Úřední deska

RSS - Zobrazit archiv úřední desky
Jiné správní úřady - Mikroregion Podralsko - Obecní úřad Okna - Svazek obcí Máchův kraj

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 5.4.2019  31.12.2022  15/147/2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů [PDF 210kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.4.2019  27.5.2019  15/166/2019  Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019 [PDF 497kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.4.2019  31.12.2022  OúO/147/2019  Příloha č. 1 seznam katastrálních území podle bodu 1. opatření [PDF 2,494kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.4.2019  27.5.2019  OúO/166/2019  Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019 [PDF 65kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.4.2019  27.5.2019  OúO/166/2019  Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019 [PDF 497kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.4.2019  31.5.2019  OúO/168/2019  Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 [PDF 2,444kB]  Ostatní informace

Mikroregion Podralsko - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 8.5.2019  31.12.2019  08/05/2019  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů Svazku obcí Mikroregion Podralsko [PDF 786kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů

Obecní úřad Okna - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 10.1.2019  31.12.2019  10/01/2019  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů obce Okna [PDF 628kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
 9.7.2018  31.7.2019  OúO/119/2018  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2017 - AUDIT [PDF 5,828kB]  Ostatní informace
 29.3.2019  26.5.2019  OúO/136/2019  Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 24.5. - 25.5.2019 [PDF 74kB]  Ostatní informace
 9.7.2018  31.7.2019  OúO/154/2018  Závěrečný účet obce Okna za rok 2017 [PDF 995kB]  Ostatní informace
 8.5.2019  24.5.2019  OúO/182/2019  Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu [PDF 113kB]  Volby
 14.5.2019  23.5.2019  OúO/183/2019  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 22.5.2019. [PDF 115kB]  Ostatní informace
 2.1.2019  31.12.2019  OúO/429/2018  Rozpočet obce Okna na rok 2019 [PDF 338kB]  Ostatní informace
 12.1.2019  31.12.2019  OúO/430/2018  Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021 [PDF 117kB]  Ostatní informace

Svazek obcí Máchův kraj - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 7.1.2019  31.12.2019  07/01/2019  Oznámení o možnosti nahlédnutí do rozpočtových dokumentů svazku obcí Máchův kraj [PDF 200kB]  Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.