Úřední deska

RSS - Zobrazit archiv úřední desky
Jiné správní úřady - Mikroregion Podralsko - Obecní úřad Okna - Svazek obcí Máchův kraj - Zastupitelstvo obce

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 29.7.2020  31.12.2022  OúO/226/2020  Veřejná vyhláška MZE, opatření obecné povahy [PDF 220kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.7.2020  31.12.2022  OúO/226/2020  Příloha č. 1 seznam katastrálních území  [PDF 1,644kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.7.2020  93.8.2020  OúO/220/2020  Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje - mimořádné opatření při epidemii na území LB kraje [PDF 128kB]  Ostatní informace
 7.4.2020  31.12.2022  OúO/95/2020  Ministerstvo zemědělství-Veřejná vyhláška opatření obecné povahy-ochrana lesů [PDF 4,495kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.12.2019  31.12.2022  OúO/446/2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  [PDF 208kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.12.2019  31.12.2022  OúO/446/2019  Příloha č. 1 seznam k.ú.  [PDF 665kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2019  31.12.2022  OúO/147/2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  [PDF 210kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2019  31.12.2022  OúO/147/2019  Příloha č. 1 seznam katastrálních území podle bodu 1. opatření [PDF 2,494kB]  Doručení veřejnou vyhláškou

Mikroregion Podralsko - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 8.6.2020  31.12.2020  OúO/160/2020  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Mikroregion Podralsko [PDF 701kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů

Obecní úřad Okna - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 14.9.2020  4.10.2020  OúO/291/2020  OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje [PDF 1,007kB]  Volby
 14.9.2020  11.10.2020  OúO/291/2020  OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR [PDF 1,114kB]  Volby
 14.9.2020  24.9.2020  OúO/292/2020  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 23.9.2020 [PDF 1,123kB]  Ostatní informace
 2.9.2020  4.10.2020  OúO/284/2020  Svolání prvního zasedání okrskové volební komise, které se uskuteční 7.9.2020 [PDF 1,608kB]  Volby
 2.9.2020  4.10.2020  OúO/285/2020  Vyrozumění o termínu a místě školení pro volby 2. a 3. října 2020. [PDF 1,349kB]  Volby
 18.8.2020  27.9.2020  OúO/262/2020  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 26.8.2020 [PDF 927kB]  Ostatní informace
 17.8.2020  4.10.2020  OúO/246/2020  Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků obce Okna pro volby do Senátu Parlamentu ČR 2. a 3. října 2020 [PDF 972kB]  Volby
 17.8.2020  4.10.2020  OúO/246/2020  Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků obce Okna pro volby do Zastupitelstva Libereckého kraje - 2. a 3. října 2020  [PDF 1,016kB]  Volby
 20.7.2020  31.12.2020  OúO/215/2020  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů obce Okna [PDF 699kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
 22.6.2020  30.6.2021  OúO/178/2020  Závěrečný účet obce Okna za rok 2019 s přílohou finanční zprávy [PDF 8,499kB]  Ostatní informace
 30.3.2020  30.6.2021  OúO/88/2020  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2019 - AUDIT [PDF 7,956kB]  Ostatní informace
 10.12.2019  31.12.2020  OúO/437/2019  Rozpočet obce Okna na rok 2020 [PDF 3,699kB]  Ostatní informace
 10.12.2019  31.12.2020  OúO/439/2019  Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2019 [PDF 7,643kB]  Ostatní informace
 10.12.2019  31.12.2020  OúO/430/2018  Střednědobý výhled rozpočtu obce Okna na roky 2019 - 2021 [PDF 117kB]  Ostatní informace
 10.12.2019  31.12.2020  OúO/447/2019  Rozpočet pro ZŠ a MŠ Okna na rok 2020 [PDF 2,665kB]  Ostatní informace

Svazek obcí Máchův kraj - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 17.12.2019  31.12.2020  OúO/450/2019  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů svazku obcí Máchův kraj [PDF 201kB]  Ostatní informace

Zastupitelstvo obce - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 31.8.2020  31.12.2020  OúO/277/2020  Rozpočtová opatření č. 7/2019 [PDF 2,537kB]  Ostatní informace
 17.8.2020  31.12.2020  OúO/254/2020  Rozpočtová opatření č. 6/2020 [PDF 352kB]  Ostatní informace
 20.7.2020  31.12.2020  OúO/214/2020  Rozpočtová opatření č. 5/2020 [PDF 2,352kB]  Ostatní informace
 26.6.2020  31.12.2020  OúO/180/2020  Rozpočtová opatření č. 4/2020 [PDF 2,576kB]  Ostatní informace
 11.5.2020  31.12.2020  OúO/119/2020  Rozpočtová opatření č. 3/2020 [PDF 481kB]  Ostatní informace
 16.3.2020  31.12.2020  OúO/82/2020  Rozpočtová opatření č. 2/2020 [PDF 2,061kB]  Ostatní informace
 18.2.2020  31.12.2020  OúO/46/2020  Rozpočtová opatření č. 1/2020 [PDF 1,072kB]  Ostatní informace

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.