Úřední deska

RSS - Zobrazit archiv úřední desky
Jiné správní úřady - Mikroregion Podralsko - Obecní úřad Okna - Zastupitelstvo obce

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 13.12.2019  29.12.2019  OúO/448/2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 274kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.12.2019  29.12.2019  OúO/448/2019  Příloha č. 1 k veřejné vyhlášce č. jedn. OúO/448/2019 [PDF 1,569kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.12.2019  31.12.2022  OúO/446/2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  [PDF 208kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.12.2019  31.12.2022  OúO/446/2019  Příloha č. 1 seznam k.ú.  [PDF 665kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2019  31.12.2022  OúO/147/2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  [PDF 210kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2019  31.12.2022  OúO/147/2019  Příloha č. 1 seznam katastrálních území podle bodu 1. opatření [PDF 2,494kB]  Doručení veřejnou vyhláškou

Mikroregion Podralsko - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 8.5.2019  31.12.2019  08/05/2019  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Mikroregion Podralsko [PDF 786kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů

Obecní úřad Okna - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 10.12.2019  26.12.2019  OúO/440/2019  Rozpočtová opatření č. 9/2019 [PDF 639kB]  Ostatní informace
 10.12.2019  31.12.2020  OúO/437/2019  Rozpočet obce Okna na rok 2020 [PDF 3,699kB]  Ostatní informace
 10.12.2019  31.12.2020  OúO/439/2019  Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2019 [PDF 7,643kB]  Ostatní informace
 10.12.2019  31.12.2020  OúO/430/2018  Střednědobý výhled rozpočtu obce Okna na roky 2019 - 2021 [PDF 117kB]  Ostatní informace
 10.12.2019  31.12.2020  OúO/444/2019  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů obce Okna [PDF 541kB]  Ostatní informace
 10.12.2019  31.12.2020  OúO/447/2019  Rozpočet pro ZŠ a MŠ Okna na rok 2020 [PDF 2,665kB]  Ostatní informace
 19.11.2019  20.12.2019  OúO/413/2019  Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - místní úprava provozu [PDF 11,528kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.11.2019  15.12.2019  OúO/412/2019  Oznámení o zahájení územního řízení ,, Okna, odkanalizování obce a ČOV \" [PDF 6,836kB]  Zahájení územního řízení
 26.7.2019  31.7.2020  OúO/224/2019  Závěrečný účet obce Okna za rok 2018 s přílohou financní zprávy [PDF 1,259kB]  Ostatní informace
 21.6.2019  31.12.2019  21/06/2019  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů obce Okna [PDF 140kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
 30.5.2019  15.6.2020  OúO/206/2019  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2018 [PDF 1,394kB]  Ostatní informace
 12.1.2019  31.12.2019  OúO/430/2018  Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021 [PDF 117kB]  Ostatní informace
 2.1.2019  31.12.2019  OúO/429/2018  Rozpočet obce Okna na rok 2019 [PDF 338kB]  Ostatní informace

Zastupitelstvo obce - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 10.12.2019  26.12.2019  OúO/442/2019  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 4.12.2019 [PDF 4,497kB]  Usnesení zastupitelstva obce

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.