informace
 27.3.2018  31.12.2018  27.3.2018  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Mikroregionu Podralsko [PDF 353kB]  Ostatní informace
 28.2.2018  28.2.2019  OúO/105/2018  Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti Obecního úřadu Okna v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím [PDF 1,163kB]  Ostatní informace

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.