Úřední deska

RSS - Zobrazit archiv úřední desky
Jiné správní úřady - Mikroregion Podralsko - Obecní úřad Okna - Svazek obcí Máchův kraj - Zastupitelstvo obce

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 5.4.2019  31.12.2022  15/147/2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů [PDF 210kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2019  31.12.2022  OúO/147/2019  Příloha č. 1 seznam katastrálních území podle bodu 1. opatření [PDF 2,494kB]  Doručení veřejnou vyhláškou

Mikroregion Podralsko - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 15.1.2019  31.12.2019  15.01.2019  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Mikroregion Podralsko [PDF 503kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů

Obecní úřad Okna - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 18.4.2019  6.5.2019  OúO/158/2019  Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Okna [PDF 235kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 17.4.2019  29.4.2019  OúO/154/2019  Svolání 1. zasedání OVK [PDF 123kB]  Ostatní informace
 12.4.2019  29.4.2019  OúO/151/2019  Rozpočtová opatření č. 3/2019 [PDF 122kB]  Ostatní informace
 8.4.2019  28.5.2019  8.4.2019  Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky [PDF 536kB]  Ostatní informace
 29.3.2019  26.5.2019  OúO/136/2019  Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 24.5. - 25.5.2019 [PDF 74kB]  Ostatní informace
 15.2.2019  31.12.2019  15/01/2019  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů obce Okna [PDF 534kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
 12.1.2019  31.12.2019  OúO/430/2018  Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021 [PDF 117kB]  Ostatní informace
 2.1.2019  31.12.2019  OúO/429/2018  Rozpočet obce Okna na rok 2019 [PDF 338kB]  Ostatní informace
 9.7.2018  31.7.2019  OúO/119/2018  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2017 - AUDIT [PDF 5,828kB]  Ostatní informace
 9.7.2018  31.7.2019  OúO/154/2018  Závěrečný účet obce Okna za rok 2017 [PDF 995kB]  Ostatní informace

Svazek obcí Máchův kraj - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 10.1.2019  31.12.2019  10.01.2018  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Máchův kraj [PDF 200kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů

Zastupitelstvo obce - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 17.4.2019  20.5.2019  OúO/155/2019  Oznámení záměru pronajmout pozemek ve vlastnictví obce [PDF 152kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 12.4.2019  29.4.2019  OúO/150/2019  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce okna konané dne 10.4.2019 [PDF 251kB]  Usnesení zastupitelstva obce

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.