Úřední deska

Archiv úřední desky


Jiné správní úřady
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 9.1.2018  26.1.2018  OúO/7/2018  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 472kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 12.1.2018  29.1.2018  OúO/24/2017  Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci  [PDF 3,285kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Obecní úřad Okna
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 16.1.2018  28.2.2018  OúO/29/2018  Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby prezidenta [PDF 637kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 14.12.2017  31.12.2018  14.12.2017  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů obce Okna [PDF 362kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 13.12.2017  31.12.2018  13.12.2017  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Máchův kraj [PDF 207kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 13.12.2017  31.12.2018  13.12.2017  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Mikroregion Podralsko [PDF 354kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 15.1.2018  25.1.2018  OúO/25/2018  Protokol o převzetí výsledku hlasování ČSÚ a opis výsledků hlasování v obci Okna [PDF 1,909kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 17.1.2018  2.2.2018  OúO/32/2018  Rozpočtové opatření č. 10/2017 [PDF 570kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.