Úřední deska

Úřední deska


 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 0.0.0 0.0.0     [PDF 12kB]    

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Jiné správní úřady
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 16.11.2017 3.12.2017  OúO/597/2017  Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu [PDF 105kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 22.8.2017 30.11.2017  22/08/2017  Společensky účelové pracovní místo v Oknech [PDF 201kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 10.11.2017 26.11.2017  OúO/584/2017  Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - zpracováni těžeb v lesních porostech [PDF 274kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 18.9.2017 15.11.2017  OúO/504/2017  Upozornění k odstranění stromoví [PDF 2,071kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 11.10.2017 14.11.2017  OúO/546/2017  Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy k uplatnění připomínek nebo námitek [PDF 153kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 18.9.2017 20.9.2017  OúO/500/2017  Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy v lesních porostech [PDF 223kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 2.8.2017 2.9.2017  OúO/406/2017  Nabídka pozemků k pronájmu ( pachtu ) [PDF 779kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 14.7.2017 27.8.2017  OúO/365/2017  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 3,313kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 14.7.2017 27.8.2017  OúO/365/2017  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, plánek - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - příloha [PDF 778kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 7.7.2017 24.7.2017  07.07.2017  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 3,313kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 7.7.2017 24.7.2017  07.07.2017  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, plánek - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - příloha [PDF 397kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 3.5.2017 3.6.2017  OúO/247/2017  Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu [PDF 1,127kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 28.4.2017 30.5.2017  OúO/240/2017  Severočeská vodárenská společnost - vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2016 informace dle § 36, z. 274/2001 Sb. - ochrana odběratele [PDF 235kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 28.4.2017 30.5.2017  OúO/239/2017  Finanční úřad pro Liberecký kraj - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017 [PDF 4,663kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 29.3.2017 15.4.2017  29/03/2017  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 3,316kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 29.3.2017 15.4.2017  14/09/2017  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 997kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 14.3.2017 30.3.2017  OúO/164/2017  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Okna v Podbezdězí - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek. [PDF 1,418kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 27.1.2017 30.2.2017  OúO/55/2017  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu [PDF 4,424kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 27.1.2017 30.2.2017  OúO/55/2017  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu [PDF 4,424kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 26.1.2017 23.2.2017  OúO/51/2017  Dražební vyhláška [PDF 180kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 9.1.2017 25.1.2017  OúO/1/2017  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích [PDF 3,326kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 20.12.2016 20.1.2017  OúO/916/2016  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu. [PDF 172kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 4.1.2017 20.1.2017  OúO/934/2016  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích [PDF 3,329kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 23.9.2016 31.12.2016  OúO/166/2016  Oznámení o stavbě [PDF 2,077kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 21.11.2016 10.12.2016  OúO/844/2016  Oznámení o konání opakované dražby [PDF 764kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 29.9.2016 16.11.2016  OúO/725/2016  Dražební vyhláška [PDF 761kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 14.10.2016 14.11.2016  OúO/766/2016  Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí [PDF 2,544kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 10.10.2016 10.11.2016  OúO/757/2016  VV Návrhu zprávy o uplatnování Územního plánu Okna v uplynulém období [PDF 57kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 1.7.2016 31.8.2016  oÚo/496/2016  ROZHODNUTÍ - Dočasné vyloučení vstupu do lesa [PDF 99kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 25.7.2016 10.8.2016  OúO/562/2016  Veřejná vyhláška - stavební povolení [PDF 462kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 31.5.2016 1.8.2016  OúO/408/2016  Program zlepšování kvality ovzduší zóna severovýchod - CZ05 [PDF 466kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 1.7.2016 1.8.2016  Oúo/487/2016  Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací na digitální podobu [PDF 165kB]  Zahájení územního řízení  Jiné správní úřady
 31.5.2016 16.6.2016  OúO/413/2016  Oznámení o zahájení stavebního řízení [PDF 212kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 4.5.2016 4.6.2016  OúO/307/2016  Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí [PDF 328kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 4.5.2016 4.6.2016  OúO/332/2016  Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu [PDF 5,019kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 4.5.2016 4.6.2016  OúO/307/2016  Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016 [PDF 65kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 4.5.2016 4.6.2016  OúO/307/2016  Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí [PDF 173kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 4.5.2016 4.6.2016  OúO/318/2016  Vyúčtování vodného a stočného za rok 2016 [PDF 7,098kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Mikroregion Podralsko
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 6.11.2017 22.11.2017  OúO/573/2017  Mikroregion Podralsko - střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021 [PDF 1,351kB]  Rozpočet a finance  Mikroregion Podralsko
 3.11.2017 19.11.2017  OúO/572/2017  Mikroregion Podralsko - návrh rozpočtu na rok 2018 [PDF 1,999kB]  Rozpočet a finance  Mikroregion Podralsko
 16.5.2017 2.6.2017  OúO/259/2017  Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2016 [PDF 586kB]  Závěrečný účet  Mikroregion Podralsko
 16.5.2017 2.6.2017  OúO/259/2017  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podralsko za rok 2016. [PDF 699kB]  Ostatní informace  Mikroregion Podralsko
 4.11.2016 20.11.2016  OúO/811/2016  Rozpočtový výhled na rok 2017 [PDF 270kB]  Rozpočet a finance  Mikroregion Podralsko
 4.11.2016 20.11.2016  OúO/811/2016  Rozpočtový výhled na ro 2018 - 2020 [PDF 251kB]  Rozpočet a finance  Mikroregion Podralsko
 6.11.2013 22.11.2013  06/11/2013  návrh rozpočtu 2014 Podralsko [PDF 163kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Mikroregion Podralsko
 1.5.2013 22.6.2013  07/06/2013  závěrečný účet 2012 Podralsko  [PDF 115kB]  Závěrečný účet  Mikroregion Podralsko
 13.3.2013 29.3.2013  13/03/2013   [PDF 1,840kB]  Závěrečný účet  Mikroregion Podralsko
 7.1.2013 23.1.2013  04/01/13  Mikroregion Podralsko - rozpočet 2013 [PDF 63kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Mikroregion Podralsko
 30.3.2012 15.4.2012  29/03/2012  Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko [PDF 172kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Mikroregion Podralsko
 21.11.2011 7.12.2011  21/11/2011  rozpočet na rok 2012 [PDF 43kB]  Rozpočet a finance  Mikroregion Podralsko
 14.11.2011 30.11.2011  14/112011  rozpočtové opatření [PDF 77kB]  Rozpočet a finance  Mikroregion Podralsko
 1.7.2011 18.7.2011  27/06/2011  Rozpočtový výhled na období let 2011 - 2013 [PDF 108kB]  Rozpočet a finance  Mikroregion Podralsko
 1.6.2011 16.6.2011  01/06/2011  rozpočtové opatření [PDF 71kB]  Rozpočet a finance  Mikroregion Podralsko
 26.11.2010 11.12.2010  26/11/2010  návrh rozpočtu - rozpočtové opatření [PDF 43kB]  Rozpočet a finance  Mikroregion Podralsko
 26.11.2010 11.12.2010  26/11/2010/1  rozpočtové opatření [PDF 65kB]  Rozpočet a finance  Mikroregion Podralsko
 19.5.2010 3.6.2010  19/2010  závěrečný účet MR Podralsko [PDF 138kB]  Závěrečný účet  Mikroregion Podralsko
 10.5.2010 25.5.2010  10/2010  MR Podralsko - rozpočtové opatření [PDF 69kB]  Rozpočet a finance  Mikroregion Podralsko
 14.9.2009 29.9.2009    Rozpočtové opatření č. 2/2009 - Mikroregion Podralsko [PDF 136kB]  Rozpočet  Mikroregion Podralsko
 14.9.2009 29.9.2009    Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko 4/2009 [PDF 90kB]  Ostatní informace  Mikroregion Podralsko
 30.4.2009 14.9.2009    Rozpočtové opatření č. 1/2009 - Mikroregion Podralsko [PDF 111kB]  Rozpočet  Mikroregion Podralsko
 18.5.2009 2.6.2009    Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2008 [PDF 205kB]  Závěrečný účet  Mikroregion Podralsko
 12.12.2008 27.12.2008    Rozpočtové opatření č. 3/2008 - Mikroregion Podralsko [PDF 416kB]  Rozpočet  Mikroregion Podralsko
 12.12.2008 27.12.2008    Rozpočtový výhled do roku 2012 - Mikroregion Podralsko [PDF 75kB]  Rozpočet  Mikroregion Podralsko
 10.11.2008 25.11.2008    Rozpočtové opatření č. 2/2008 - Mikroregion Podralsko [PDF 488kB]  Rozpočet  Mikroregion Podralsko
 10.11.2008 25.11.2008    Rozpočet rok 2009 - Mikroregion Podralsko [PDF 515kB]  Rozpočet  Mikroregion Podralsko
 9.6.2008 24.6.2008    Rozpočtové opatření č. 1/2008 - Mikroregion Podralsko [PDF 1,045kB]  Rozpočet  Mikroregion Podralsko
 12.11.2007 27.11.2007    Rozpočet rok 2008 - Mikroregion Podralsko [PDF 495kB]  Rozpočet  Mikroregion Podralsko

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Obecní úřad Okna
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 8.3.2017 16.3.2017  OúO/151/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 15.3.2017 [PDF 460kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 17.2.2017 5.3.2017  OúO/112/2017  Rozpočtová opatření č. 1/2017 [PDF 537kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 7.2.2017 16.2.2017  OúO/86/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 15.2.2017 [PDF 264kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 10.1.2017 26.1.2017  OúO/22/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 18.1.2017 [PDF 262kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 23.12.2016 23.1.2017  OúO/925/2016  Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2016 [PDF 2,196kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 5.1.2017 21.1.2017  OúO/941/2016  Rozpočtové opatření č. 9/2016 [PDF 549kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 5.1.2017 21.1.2017  OúO/942/2016  Rozpočtové opatření č. 10/2016 [PDF 1,194kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 12.12.2016 31.12.2016  OúO/907/2016  Dotační fond Libereckého kraje [PDF 320kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 13.12.2016 22.12.2016  OúO/909/2016  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 21.12.2016 [PDF 265kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 31.10.2016 16.11.2016  OúO/781/2016  Rozpočtové opatření č.7/2016 [PDF 338kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 10.10.2016 10.11.2016  OúO/757/2016  Návrh Zprávy o uplatnování Územního plánu Okna Období 12/2012 – 12/2016 [PDF 158kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 19.9.2016 9.10.2016  19/09/2016  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje [PDF 568kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 6.9.2016 15.9.2016  OúO/677/2016  Pozvánka na veřejné zasedání ZO Okna konané 14.9.2016 [PDF 199kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 2.8.2016 11.8.2016  OúO/594/2016  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna 10.8.2016 [PDF 1,053kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 15.7.2016 31.7.2016  OúO/526/2016  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 13.7.2016 [PDF 589kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 15.7.2016 31.7.2016  OúO/529/2016  DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ PLATNÉ ZE DNE 24. 03. 2006 o zajištění výkonu přestupkové agendy uzavřené mezi městem Doksy a obcí Okna [PDF 482kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 4.7.2016 14.7.2016  OúO/503/2016  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna, které se koná dne 13.7.2016. [PDF 189kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 21.6.2016 7.7.2016  OúO/473/2016  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku [PDF 780kB]  Zahájení územního řízení  Obecní úřad Okna
 20.6.2016 6.7.2016  OúO/468/2016  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 15.6.2016 [PDF 601kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 8.6.2016 16.6.2016  OúO/449/2016  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna, které se koná 15.6.2016 [PDF 536kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 13.5.2016 29.5.2016  OúO/355/2016  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2015 [PDF 17,564kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 13.5.2016 29.5.2016  OúO/356/2016  Závěrečný účet obce Okna za rok 2015 [PDF 11,288kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 12.5.2016 28.5.2016  OúO/354/2016  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 9.5.2016 [PDF 649kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 3.5.2016 19.5.2016  OúO/316/2016  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna, které se koná 9.5.2016 [PDF 60kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 3.5.2016 19.5.2016  OúO/318/2016  Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok [PDF 7,098kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 18.2.2016 18.5.2016  oÚo/123/2016  SPÚ - oznámení o zamýšleném převodu [PDF 715kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 18.2.2016 18.5.2016  OúO/123/2016  SPÚ - oznámení o zamýšleném převodu [PDF 409kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 25.4.2016 11.5.2016  OúO/295/2016  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 20.4.2016 [PDF 86kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 7.4.2016 23.4.2016  OúO/244/2016  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu ne pozemních komunikacích [PDF 331kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 12.4.2016 21.4.2016  OuO/264/2016  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna, které se koná 20.4.2016 [PDF 58kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 1.4.2016 17.4.2016  OúO/229/2016  Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozamní komunikaci [PDF 262kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 1.4.2016 17.4.2016  OúO/229/2016  Příloha č.1 k veřejné vyhlášce, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. [PDF 2,530kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 14.3.2016 14.4.2016  14/03/2016  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu obce Okna č. 1/2016 [PDF 2,566kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 23.3.2016 8.4.2016  OúO/214/2016  Závěrečný účet mikroregionu [PDF 8,462kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 17.3.2016 2.4.2016  OúO/203/2016  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 15.3.2016 [PDF 87kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 7.3.2016 23.3.2016  OúO/172/2015  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 2.3.2016. [PDF 90kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 7.3.2016 16.3.2016  OúO/177/2016  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 15.3.2016 [PDF 58kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 11.2.2016 14.3.2016  OúO/98/2016  Opatření obecné povahy, výzva k uplatnění připomínek. [PDF 2,561kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 11.2.2016 14.3.2016  OúO/98/2016  Opatření obecné povahy, výzva k uplatnění připomínek [PDF 289kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 1.2.2016 3.3.2016  OúO/66/2016  Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad [PDF 382kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 16.2.2016 3.3.2016  OúO/103/2016  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 10.2.2016 [PDF 87kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 23.2.2016 3.3.2016  OúO/131/2016  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 2.3.2016 [PDF 57kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 2.2.2016 11.2.2016  OúO/73/2016  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 10.2.2016 [PDF 59kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 15.1.2016 31.1.2016  OúO/30/2015  Usnesení z jednání zastupitelstva obce Okna konané dne 13.1.2016. [PDF 85kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 15.1.2016 31.1.2016  8/2015  Rozpočtová opatření č. 8/2015 [PDF 45kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 5.1.2016 14.1.2016  05/01/2016  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 13.1.2016 [PDF 56kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 18.12.2015 3.1.2016  OúO/341/2015  Rozpočet obce Okna na rok 2016 [PDF 392kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 18.12.2015 3.1.2016   OúO/340/2015  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 17.12.2015 [PDF 99kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 18.12.2015 3.1.2016  OúO/343/2015  Obecně závazná vyhláška 3/2015 [PDF 65kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 18.12.2015 3.1.2016  OúO/345/2015  Obecně závazná vyhláška 4/2015 [PDF 72kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 18.12.2015 3.1.2016  OúO/342/2015  Rozpočtová opatření č. 7/2015 [PDF 42kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 30.4.2015 31.12.2015  30/04/2015  Oznámení o výkonu topografických prací ZAGABED v roce2015 [PDF 582kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 9.12.2015 25.12.2015  OúO/317/2015  Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna, které se koná ve čtvrtek 17.12.2015 [PDF 171kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 1.12.2015 17.12.2015  OúO/284/2015  Návrh nové obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 [PDF 229kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 30.11.2015 16.12.2015  OúO/277/2015  Usnesení ze zasedání zastupitalstva obce Okna konaného 26.11.2015 [PDF 87kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 30.11.2015 16.12.2015  OúO/281/2015  Návrh rozpočtu obce Okna na rok 2016 [PDF 125kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 19.11.2015 7.12.2015  OúO/262/2015  Mikroregion Podralsko - Rozpočet na rok 2016 [PDF 1,540kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 19.11.2015 7.12.2015  19/11/2015  Rozpočtové opatření č. 6 /2015 [PDF 946kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 19.11.2015 7.12.2015  OúO/261/2015  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 18.11.2015 [PDF 2,568kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 6.11.2015 6.12.2015  OúO/240/2015  Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu [PDF 438kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 19.11.2015 5.12.2015  OúO/263/2015  Mikroregion Podralsko - Rozpočtový výhled na období 2017 - 2019 [PDF 1,317kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 12.11.2015 28.11.2015  OúO/248/2015  Svazek obcí Máchův kraj Návrh rozpočtu na rok 2016 [PDF 1,672kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 19.11.2015 27.11.2015  OúO/259/2015  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna konané ve čtvrtek 26.11.2015 [PDF 167kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 10.11.2015 19.11.2015  OúO/243/2015  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 18.11.2015 [PDF 169kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 14.9.2015 2.11.2015  Oúo/144/2015  Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Lib. kraje. [PDF 361kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 9.10.2015 25.10.2015  Číslo jednací: OúO/195/2015  Usnesení ze Zastupitelstva obce Okna konané dne 7.10.2015 [PDF 104kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 9.10.2015 25.10.2015  5/2015  Rozpočtová opatření č. 5/2015 [PDF 43kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 9.10.2015 25.10.2015  OúO/196/2015  Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Doksy a obcí Okna - zápis údajů do RUIAN [PDF 132kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 29.9.2015 8.10.2015  OúO/161/2015  Pozvánka na zasedání ZO Okna konané dne 7.10.2015 [PDF 77kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 27.8.2015 12.9.2015  OúO/115/2015  Usnesení ze zastupitelstva obce Okna konané 26.8.2015 [PDF 89kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 4.8.2015 4.9.2015  OúO/74/2015  Nemovitosti k pronájmu [PDF 410kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 19.8.2015 4.9.2015  OúO/102/2015  ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje č. 2/2015 [PDF 217kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 23.7.2015 23.8.2015  OúO/38/2015  Veřejná vyhláška - Ministerstva životního prostředí [PDF 541kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 10.7.2015 26.7.2015  OúO/18/2015  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané 8.7.2015. [PDF 90kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 19.6.2015 5.7.2015  19/06/2015  Usnesení ze zastupitelstva obce Okna konané dne 17.6.2015 [PDF 76kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 18.6.2015 4.7.2015  19/06/2015  Záměr obce prodat nemovitost v majetku obce [PDF 273kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 3.4.2015 22.6.2015  03/04/2015  Výzva k uplatnění připomínek [PDF 88kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 9.6.2015 18.6.2015  09/06/2015  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 17.6.2015 [PDF 64kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 27.2.2015 16.6.2015  27/02/2015  Nařízení města Česká Lípa č. 1/2015 [PDF 944kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 25.5.2015 10.6.2015  25/05/2015  Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2014 [PDF 394kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 25.5.2015 10.6.2015  25/05/2015  Usnesení z veřejného zasedání ZO Okna - 20.5.2015 [PDF 1,071kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 30.4.2015 1.6.2015  30/04/2015  Veřejná vyhláška finančního úřadu pro Liberecký kraj - daň z nemovitých věcí na rok 2015 [PDF 66kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 30.4.2015 1.6.2015  30/04/2015  Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí [PDF 177kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 30.4.2015 31.5.2015  30/04/2015  Vyúčtování vodného a stočného za rok 2014 [PDF 878kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 12.5.2015 21.5.2015  12/05/2015  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna konané 20.5.2015 [PDF 186kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 4.5.2015 18.5.2015  04/05/2015  Závěrečný účet mikroregionu Podralsko za rok 2014 [PDF 363kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 28.4.2015 14.5.2015  28/04/2015  Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2014 [PDF 22,416kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 28.4.2015 14.5.2015  28/04/2015  Závěrečný účet obce Okna za rok 2014 [PDF 10,685kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 23.4.2015 1.5.2015  23/03/2015  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna konané 21.4.2015. [PDF 313kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 14.4.2015 22.4.2015  14/04/2015  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna konané 21.4.2015 [PDF 58kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 3.4.2015 19.4.2015  03/04/2015  Návrh opatření obecné povahy [PDF 196kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 20.3.2015 4.4.2015  20/03/15  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna dne 18.3.2015 [PDF 306kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 13.3.2015 19.3.2015  1/2015  Záměr obce prodat lesní pozemek [PDF 467kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 10.3.2015 19.3.2015  10/03/2015  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané 18.3.2015 [PDF 57kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 27.2.2015 18.3.2015  27/02/2015  Obecně závazná vyhláška 1/2015 [PDF 214kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 27.2.2015 7.3.2015  27/02/2015  Usnesení zastupitelstva obce Okna ze dne 25.2.2015 [PDF 462kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 11.2.2015 28.2.2015  11/02/2015  Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2015 [PDF 407kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 19.2.2015 26.2.2015  17/02/2015  Pozvánka na veřejné zasedání 25.2.2015 [PDF 130kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 23.1.2015 10.2.2015  22/01/2015  Usnesesení ze zastupitelstva obce Okna konané 21.1.2015 [PDF 82kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 13.1.2015 22.1.2015  13/01/2015  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna konané 21.1.2015 [PDF 62kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 18.12.2014 5.1.2015  18/12/2014  Rozpočet obce Okna na rok 2015 [PDF 117kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 11.8.2015 0.0.2015  OúO/88/2015  Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č. 1/2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  [PDF 552kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 20.11.2014 6.12.2014  20/11/2014  Návrh rozpočtu obce Okna na rok 2015 [PDF 118kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Svazek obcí Máchův kraj
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 10.11.2017 26.11.2017  10/11/2017  Svazek obcí Máchův kraj: Pozvánka na členskou schůzi konanou dne 28.11.2017 [PDF 305kB]  Ostatní informace  Svazek obcí Máchův kraj
 8.11.2017 24.11.2017  OúO/580/2017  Svazek obcí Máchův kraj - Návrh rozpočtu na rok 2018 [PDF 1,215kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj
 8.11.2017 24.11.2017  OúO/581/2017  Máchův kraj - Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021 [PDF 1,152kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj
 16.5.2017 12.6.2017  OúO/260/2017  Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2016 [PDF 3,232kB]  Závěrečný účet  Svazek obcí Máchův kraj
 26.10.2016 11.11.2016  OúO/779/2016  Návrh rozpočtu Svazku obcí Máchův kraj na rok 2017 [PDF 383kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj
 6.10.2016 22.10.2016  OúO/746/2016  Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2015. [PDF 517kB]  Závěrečný účet  Svazek obcí Máchův kraj
 24.5.2016 9.6.2016  OúO/395/2016  Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj [PDF 477kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Svazek obcí Máchův kraj
 4.11.2013 20.11.2013  04/11/2013  Návrh rozpočtu 2014 - Svazek obcí Máchův kraj [PDF 93kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj
 1.6.2013 22.6.2013  08/06/2013  závěrečný účet 2012 M8chův kraj [PDF 176kB]  Závěrečný účet  Svazek obcí Máchův kraj
 9.5.2012 26.5.2012  09/05/2012  Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2011 [PDF 962kB]  Závěrečný účet  Svazek obcí Máchův kraj
 26.5.2011 13.6.2011  26/052011  závěrečný účet - Máchův kraj za rok 2010 [PDF 155kB]  Závěrečný účet  Svazek obcí Máchův kraj
 2.12.2010 17.12.2010  02/12/2010  Rozpočet 2011 DSO Máchův kraj [PDF 69kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj
 17.5.2010 1.6.2010  12/2010  závěrečný účet - Svazek obcí Máchův kraj [PDF 145kB]  Závěrečný účet  Svazek obcí Máchův kraj
 25.11.2009 10.12.2009    Návrh rozpočtu Svazku obcí Máchův kraj pro rok 2010 s komentářem [PDF 166kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj
 25.11.2009 10.12.2009    Rozpočtový výhled Svazku obcí Máchův kraj do roku 2012 [PDF 113kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Zastupitelstvo obce
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 14.12.2017 31.12.2017  OúO/640/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 12.12. 2017 [PDF 455kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 24.11.2017 11.12.2017  OúO/604/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 22.11.2017 [PDF 3,101kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 24.11.2017 11.12.2017  OúO/605/2017  Návrh rozpočtu obce Okna na rok 2018 [PDF 3,875kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 24.11.2017 11.12.2017  OúO/615/2017  Návrh rozpočtu Základní a Mateřské školy Okna, příspěvkové organizace na rok 2018 [PDF 1,833kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 24.11.2017 11.12.2017  OúO/616/2017  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní a Mateřské školy Okna, příspěvkové organizace. [PDF 1,053kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 24.11.2017 10.12.2017  OúO/603/2017  Rozpočtová opatření č. 8/2017 [PDF 867kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 31.10.2017 16.11.2017  OúO/567/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 25.10.2017 [PDF 2,954kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 9.10.2017 25.10.2017  OúO/534/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 4.10.2017 [PDF 706kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 18.9.2017 4.10.2017  OúO/498/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 13.9.2017 [PDF 788kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 28.8.2017 13.9.2017  OúO/467/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 23.8.2017 [PDF 2,883kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 28.7.2017 14.8.2017  OúO/387/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 26.7.2017 [PDF 357kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 26.6.2017 20.7.2017  OúO/317/2017  Oznámení o záměru obce prodat obecní pozemek p.č. 301/35 v k.ú. Okna v Podbezdězí [PDF 3,215kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 26.6.2017 12.7.2017  OúO/318/2017  Rozpočtová opatření č. 4/2017 [PDF 499kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 26.6.2017 12.7.2017  OúO/322/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 21.6.2017 [PDF 1,229kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 29.5.2017 14.6.2017  OúO/274/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 24.5.2017 [PDF 2,236kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 26.4.2017 12.5.2017  OúO/234/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 25.4.2017 [PDF 1,238kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 18.4.2017 4.5.2017  OúO/218/2017  Rozpočtové opatření č. 3/2017 [PDF 789kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 18.4.2017 4.5.2017  OúO/217/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 12.4.2017 [PDF 380kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 21.3.2017 10.4.2017  OúO/170/2017  Oznámení o záměru obce prodat obecní pozemek p.č. 330/8 v k.ú. Okna v Podbezdězí [PDF 978kB]  Ostatní informace  Zastupitelstvo obce
 21.3.2017 10.4.2017  OúO/171/2017  Oznámení o záměru obce prodat obecní pozemek p.č. 330/6 v k.ú. Okna v Podbezdězí [PDF 1,014kB]  Ostatní informace  Zastupitelstvo obce
 20.3.2017 5.4.2017  OúO/167/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 15.3.2017. [PDF 380kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 20.3.2017 5.4.2017  OúO/169/2017  Rozpočtové opatření č. 2/2017 [PDF 547kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 20.2.2017 8.3.2017  OúO/108/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 15.2.2017 [PDF 2,596kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 20.2.2017 8.3.2017  OúO/115/2017  Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 [PDF 4,309kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 12.1.2017 8.2.2017  OúO/49/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 18.1.2017 [PDF 2,492kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 23.12.2016 8.1.2017  OúO/926/2016  Rozpočet obce Okna na rok 2017 [PDF 586kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 23.12.2016 8.1.2017  OúO/922/2016  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 21.12.2016 [PDF 379kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 7.12.2016 23.12.2016  OúO/902/2016  Rozpočtové opatření č.8/2016 [PDF 405kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 21.11.2016 7.12.2016  OúO/843/2016  Návrh rozpočtu obce Okna na rok 2017 [PDF 586kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 21.11.2016 7.12.2016  OúO/842/2016  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 16.11.2016 [PDF 509kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 9.11.2016 17.11.2016  OúO/826/2016  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 16.11.2016 [PDF 262kB]  Ostatní informace  Zastupitelstvo obce
 31.10.2016 16.11.2016  OúO/780/2016  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 26,10,2016 [PDF 363kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 31.10.2016 16.11.2016  OúO/783/2016  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku [PDF 573kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Zastupitelstvo obce
 19.10.2016 27.10.2016  OúO/771/2016  Pozvánka na veřejné zasedání ZO Okna 26.10.2016 [PDF 264kB]  Ostatní informace  Zastupitelstvo obce
 23.9.2016 9.10.2016  OúO/707/2016  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku [PDF 505kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Zastupitelstvo obce
 19.9.2016 5.10.2016  OúO/704/2016  Rozpočtový výhled obce Okna do roku 2018 [PDF 635kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 19.9.2016 5.10.2016  OúO/693/2016  Rozpočtové opatření obce Okna č. 6/2016 [PDF 694kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 19.9.2016 5.10.2016  OúO/695/2016  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 14.9.2016 [PDF 371kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Zastupitelstvo obce
 18.7.2016 12.9.2016  OúO/543/2016  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku [PDF 784kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 26.8.2016 11.9.2016  OúO/530/2016  Rozpočtové opatření č. 4/2016 [PDF 562kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 26.8.2016 11.9.2016  OúO/619/2016  Rozpočtové opatření č. 5/2016 [PDF 332kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 15.8.2016 31.8.2016  OúO/624/2016  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 10.8.2016 [PDF 369kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 19.11.2014 19.12.2014  19/11/2014  Usnesení z veřejného zasedání [PDF 215kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 11.9.2014 1.10.2014  10/09/2014  usnesení 10.září 2014 [PDF 74kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 7.8.2014 28.8.2014  06/08/2014  Usnesení ze dne 6.srpna 2014 [PDF 68kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 10.6.2014 6.8.2014  10/06/2014  OZNÁMENÍ O STANOVENÍ POČTU ČLENŮ [PDF 83kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Zastupitelstvo obce
 10.7.2014 26.7.2014  10/07/2014  Usnesení ze dne 9.července 2014 [PDF 70kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 5.6.2014 21.6.2014  04/06/2014  usnesení z veřejného zasedání 4.6.2014 [PDF 77kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 5.6.2014 21.6.2014  05/06/2014  záměr obce prodat pozemek [PDF 80kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Zastupitelstvo obce
 9.4.2014 9.5.2014  09/04/2014  Usnesení z 9.4.2014 [PDF 91kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Zastupitelstvo obce
 13.3.2014 10.4.2014  13/03/2014  záměr obce prodat pozemek [PDF 97kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 13.3.2014 10.4.2014  13/03/2014-1  záměr prodat pozemek v majetku obce [PDF 431kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 14.3.2014 30.3.2014  13/03/2014-2  usnesení 12.3.2014 [PDF 98kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 16.1.2014 1.2.2014  15/01/2014  usnesení 15.1.2014 [PDF 69kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 5.12.2013 16.1.2014  05/12/2013  Návrh rozpočtu obce na rok 2014 [PDF 170kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 5.12.2013 21.12.2013  06/12/2013  usnesení z 4.12.2013 [PDF 75kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 14.11.2013 30.11.2013  13/11/2013  usnesení z veřejného zasedání 13.11.2013 [PDF 85kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 4.10.2013 20.10.2013  02/10/2013  usnesení z veřejného zasedání 2.10.2013 [PDF 90kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 29.8.2013 14.9.2013  29/08/2013  usnesení z 28.8.2013 [PDF 71kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 6.6.2013 22.6.2013  06/06/213  usnesení 5.6.2013 [PDF 86kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 17.1.2013 21.2.2013  17/01/2013  Návrh rozpočtu obce na rok 2013 [PDF 127kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 17.1.2013 2.2.2013  16/01/2013  usnesení z veřejného zasedání  [PDF 65kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 8.11.2012 19.12.2012  8/11/2012  záměr na směnu pozemků [PDF 72kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 8.11.2012 24.11.2012  7/11/2012  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce 7.11.2012 [PDF 65kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 4.10.2012 21.10.2012  04/10/2012  usnesení z veřejného zasedání dne 3.října 2012 [PDF 72kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 6.9.2012 3.10.2012  06/09/2012  záměr obce prodat pozemky [PDF 73kB]  Ostatní informace  Zastupitelstvo obce
 6.9.2012 24.9.2012  05/09/2012  Usnesení z veřejného zasedání 5.9.2012 [PDF 89kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 10.5.2012 6.6.2012  10/05/2012  záměr obce prodat nemovitosti [PDF 71kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Zastupitelstvo obce
 10.5.2012 31.5.2012  10/05/2012  usnesení 9.5.2012 [PDF 102kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 6.4.2012 3.5.2012  06/04/2012  záměr obce prodat nemovitosti [PDF 74kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 6.4.2012 22.4.2012  06/04/2012   [PDF 80kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 1.3.2012 4.4.2012  01/03/2012  záměr obce prodat pozemek [PDF 552kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Zastupitelstvo obce
 1.3.2012 23.3.2012  29/02/2012  usnesení ze dne 29.2.2012 [PDF 82kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 26.1.2012 15.2.2012  25/01/2012  usnesení 25.1.2012 [PDF 79kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 22.12.2011 25.1.2012  22/12/2011  Návrh rozpočtu na rok 2012 [PDF 127kB]  Rozpočet a finance  Zastupitelstvo obce
 9.12.2011 30.12.2011  09/12/2011  záměr obce pronajmout [PDF 283kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 17.11.2011 5.12.2011  16/11/2011  usnesení z 16.11.2011 [PDF 75kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 13.10.2011 29.10.2011  12/10/2011  usnesení 12.10.2011 [PDF 82kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 14.9.2011 7.10.2011  14/09/2011  usnesení září 2011 [PDF 71kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Zastupitelstvo obce
 10.3.2011 26.3.2011  10/03/2011  usnesení z veřejného zasedání 9.3.2011 [PDF 89kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 3.2.2011 18.3.2011  2/2/2011  usnesení z 2.2.2011 [PDF 81kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 7.10.2009 22.10.2009    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 6. října 2009 [PDF 84kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 2.9.2009 17.9.2009    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 1. září 2009 [PDF 85kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 8.7.2009 23.7.2009    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 7. července 2009 [PDF 95kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 2.6.2009 17.6.2009    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 2. června 2009 [PDF 87kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 6.5.2009 21.5.2009    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 5. května 2009 [PDF 107kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 8.4.2009 23.4.2009    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 7. dubna 2009 [PDF 81kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 4.3.2009 19.3.2009    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3. března 2009 [PDF 90kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce
 4.2.2009 19.2.2009    Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3. února 2009 [PDF 84kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Obecní úřad Okna
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 9.1.2018 18.1.2018  OúO/18/2018  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 17.1.2018 [PDF 626kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 24.11.2017 14.1.2018  OúO/606/2017  INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ [PDF 966kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 14.12.2017 14.1.2018  OúO/646/2017  Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta [PDF 620kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 14.12.2017 31.12.2017  OúO/641/2017  Rozpočet obce Okna na rok 2018 [PDF 6,132kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 14.12.2017 31.12.2017  OúO/637/2017  Rozpočtová opatření č. 9/2017 [PDF 1,044kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 14.12.2017 31.12.2017  OúO/638/2017  Rozočet ZŠ a MŠ na rok 2018 [PDF 1,809kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 14.12.2017 31.12.2017  OúO/639/2017  Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové organizace 2018 - 2020 [PDF 505kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 14.12.2017 19.12.2017  OúO/645/2017  Svolání 1. zasedání okrskové volební komise pro volby prezidenta [PDF 916kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 4.12.2017 13.12.2017  OúO/627/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 12.12.2017 [PDF 629kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 31.10.2017 1.12.2017  OúO/568/2017  Rozpočtové opatření č. 7/2017 [PDF 1,314kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 15.11.2017 23.11.2017  OúO/595/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 22.11.2017 [PDF 630kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 12.10.2017 14.11.2017  02/11/2017  Směrnice č. 13 [PDF 5,165kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 17.10.2017 26.10.2017  OúO/558/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 25.10.2017 [PDF 624kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 4.9.2017 22.10.2017  OúO/481/2017  Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků. [PDF 1,053kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 3.10.2017 22.10.2017  03/10/2017  Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR [PDF 407kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 22.9.2017 8.10.2017  OúO/515/2017  Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Okna v Podbezdězí - pověření ke vstupu a vjezdu [PDF 155kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 27.9.2017 5.10.2017  OúO/519/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 4.10.2017 [PDF 639kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 21.9.2017 30.9.2017  OúO/511/2017  Svolání 1. zasedání OVS pro volby do Parlamentu ČR 2017 [PDF 515kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 26.8.2017 27.9.2017  OúO/466/2017  Rozpočtová opatření č. 6/2017 [PDF 364kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 5.9.2017 14.9.2017  OúO/485/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 132017 [PDF 12kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 5.9.2017 14.9.2017  OúO/485/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 13.9.2017. [PDF 263kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 28.8.2017 13.9.2017  OúO/468/2017  Oznámení o záměru obce prodat obecní pozemek p.č. 921 v k.ú. Okna v Podbezdězí [PDF 747kB]  Zahájení územního řízení  Obecní úřad Okna
 15.8.2017 24.8.2017  OúO/454/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 23.8.2017 [PDF 340kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 28.7.2017 14.8.2017  OúO/387/2017  Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna ze dne 26.7.2017 [PDF 12kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 28.7.2017 14.8.2017  OúO/388/2017  Rozpočtová opatření č. 5/2017 [PDF 816kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 18.7.2017 27.7.2017  OúO/372/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 26.7.2017 [PDF 260kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 13.6.2017 22.6.2017  OúO/313/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 21.6.2017 [PDF 266kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 30.5.2017 20.6.2017  OúO/287/2017  Oznámení o záměru obce prodat obecní pozemek p.č. 378/3 v k.ú. Okna v Podbezdězí [PDF 1,663kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 30.5.2017 20.6.2017  OúO/288/2017  Oznámení o záměru obce prodat obecní pozemek p.č. st.105 v k.ú. Okna v Podbezdězí [PDF 2,661kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 16.5.2017 25.5.2017  OúO/261/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 24.5.2017 [PDF 262kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 30.5.2017 20.5.2017  OúO/287/2017  Oznámení o záměru obce prodat obecní pozemek p.č. 378/3 v k.ú. Okna v Podbezdězí [PDF 1,663kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 30.5.2017 20.5.2017  OúO/288/2017  Oznámení o záměru obce prodat obecní pozemek p.č. st. 105 v k.ú. Okna v Podbezdězí [PDF 2,661kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 5.4.2017 10.5.2017  OúO/191/2017  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2016 [PDF 1,336kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 5.4.2017 10.5.2017  OúO/201/2017  Závěrečný účet obce Okna za rok 2016 [PDF 3,752kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 17.4.2017 26.4.2017  OúO/222/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 25.4.2017 [PDF 261kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 5.4.2017 21.4.2017  OúO/200/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 12.4.2017 [PDF 12kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 4.4.2017 13.4.2017  OúO/200/2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 12.4.2017 [PDF 268kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 3.3.2017 6.4.2017  OúO/141/2017  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu  [PDF 472kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 14.1.2015 13.2.2015  05.01.2015  „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ [PDF 240kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 7.1.2015 9.2.2015  05/01/2015  Národní plán povodí Labe [PDF 239kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 23.1.2015 8.2.2015  Z1/2015  Prodej pozemku [PDF 273kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 15.1.2015 0.0.2015  15/01/2015  Usnesení z veřejného zasedání konané 17.12.2014 [PDF 216kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 29.0.2014 31.10.2014  29/06/2014  Zákaz odběru povrchových vod [PDF 93kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 12.10.2014 28.10.2014  11/10/2014  zápis o výsledku voleb [PDF 507kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 3.10.2014 19.10.2014  1/10/2014  Usnesení 1.10.2014 [PDF 65kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 20.8.2014 10.10.2014  20/08/2014  Informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 99kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 8.8.2014 28.9.2014  08/08/2014  Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise [PDF 65kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 2.9.2014 11.9.2014  02/09/2014  Pozvánka na veřejné zasedání dne 10.9.2014 [PDF 40kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 31.7.2014 16.8.2014  30/07/2014  Pozvánka na veřejné zasedání dne 6.srpna [PDF 42kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 17.7.2014 7.8.2014  17/07/2014  Stanovisko k posouzení vlivů [PDF 1,056kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 2.7.2014 10.7.2014  02/07/2014  pozvánka na zasedání 9.7.2014 [PDF 43kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 6.6.2014 22.6.2014  06/06/2014  Opatření obecné povahy - změna ÚP OKNA č.2 [PDF 323kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 22.5.2014 7.6.2014  22/05/2014  Usnesení - dražební vyhláška [PDF 362kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 6.5.2014 5.6.2014  06/05/2014  zpráva o hospodaření za rok 2013 [PDF 1,318kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 6.5.2014 5.6.2014  07/05/2014  závěrečný účet 2013 [PDF 816kB]  Závěrečný účet  Obecní úřad Okna
 2.4.2014 26.5.2014  02/04/2014  Informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 81kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 5.5.2014 25.5.2014  05/05/2014  Oznámení o místě a době konání voleb do EP [PDF 79kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 10.3.2014 23.4.2014  10/03/2014  Veřejné projednání změny Územního plánu Okna [PDF 37kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 1.4.2014 10.4.2014  01/04/2014  pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 9.dubna 2014 [PDF 41kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 5.3.2014 13.3.2014  05/03/2014  Pozvánka na veřejné zasedání [PDF 42kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 24.1.2014 9.2.2014  24/01/2014  veřejná vyhláška - komplexní pozemkové úpravy [PDF 488kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 3.12.2013 20.1.2014  03/12/2013  doručení návrhu změny č.2 ÚP OKNA [PDF 50kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 8.1.2014 16.1.2014  08/01/2014  Pozvánka na veřejné zasedání dne 15.1.2014 [PDF 40kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 10.7.2014 31.0.2014  10/07/2014  záměr obce prodat pozemek [PDF 82kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 11.12.2013 19.12.2013  11/12/2013  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ DNE 18.12.2013 [PDF 40kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 14.11.2013 4.12.2013  14/11/2013  záměr prodat pozemek v majetku obce [PDF 83kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 14.11.2013 30.11.2013  15/11/2013   [PDF 62kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 4.10.2013 13.11.2013  04/10/2013  záměr obce prodat [PDF 301kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 4.10.2013 11.11.2013  03/10/2013  záměr pronajmou pozemky [PDF 302kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 10.10.2013 10.11.2013  10/10/2013  Oznámení - přeložka silnice I/38 [PDF 249kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 23.9.2013 9.10.2013  23/09/2013  Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 76kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 29.8.2013 25.9.2013  29/08/2013  záměr obce pronajmout pozemek [PDF 525kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 3.9.2013 19.9.2013  03/09/2013  dražební vyhláška [PDF 151kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 9.8.2013 9.9.2013  15/08/2013  nabídka pozemků SPÚ [PDF 422kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 21.8.2013 29.8.2013  22/08/2013  Pozvánka na veřejné zasedání - 28.srpna 2013 [PDF 42kB]  Zahájení územního řízení  Obecní úřad Okna
 18.7.2013 21.8.2013  18/07/2013  návrh zprávy o uplatňování ZÚRLK [PDF 108kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 15.5.2013 14.6.2013  15/05/2013  Veřejná vyhláška - Návrh zadání změny č. 2 územního plánu Okna [PDF 75kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 21.5.2013 7.6.2013  21/05/2013  závěrečný účet za rok 2012 [PDF 129kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 29.5.2013 5.6.2013  29/05/2013  pozvánka na veřejné zasedání [PDF 29kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 7.5.2013 15.5.2013  09/05/2013  pozvánka na veřejné zasedání [PDF 30kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 18.2.2013 19.3.2013  18/02/2013  Aktualizace BPEJ [PDF 338kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 13.2.2013 21.2.2013  13/02/2013  Pozvánka na veřejné zasedání  [PDF 30kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 15.1.2013 27.1.2013  15/01/2013  INFORMACE PRO VOLIČE [PDF 56kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 9.1.2013 17.1.2013  09/01/2013  pozvánka na veřejné zasedání 16.1.2013 [PDF 28kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 26.11.2012 10.1.2013  26/11/2012  oznámení o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 69kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 6.12.2012 10.1.2013  06/12/2012  oznámení starosty o svolání prvního zasedání okrskové volební komise [PDF 73kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 21.12.2012 10.1.2013     [PDF 12kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 20.12.2012 6.1.2013  20/12/2012  usnesení z veřejného zasedání 19.12.2012 [PDF 70kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 21.12.2012 6.1.2013  21/12/2012  informace o době a místě konání voleb [PDF 70kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 12.12.2012 19.12.2012  12/12/2012  pozvánka na veřejné zasedání [PDF 31kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 9.9.2012 30.10.2012  09/09/2012  nabídka pozemků - veřejná soutěž [PDF 233kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 9.9.2012 30.10.2012  09/2012  nabídka pozemků - veřejná soutěž [PDF 233kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 25.9.2012 13.10.2012  25/09/2012  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje [PDF 52kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 31.8.2012 3.10.2012  31/08/2012  Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím [PDF 198kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 31.8.2012 3.10.2012  31/08/2012  Nabídka pozemků [PDF 128kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 31.8.2012 3.10.2012  31/08/2012  nabídka pozemků [PDF 1,369kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 26.9.2012 3.10.2012  26/09/2012  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva [PDF 29kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 28.8.2012 6.9.2012  28/08/2012  Pozvánka na zasedání [PDF 30kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 5.6.2012 5.9.2012  05/06/2012  Oznámení o zamýšleném převodu [PDF 187kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 10.6.2012 16.8.2012  06/06/2012  seznam pozemkůpro veř.soutěž [PDF 233kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 19.6.2012 5.7.2012  19/06/2012  vyučtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné [PDF 123kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 29.5.2012 10.6.2012  29/05/2012  Pozvánka na zasedání 6.6.2012 [PDF 29kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 21.5.2012 6.6.2012  21/12/2012  záměr obce - pronájem nemovitosti [PDF 72kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 20.4.2012 10.5.2012  20/04/2012  závěrečný účet 2011 [PDF 121kB]  Závěrečný účet  Obecní úřad Okna
 30.4.2012 10.5.2012  30/04/2012  Pozvánka na zasedání 9.5.2012 [PDF 29kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 5.4.2012 21.4.2012  05/04/2012  Nařízení města Česká Lípa [PDF 643kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 3.4.2012 19.4.2012  03/04/2012  Veřejná vyhláška [PDF 65kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 20.3.2012 5.4.2012  21/03/2012  záměr pronajmout pozemek v majetku obce [PDF 72kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 28.3.2012 5.4.2012  28/03/2012  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ [PDF 31kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 16.3.2012 1.4.2012  16/03/2012  nabídka pozemků PF ČR [PDF 121kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 22.2.2012 9.3.2012  22/02/2012/2  oznámení o zahájení aktualizace BPEJ a oznámení o pověření ke vstupu na pozemky [PDF 784kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 21.2.2012 1.3.2012  21/02/2012  pozvánka na veřejné zasedání dne 29.února 2012 [PDF 49kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 22.11.2011 22.2.2012  22/11/2011  Oznámení o zamyšleném převodu [PDF 187kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 30.1.2012 15.2.2012  30/01/2012  rozhodnutí o dělení pozemku [PDF 147kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 18.1.2012 25.1.2012  17/01/2012  pozvánka na veřejné zasedání [PDF 29kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 22.12.2011 24.1.2012  22/12/2011  Oznámení zahájení územního řízení [PDF 137kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 21.12.2011 10.1.2012  21/12/2011  Oznámení o vydání [PDF 576kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 12.12.2011 9.1.2012  12/12/2011  Nabídka pozemků určených k převodu [PDF 254kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 14.12.2011 30.12.2011  14/12/2011  pozvánka na veřejné zasedání [PDF 28kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 9.12.2011 25.12.2011  09/12/2011  usnesení 7.12.2011 [PDF 61kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 18.11.2011 7.12.2011  18/11/2011  záměr obce [PDF 73kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 30.11.2011 7.12.2011  30/11/2011  pozvánka na zasedání 7.12.2011 [PDF 29kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 7.11.2011 17.11.2011  07/11/2011  Pozvánka na veřejné zasedání [PDF 34kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 13.10.2011 16.11.2011  13/10/2011  záměr obce prodat pozemek [PDF 95kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 4.10.2011 13.10.2011  04/10/2011  pozvánka na veřejné zasedání  [PDF 39kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 12.9.2011 12.10.2011  12/09/2011  nabídka pozemků [PDF 119kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 12.9.2011 12.10.2011  12/09/2011  text k nabídce PF [PDF 204kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 7.9.2011 14.9.2011  7/09/2011  pozvánka na zasedání září 2011 [PDF 37kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 15.7.2011 13.9.2011  15/07/2011  Oznámení o veřejném projednání návrhu [PDF 753kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 12.6.2011 9.8.2011  12/06/2011  Seznam pozemků pro veřejnou soutěž [PDF 197kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 20.6.2011 3.8.2011  20/06/2011  veřejná vyhláška - projednáí změny č.1 ÚP Okna [PDF 118kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 30.6.2011 30.7.2011  30/06/2011  Přeložka silnice I/38 Doksy - Obora [PDF 783kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 8.7.2011 24.7.2011  08/07/2011  usnesení z veřejného zasedání 7.7.2011 [PDF 68kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Okna
 20.4.2011 20.7.2011  20/4/2011  Oznámení o zamýšleném převodu dle §15 odst. 3) zákona o prodeji půdy [PDF 232kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 30.6.2011 8.7.2011  01/07/2011  pozvánka na veřejné zasedání [PDF 40kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 9.6.2011 29.6.2011  08/06/2011  usnesení z veřejného zasedání 8.6.2011 [PDF 79kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Okna
 31.5.2011 9.6.2011  31/05/2011  pozvánka na veřejné zasedání 8.6.2011 [PDF 29kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 9.5.2011 8.6.2011  09/05/2011  záměr obce o prodeji [PDF 71kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 16.5.2011 1.6.2011  16/05/2011  veřejná vyhláška [PDF 64kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 5.5.2011 25.5.2011  04/05/2011  usnesení z veřejného zasedání [PDF 78kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Okna
 18.4.2011 4.5.2011  18/4/2011  Závěrečný účet obce Okna za rok 2011 [PDF 122kB]  Závěrečný účet  Obecní úřad Okna
 28.4.2011 4.5.2011  28/04/2011  pozvánka na veřejné zasedání [PDF 30kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 2.2.2011 18.3.2011  2/2/2011  rozpočet obce na rok 2011 [PDF 120kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 1.3.2011 10.3.2011  07/03/2011  pozvánka na veřejné zasedání [PDF 30kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 11.2.2011 1.3.2011  11/2/2011  oznámení o konání společného jednní o návrhu změny č.1 ÚP Okna [PDF 126kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 18.1.2011 2.2.2011  18/01/2011  návrh rozpočtu na rok 2011 [PDF 107kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 22.10.2010 15.1.2011  122/12/2010  usnesení 21.12.2010 [PDF 99kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Okna
 27.12.2010 11.1.2011  27/12/2010  OZV- poplatek za kom.odpad [PDF 135kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 27.12.2010 11.1.2011  27/12/2010-1  Místní program obnovy venkova [PDF 54kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 23.12.2010 6.1.2011  23/12/2010  záměr obce [PDF 70kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 25.11.2010 21.12.2010  25/11/2010  záměr obce p.č. 178/1 [PDF 83kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Okna
 25.11.2010 10.12.2010  24/11/2010  usnesení 24.11.2010 [PDF 97kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Okna
 25.11.2010 10.12.2010  25/11/2010  záměr obce [PDF 70kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 25.10.2010 9.11.2010  25/10/2010  informace o konání ustavujícího zasedání [PDF 82kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 19.10.2010 3.11.2010  17/2010  výsledky voleb do zastupitelstva obce [PDF 729kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 6.10.2010 21.10.2010  05/10/2010  usnesení zastupitelstva obce 5.10.2010 [PDF 72kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Okna
 31.8.2010 15.10.2010  31/08/2010  Informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 80kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 20.9.2010 5.10.2010  20/09/2010  Oznámení o uložení psemnosti [PDF 81kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 20.9.2010 5.10.2010  20/09/2010  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce [PDF 80kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 1.9.2010 16.9.2010  01/09/2010  Usnesení 31.8.2010 [PDF 78kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Okna
 25.8.2010 9.9.2010  2/08/2010  rozpočtové opatření [PDF 63kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 25.8.2010 9.9.2010  3/08/2010  rozpočtový výhled [PDF 48kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 23.8.2010 7.9.2010  1/08/2010  Oznámení - zahájení územního řízení [PDF 489kB]  Zahájení územního řízení  Obecní úřad Okna
 23.8.2010 7.9.2010  1/08/2010  Oznámení - zahájení územního řízení [PDF 422kB]  Zahájení územního řízení  Obecní úřad Okna
 23.8.2010 7.9.2010  1/08/2010  Oznámení - zahájení územního řízení [PDF 711kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 21.7.2010 10.8.2010  21/2010  počet členů zastupitelstva [PDF 44kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Okna
 2.6.2010 17.6.2010  02/06/2010  usnesení - červen 2010 [PDF 64kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Okna
 2.6.2010 17.6.2010  02/06/2010  záměr obce [PDF 72kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 10.5.2010 25.5.2010  10/2010  Usnesení - květen 2010 [PDF 71kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Okna
 10.5.2010 25.5.2010  10/2/2010  záměr obce [PDF 73kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 15.4.2010 31.4.2010  15/04/2010  Oznámení o zahájení řízení o zrušení trvalého pobytu [PDF 81kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 12.4.2010 27.4.2010  12/4/2010  informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 71kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 9.4.2010 24.4.2010  9/4/2010  doručení veřejnou vyhláškou [PDF 22kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 9.4.2010 24.4.2010  8/4/2010  nabídka -Pozemkový fond [PDF 120kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 10.3.2010 25.3.2010  10/2010  záměr obce - směna pozemku [PDF 114kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Okna
 5.3.2010 20.3.2010  2/2010  Usnesení - březen 2010 [PDF 77kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Okna
 4.2.2010 19.2.2010  1/02/2010  Usnesení - 2.2.2010 [PDF 71kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Okna
 4.2.2010 19.2.2010  2/022010  záměr obce [PDF 62kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna
 29.12.2009 13.1.2010  21.12/09   [PDF 66kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Okna
 29.12.2009 13.1.2010  12/09  Rozpočet obce na rok 2010 [PDF 118kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 3.12.2009 18.12.2009    rozpočtové opatření 3/09 mikroregion Podralsko [PDF 68kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 3.12.2009 18.12.2009    návrh rozpočtu na rok 201 - mikroregion Podralsko [PDF 44kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 3.12.2009 18.12.2009    Návrh rozpočtu Obce Okna na rok 2010 [PDF 99kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Okna
 3.12.2009 18.12.2009    usnesení prosinec 2009 [PDF 69kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Okna
 15.1.2015 0.0.0  15/01/2015  Rozpočet obce Okna na rok 2015 [PDF 12kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Okna

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.