Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

autor: | 27. dubna 2023 | Archiv úřední desky

Porovnani VaS 2022_SVS_ScVK

Datum vystavení: 27. 4. 2023
Datum stažení: 27. 5. 2023
Původce: Jiné správní úřady
Typ: Oznámení

Zpět na archiv úřední desky